Conversiebestanden

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Conversiebestanden

Conversiebestanden (.cnv) wijzen profiel, dubbel profiel en materiaalnamen van Tekla Structures aan namen toe die in andere software worden gebruikt.

Conversiebestanden zijn eenvoudige tekstbestanden met in de eerste kolom de Tekla Structures-naam en in de tweede kolom de naam die in het andere softwarepakket wordt gebruikt. Kolommen worden gescheiden door een spatie. Alle parametrische profielen moeten worden in het profielconversiebestand ingevoerd.

U kunt hetzelfde conversiebestand zowel bij het importeren als het exporteren van modellen gebruiken en u kunt de locatie van conversiebestanden in de meeste import- en exporttools opgeven.

Als u een naam van een conversiebestand zonder pad invoert, zoekt Tekla Structures in de huidige modelmap naar het bestand. Als u het vak leeg laat, zoekt Tekla Structures naar het bestand dat door de variabele XS_PROFDB in het menu File menu > Instellingen > Variabelen > Bestandslocaties wordt aangegeven. Dit is ook het geval als de tool u niet toestaat het pad en het conversiebestand te definiëren.

Tekla Structures heeft verschillende conversiebestanden in de standaardinstallatie en u kunt ook uw eigen conversiebestanden maken. Standaard conversiebestanden bevinden zich standaard in de map \profil onder de omgevingsmap ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<versie>\environments\. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren. Alle conversiebestanden hebben de extensie .cnv.

Conversiebestanden maken

U kunt uw eigen conversiebestanden maken als degene die bij de installatie van Tekla Structures worden geleverd niet aan uw wensen voldoen.

 1. Open een bestaand conversiebestand met een standaard teksteditor.

  Conversiebestanden bevinden zich standaard in de map \profil onder de omgevingsmap ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<versie>\environments\. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

 2. Sla het bestand op onder een andere naam.

  Als de export-/importtool u het pad naar het conversiebestand laat definiëren, kunt u het bestand opslaan waar u wilt. Als dat niet het geval is, slaat u het bestand op in een locatie die door de variabele XS_PROFDB in het menu Bestand > Instellingen > Variabelen > Bestandslocaties wordt gedefinieerd.

 3. Wijzig het bestand: voer in de eerste kolom profielnamen in die door Tekla Structures worden herkend en in de tweede kolom de bijbehorende naam die door de andere software wordt herkend.

  Zorg er bij het bewerken voor dat:

  • U geen lege materiaaldefinities hebt (" ", lege aanhalingstekens).

  • U geen spaties in de tekenreeksen van de profielpositie hebt. Voer bijvoorbeeld 'Hand_Rail' in en niet 'Hand Rail'.

 4. Sla uw wijzigingen op.
  Note:
  • Alle drie de bestanden (profiel, dubbel profiel en materiaal) zijn niet nodig als de verschillen in de profielnaam enkel * X- of x-indelingen betreft, omdat deze normaal automatisch worden beschouwd. Als u bijvoorbeeld UC254x254x73 wilde importeren wat UC254*254*73 had moeten zijn, word de kleine letter 'x' automatisch gewijzigd in 'X' zodat de indeling van het UC254*254*73 254X254X73 wordt.

  • Als u problemen bij het importeren van het model hebt, moet u een foutmeldingen in het logbestand van Tekla Structures en de conversiebestanden controleren.

Voorbeeld

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van conversiebestanden:

SDNF

! Profile name conversion Tekla Structures -> SDNF

!

! If Converted-name does not exist, it will be the same

! as Tekla Structures-name.

! Tekla Structures-name Converted-name

C10X15.3 C10X15.3

C10X20 C10X20

C10X25 C10X25

C10X30 C10X30

C12X20.7 C12X20.7

C12X25 C12X25

C12X30 C12X30

C15X33.9 C15X33.9

C15X40 C15X40

C15X50 C15X50

C3X4.1 3X4.1

DSTV

! Profile name conversion Tekla Structures -> DSTV

!

! If Converted-name does not exist, it will be the same

! as Tekla Structures-name.

! Tekla Structures-name Converted-name

C10X15.3  C10X15.3

C10X20    C10X20

C10X25    C10X25

C10X30    C10X30

C12X20.7  C12X20.7

C12X25    C12X25

Daaronder bevindt zich eerst een voorbeeld van een onjuist conversiebestand en vervolgens van een juiste. Fouten zijn gemarkeerd.

00100782 4 0 2 "brace" "Tread 4" 1 "TREAD4.5" "" 0.000000 0 0 0.000000 1.000000 0.000000 16.250000 13.154267 3.857143 15.500000 13.154267 3.857143 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00100782 4 0 2 "brace" "Tread_4" 1 "TREAD4.5" "A36" 0.000000 0 0 0.000000 1.000000 0.000000 16.250000 13.154267 3.857143 15.500000 13.154267 3.857143 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversiebestanden voor dubbele profielen

Tekla Structures bevat aparte conversiebestanden voor dubbele profielen en het leest het conversiebestand voor dubbele profielen vóór het profielconversiebestand, dus u moet de profielen uit het oorspronkelijke model opnemen in de import.

Het conversiebestand voor dubbele profielen is een tekstbestand met de profielprefix (alleen tekens) en de afstand tussen de profielen in mm, gescheiden door een spatie. In Tekla Structures worden alle profielen met de opgegeven prefix geconverteerd naar dubbele profielen.

Aan het conversiebestand voor dubbele profielen kan de naam twin_profiles.cnv worden gegeven, terwijl dit regels zoals die hieronder kan bevatten:

DL 20

De afstand tussen de profielen is hetzelfde voor alle profielen met dezelfde profielprefix. Profielen met de prefix DL hebben bijvoorbeeld altijd dezelfde afstand. Als u verschillende waarden voor de afstand wilt, moet u verschillende profielprefixen gebruiken.

U moet ook het dubbele profiel toevoegen aan het profielconversiebestand zodat het DL-profiel wordt geconverteerd naar het L-profiel:

L200*20 DL200/20-20

Beperkingen

 • Conversie van dubbele profielen is niet mogelijk voor profielen die beginnen met een cijfer. Dit betekent dat u dubbele hoeken niet kunt definiëren als 2L. In plaats daarvan moet DL gebruiken als prefix voor een dubbel profiel, bijvoorbeeld: DL200/20-20.

 • Conversie van dubbele profielen werkt alleen in de CAD-import, niet in de FEM-import.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende