ASCII-bestanden

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

ASCII-bestanden

ASCII staat voor American Standard Code For Information Interchange. Sommige systemen voor het ontwerpen van fabrieken exporteren bijvoorbeeld ASCII-bestanden (bijvoorbeeld ModelDraft, PDS en PDMS).

U kunt profielen en platen importeren en exporteren die met de ASCII-indeling als liggers zijn gemaakt. Contourplaten kunnen niet worden geïmporteerd.

Een model in de ASCII-indeling importeren

 1. Maak een nieuw model in Tekla Structures.
 2. Maak een nieuw 3D-venster.
 3. Kopieer het ASCII-bestand naar de modelmap.
 4. Wijs de naam import.asc toe aan het bestand.
 5. Klik in het menu Bestand op Importeren > ASCII.

  In Tekla Structures worden de hoofdonderdelen weergegeven die op basis van het ASCII-bestand in het model zijn gemaakt.

Een model naar de ASCII-indeling exporteren

 1. Open het Tekla Structures-model dat u wilt exporteren.
 2. Selecteer de onderdelen in het model die u wilt exporteren.
 3. Klik in het menu Bestand op Exporteren > ASCII.

  In Tekla Structures wordt een bestand model.asc in de huidige modelmap gemaakt.

Beschrijving van ASCII-bestand

In een import.asc-bestand wordt ieder onderdeel door 8 regels beschreven. Deze regels worden herhaald voor ieder onderdeel dat wordt overgebracht. De eenheden zijn altijd in millimeters en spaties worden gebruikt als scheidingstekens.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een beschrijving van een ligger:

Lijn

Beschrijving

Regel 1

4169 HEA300 1 = ID profieltype

 • ID 4169: uniek ID (integer)

 • PROFILE HEA300: profielnaam (string).

 • TYPE 1: profieltype (integer)

De beschikbare profieltypen zijn:

0 = vrije doorsnede (kan worden gebruikt voor speciale profielen die zich niet in de database bevinden)

1 = I-profielen

2 = gelaste kokerprofielen (HK, HQ)

3 = U-profielen

4 = L-profielen

5 = ronde staven

6 = ronde buizen

7 = rechthoekige kokerdoorsneden (RHS, P)

8 = T-profielen

9 = rechthoekige staven (FL, PL)

10 = Z-profielen

11 = C-profielen

12 = Omega-profielen

13 = SIGMA-profielen

14 = railprofiel

16 = wapeningsstaven (DH)

Regel 2

De inhoud van regel 2 hangt af van het profiel van het onderdeel.

 • Polygoonplaten:

  N_POINTS COORDINATES

  N_POINTS: Voor profielen van type 0.

  COORDINATES: het aantal hoekpunten (integer).

  De X- en Y-coördinaten van de hoeken van platen (zwevend). De rotatierichting is met de klok mee. De coördinaten volgen het globale coördinatensysteem. De Z-coördinaten worden genomen vanaf de hartlijn in de richting van de plaatdikte.

  Let erop dat regel 2 kan worden verdeeld in meerdere regels in het bestand.

 • Profielen:

  Voor de profieltypen 1-16 bevat de regel de fysieke afmeting van de doorsnede.

  HEIGHT S W1 T1 W2 T2: 290.000000 8.500000 300.000000 14.000000 300.000000 14.000000

  • HEIGHT 290.000000: hoogte van de doorsnede

  • S 8.500000: lijfdikte.

  • W1 300.000000: breedte van de bovenflens.

  • T1 14.000000: dikte van de bovenflens.

  • W2 300.000000: breedte van de onderflens.

  • T2 14.000000: dikte van de onderflens.

Regel 3

A/6 BEAM = merknaam

 • MARK A/6: het merklabel van het onderdeel (string).

 • NAME BEAM: onderdeelnaam (string)

Regel 4

S235JR S235JR = materiaal

materiaal van het onderdeel (string)

Regel 5

0.000000 = rotatie

de rotatiehoek (in graden) rond de lokale x-as van de ligger.

Regel 6

16.500000 24000.000000 4855.000000 = X1 Y1 Z1

Coördinaten van het startpunt van de ligger. Z-coördinaten zijn hartlijncoördinaten.

Regel 7

6000.000000 24000.000000 4855.000000 = X2 Y2 Z2

Coördinaten van het eindpunt van de ligger. Z-coördinaten zijn hartlijncoördinaten.

Regel 8

16.500000 24000.000000 5855.000000 = X3 Y3 Z3

richtingvector die richting van de lokale z-as weergeeft.

Was this helpful?
Previous
Next