Werken met Taken in Trimble Connector

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Werken met Taken in Trimble Connector

De lijst Taak in Trimble Connector geeft de Taak-opmerkingen weer die aan het project worden toegevoegd. U kunt Taak-opmerkingen toevoegen en op opmerkingen van andere projectleden antwoorden. De Taak-opmerkingen worden standaard met alle projectleden gedeeld, maar u kunt een gebruiker of een gebruikersgroep selecteren waaraan u de Taak wilt toekennen met een vervaldatum wanneer deze moet zijn uitgevoerd.

De Taak-lijst openen en weergeven

U moet een project hebben dat aan het huidige model is gekoppeld om Taak-opmerkingen weer te geven of te maken.

 1. Klik op het linttabblad Trimble Connect op ToDo's.
 2. In het dialoogvenster Trimble Connect - Taken doet u het volgende:
  • Als u de lijst Taken op basis van verschillende criteria wilt sorteren, klikt u op een van de beschikbare kolommen.

   U kunt Taak-opmerkingen sorteren op Auteur, Toegewezen persoon, Vervaldatum, Status of Prioriteit.

  • Als u naar specifieke Taak-opmerkingen wilt zoeken, voert u een trefwoord in het veld Zoeken... in.

   Trimble Connector geeft de Taak-opmerkingen weer die met zoekopdracht overeenkomen.

  • Als u Taak-opmerkingen wilt groeperen, selecteert u de groeperingsoptie in de lijst Groeperen op.

   De opties zijn Auteur, Status, Prioriteit, Type, Tag, Creatiedatum en Laatste wijzigingsdatum.

 3. Als u de lijst Taak wilt sluiten, klikt u op de knop Sluiten.

Taak-opmerkingen maken

 1. Als u een Taak met een venster en een snapshot wilt maken, selecteert u de oorspronkelijke Tekla Structures-objecten in het modelvenster.
  Wanneer u een Taak met een venster en een snapshot maakt, moet u met het volgende rekening houden:
  • Het coördinatensysteem volgt wat in de werkbalk Werkvlakverwerker is ingesteld.

  • We raden u niet aan om een venster met veel objecten tegelijk te maken, want als u dat doet, kan het maken van de Taak lang duren.

  Wanneer u een venster maakt, wordt er een IFC-bestand van de geselecteerde oorspronkelijke objecten gemaakt en naar de projectmap root\TeklaStructures-ToDos geüpload.

  U kunt ook Taak-opmerkingen zonder een venster en een snapshot maken. Selecteer hiervoor geen objecten in het Tekla Structures-modelvenster.

 2. Klik in het dialoogvenster op Trimble Connect - Taken op de knop Taak maken.
 3. Voer een Titel en een Beschrijving voor de Taak-opmerking in.

  DeTitel en de Beschrijving zijn verplicht. U kunt een Taak-opmerking niet zonder een titel en een beschrijving opslaan.

 4. Als u de Taak-opmerking aan een gebruiker of een gebruikersgroep wilt toewijzen, klikt u op Selecteren naast Toegewezen persoon en selecteert u een projectlid of een gebruikersgroep.

  Als u de weergegeven opties wilt filteren, voert u de naam van de gebruiker of de gebruikersgroep in.

  Taak-opmerkingen kunnen aan andere gebruikers worden toegewezen wanneer het project is gedeeld.

 5. U kunt een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:
  • Als u tags wilt toevoegen, voert u een tag in het vak Tags in en drukt u op Enter om de tag op te slaan.

   U kunt meerdere tags toevoegen.

  • Selecteer een prioriteit voor de Taak-opmerking in de lijst Prioriteit.
  • Als u een vervaldatum voor de Taak-opmerking wilt instellen, voert u de vervaldatum in het vak Vervaldatum in of klikt u op om de vervaldatum uit de agenda te selecteren.
  • Als u het type Taak wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst Type.
  • Als u de status van de Taak-opmerking wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst Status.
  • Voer het voltooiingspercentage van de Taak-opmerking in het vak Voltooiingspercentage in.
 6. Als u een bijlage wilt toevoegen, klikt u op Bijlage toevoegen en voert u één of beide van de volgende handelingen uit:
  • Klik op en om naar een bestand op uw computer te bladeren en het bestand aan de geselecteerde map toe te voegen. Klik vervolgens op OK.

  • Klik op om naar een bestand op uw computer te bladeren en klik op Toevoegen van mijn computer. Voeg het bestand vervolgens aan de huidige Taak-opmerking toe en klik op OK.

  U kunt een bijlage openen door erop te dubbelklikken.

  De bijlage opent het bestand als Windows een bestandskoppeling voor de bestandsextensie heeft. Modelbestanden worden niet geopend.

