U staat als volgt verkeer in vaste TCP/IP-poorten toe

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

U staat als volgt verkeer in vaste TCP/IP-poorten toe

U moet de firewallinstellingen wijzigen om verkeer via vaste TCP/IP-poorten toe te staan.

U staat als volgt verkeer in vaste TCP/IP-poorten in Windows op de licentieservercomputer toe:

 1. Zorg ervoor dat de poorten die u als vaste poorten wilt instellen door geen andere software of service worden gebruikt.

  Typ het commando netstat -anp TCP op de commandoregel om te achterhalen welke poorten in gebruik zijn.

  De nummers in de kolom Lokaal adres na de dubbele punt (:) zijn de poortnummers die in gebruik zijn.

 2. Blader naar tekla.lic en open dit met een teksteditor.

  Standaard staat het pad ingesteld op ..\Tekla\License\Server.

 3. U stelt een vaste poort in voor lmgrd.exe door het TCP/IP-poortnummer aan het einde van de regel SERVER in te voeren.

  Met de installatieoptie Automatisch wordt de poort ingesteld op 27007.

 4. Voer de tekst port=free_port aan het einde van de regel VENDOR in, bijvoorbeeld port=1234.

  Het definiëren van het TCP/IP-poortnummer in de regel VENDOR kan de opstarttijd van Tekla Licensing Service vertragen.

 5. Sla de wijzigingen op en sluit tekla.lic.
 6. Werk uw licentieserver met de wijzigingen bij:
  1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.
  2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Licensing Service zijn ingeschakeld.

  3. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op Stop Server om de licentieserver te stoppen en start de server vervolgens opnieuw op door op Start Server te klikken.
 7. Klik op uw toetsenbord op de Windows-logotoets om afhankelijk van het besturingssysteem het menu Starten of het Startscherm weer te geven.
 8. Voer wf.msc in en druk op Enter.
  De MMS-module Windows Firewall met geavanceerde beveiliging wordt weergegeven.
 9. Selecteer in de navigatiestructuur Regels voor binnenkomende verbindingen en klik in het venster Acties vervolgens op Nieuwe regel.

 10. Schakel in het venster Regeltype het selectievakje Poort in en klik op Volgende.

 11. Schakel in het venster Protocollen en poorten het selectievakje TCP in, voer het TCP/IP-poortnummer in dat u in stap 3 en 4 in Specifieke lokale poorten hebt ingesteld en klik vervolgens op Volgende.

 12. Selecteer in het venster Actie De verbinding toestaan en klik vervolgens op Volgende.
 13. Selecteer in het venster Profiel de gewenste profielen en klik vervolgens op Volgende.

 14. Voer in het venster Naam de naam van de regel in en klik vervolgens op Voltooien.

De regel wordt gemaakt en automatisch ingeschakeld.

Was this helpful?
Previous
Next