  U kunt ook bijlagen verwijderen. Klik hiervoor rechts van de bijlage op X.

 7. Als u de Taak-opmerking wilt opslaan, klikt u op Opslaan.

De opgeslagen Taak-opmerking wordt onmiddellijk naar Trimble Connect gesynchroniseerd. Nadat Taak-opmerking naar Trimble Connect is geüpload, ontvangt deze een unieke naam die uit de afgekorte projectnaam en een volgnummer bestaat.

In Trimble Connect kunt u de Taak-opmerking op de tabbladen Taak en Activiteit zien.

Taak-opmerkingen weergeven en wijzigen

 1. Dubbelklik in het dialoogvenster Trimble Connect - Taken op de Taak-opmerking die u wilt weergeven.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Pas de Taak-opmerking aan op basis van uw behoeften.

  U kunt bijvoorbeeld de toewijzing, de status of het voltooiingspercentage wijzigen.

 4. Als u de wijzigingen wilt op slaan, klikt u op Opslaan.

U kunt het eigenschappenvenster van de Taak sluiten door op de knop Sluiten te klikken.

Opmerkingen aan Taak-opmerkingen toevoegen

Elke gebruiker in het project kan opmerkingen over een Taak maken.

 1. Dubbelklik in het dialoogvenster Trimble Connect - Taken op de Taak-opmerking waar u opmerkingen over wilt maken.
 2. Scrol omlaag totdat u het vak Opmerkingen ziet.
 3. Voer opmerkingen over de Taak-opmerking in.
 4. Voeg indien nodig een bijlage toe door op te klikken en voert u één of beide van de volgende handelingen uit:
  • Klik op en om naar een bestand op uw computer te bladeren en het bestand aan de geselecteerde map toe te voegen. Klik vervolgens op OK.

  • Klik op om naar een bestand op uw computer te bladeren en klik op Toevoegen van mijn computer. Voeg het bestand vervolgens aan de huidige Taak-opmerking toe en klik op OK.

 5. Als u uw opmerking wilt opslaan, klikt u op Opmerking toevoegen.

Projectbeheerders en Taak-makers kunnen opmerkingen ook verwijderen door op de knop Verwijderen naast het vak Opmerkingen te klikken.

U kunt het eigenschappenvenster van de Taak sluiten door op de knop Sluiten te klikken.

Opmaak voor Taak-opmerking maken

U kunt in Trimble Connector Taak-opmaak maken en de opmaak in Tekla Structures en in Trimble Connect weergeven.

 1. Als u opmaak in het huidige model wilt toevoegen, gebruikt u de opmaaktools onderaan Trimble Connector:
  Tabel 1.
  Knop Actie Hoe te gebruiken

  Verwijdert alle kijkvlakken van alle modelvensters.

  • Klik onderaan Trimble Connector op .

  Verwijdert alle opmaak uit het model.

  • Klik onderaan Trimble Connector op .

  Maakt een metingsopmaak.

  Metingopmaak geeft de afstand tussen twee punten weer.

  1. Wijs in het model de punten aan waarvan u de afstand wilt zien.

   U kunt punten, randen of vlakken aanwijzen.

  2. Wijs een punt aan waar u de meting wilt plaatsen.

  Maakt een wolkenopmaak.

  1. Wijs in het model het middelpunt van de wolk aan.

  2. Wijs de positie van de rand van de wolk aan.

  Tekla Structures maakt de wolk loodrecht op het kijkvlak dat door de door u aangewezen middenlocatie wordt gedefinieerd.

  Maakt een lijnopmaak.

  1. Wijs in het model het beginpunt van de lijn aan.

   De pijl wordt aan het beginpunt gemaakt.

  2. Wijs het eindpunt van de lijn aan.

  Maakt een tekstopmaak die bestaat uit:
  • tekst of een UDA of een lijstattribuut

  • een aanhaallijn

  1. Voer de tekst of het prefix in het tekstvak onder de opmaakcommando's in.

  2. Selecteer een UDA of een lijstattribuut in de lijst onder de opmaakcommando's.

   In de bovenstaande afbeelding is Goedgekeurd door als tekst en UDA ingevoerd: Goedgekeurd door is in de lijst met beschikbare attributen geselecteerd.

  3. Wijs het beginpunt van de aanhaallijn aan.

  4. Wijs een punt aan waar u de tekst wilt toevoegen.

  Tip:

  Als u meer gebruikersattributen of lijstattributen in de lijst met beschikbare attributen wilt toevoegen of nieuwe attributen aan de lijst Attribuutopties voor tekstopmaak wilt toevoegen zodat deze voor selectie beschikbaar zijn, klikt u in de rechterbenedenhoek op de knop Attribuutopties voor tekstopmaak behouden.

  Het dialoogvenster Attribuutopties voor tekstopmaak wordt geopend.

  Hier kunt u:

  • Selecteer de gebruikersattributen of lijstattributen die u in de lijst met beschikbare attributen wilt toevoegen.

  • Voeg nieuwe attributen toe met de opties bovenaan. U moet het volgende doen:

   1. Selecteer of het attribuut UDA of Lijst is.

   2. Selecteer het attribuuttype (Integer, Dubbel of String).

   3. Voer een naam voor het attribuut in.

   4. Als u een merkattribuut wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Merk in.

   5. Klik op + een nieuw attribuut in de lijst toe te voegen.

  Maakt een potloodopmaak of een opmaak uit de vrije hand.

  1. Wijs in het model een beginpunt voor de opmaak aan.

  2. Beweeg de muisaanwijzer om de gewenste vorm te tekenen.

   Houd de linkermuisknop niet ingedrukt.

  3. Wijs het eindpunt van de opmaak aan.

  Tekla Structures maakt de opmaak loodrecht op het kijkvlak dat door het door u aangewezen beginpunt is gedefinieerd.

 2. Selecteer de benodigde modelobjecten in het Tekla Structures-model.
 3. Klik op de knop Taak maken.
 4. Voer de Taak-gegevens in.

  U moet minimaal een titel en een beschrijving voor de Taak invoeren.

 5. Zorg ervoor dat Taak met Trimble Connect wordt gesynchroniseerd.

  U kunt op de knop De lijst verversen klikken om de Taak handmatig naar Trimble Connect te uploaden.

Taak-opmerkingen toewijzen

Zodra een project is gedeeld, kunnen Taken aan andere gebruikers worden toegewezen. U kunt alleen Taken toewijzen als u de beheerder van het project bent of als u de Taak hebt gemaakt. U kunt alleen Taken toewijzen die in Trimble Connector worden gemaakt.

 1. Stel indien nodig de prioriteit, het type en de status van de Taak in.
 2. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 1. Dubbelklik in het dialoogvenster Trimble Connect - Taken op de Taak-opmerking die u wilt toewijzen.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Klik op Selecteren naast Toegewezen persoon en selecteer een projectlid of een gebruikersgroep.

  Als u de weergegeven opties wilt filteren, voert u de naam van de gebruiker of de gebruikersgroep in.

 4. Als u een vervaldatum voor de Taak-opmerking wilt instellen, voert u de vervaldatum in het vak Vervaldatum in of klikt u op om de vervaldatum uit de agenda te selecteren.
 5. U kunt indien nodig het volgende doen:
  • Selecteer een prioriteit voor de Taak-opmerking in de lijst Prioriteit.
  • Als u het type Taak wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst Type.
  • Als u de status van de Taak-opmerking wilt definiëren, selecteert u een optie in de lijst Status.
 6. Als u de wijzigingen wilt op slaan, klikt u op Opslaan.

U kunt het eigenschappenvenster van de Taak sluiten door op de knop Sluiten te klikken.

De Taak-vensterinstellingen aanpassen

 1. Klik in het dialoogvenster Trimble Connect - Taken op de knop Instellingen.
 2. Selecteer de te gebruiken instellingen Dubbelklik op het Taakvenster:
  • Past camera- en vensterprojectie aan: Deze optie is nodig als u niet wilt dat het snapshotvenster wijzigt door een verschil in coördinatensysteem, bijvoorbeeld om het huidige venster onaangeroerd te houden. Als u deze optie selecteert, wijzigt de vensterprojectie ook als de vensterprojectie van Tekla Structures met de snapshotvensterprojectie van de Taak-opmerking verschilt.
  • Verwijdert kijkvlakken en voegt deze toe: Kijkvlakken in het Tekla Structures-venster worden verwijderd en kijkvlakken in het Taak-venster worden aan het Tekla Structures-venster toegevoegd. Deze optie kan alleen worden gebruikt en beschikbaar zijn als de optie Past camera- en vensterprojectie aan is geselecteerd.
  • Objecten selecteren: Deze optie selecteert het oorspronkelijke object van Tekla Structures als het corresponderende object in het Taak-venster is geselecteerd. Als de coördinatensystemen verschillen, is het mogelijk om objecten te selecteren en op de geselecteerde objecten in te zoomen.

  Deze instellingen beïnvloeden het snapshotvenster in Taak-opmerkingen.

 3. Als u het instellingenpaneel wilt sluiten, klikt u op de knop Sluiten.

Taak-opmerkingen synchroniseren

Als een ander projectlid Taak-opmerkingen maakt of er opmerkingen over maakt, worden de Taken automatisch gesynchroniseerd. U Taak-wijzigingen ook handmatig uploaden:

Klik in het dialoogvenster Trimble Connect - Taken op de knop De lijst verversen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende