Het model zoomen en roteren

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Het model zoomen en roteren

Met de commando's in het tabblad Venster kunt u zich op een bepaald gebied richten of uitzoomen voor meer overzicht. U kunt een muis, commando, sneltoets of een combinatie hiervan gebruiken.

In- en uitzoomen

U kunt verschillende tools gebruiken om in het model in- en uit te zoomen. De positie van de muisaanwijzer bepaalt standaard het middelpunt voor het zoomen.

Taak

Actie

Inzoomen

Scroll naar voren met het muiswiel.

Of druk op Page Up.

Uitzoomen

Scroll naar achteren met het muiswiel.

Of druk op Page Down.

Inzoomen op geselecteerde objecten

 1. Selecteer de objecten.

 2. Klik op het tabblad Venster op Zoomen > Zoom selectie.

Zoomen met menucommando's

Klik op het tabblad Venster op Zoomen en selecteer een van de zoomcommando's.

Houd het middelpunt voor het zoomen in het midden van het venster

Klik in het menu Bestand op Instellingen en selecteer Naar centrum zoomen.

De zoomverhouding definiëren

Gebruik deze variabelen:

XS_ZOOM_STEP_RATIO

XS_​ZOOM_​STEP_​RATIO_​IN_​MOUSEWHEEL_​MODE

XS_​ZOOM_​STEP_​RATIO_​IN_​SCROLL_​MODE

Het model roteren

U kunt de middelste of de linkermuisknop, of het toetsenbord gebruiken om het model in een venster te roteren.

Taak

Actie

Roteren met de middelste muisknop

 1. Klik op het tabblad Venster op Navigeren > Aanzichtpunt instellen.

  U kunt ook op V drukken.

 2. Als u het aanzichtpunt wilt instellen, wijst u een positie in het venster aan.

  Het volgende symbool verschijnt in het model:

 3. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik en versleep het model met de middelste muisknop.

  Tekla Structures roteert het model rond het aanzichtpunt dat u in stap 2 hebt gedefinieerd.

Roteren met de linker muisknop

 1. Klik op het tabblad Venster op Navigeren > Roteren met muis.

  U kunt ook op Ctrl+R drukken.

 2. Als u het aanzichtpunt wilt instellen, wijst u een positie in het venster aan.

  Het volgende symbool verschijnt in het model:

 3. Klik met de linkermuisknop op het model en versleep het.

  Tekla Structures roteert het model rond het aanzichtpunt dat u in stap 2 hebt gedefinieerd.

Roteren met toetsenbord

Gebruik de toetsenbordsneltoetsen Ctrl+pijltoetsen en Shift+pijltoetsen.

Met Ctrl+pijltoetsen wordt het model in stappen van 15 graden geroteerd.

Met Shift+pijltoetsen wordt het model in stappen van 5 graden geroteerd.

Het model verschuiven

U kunt ofwel de middelste ofwel de linkermuisknop gebruiken om het model in een venster te verschuiven.

Taak

Actie

Het model verplaatsen met de middelste muisknop

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen en controleer dat het selectievakje Verschuiven met middelste muisknop is ingeschakeld.

 2. Houd de middelste muisknop ingedrukt en versleep het model.

Het model verplaatsen met de linker muisknop

 1. Als u dynamisch verschuiven wilt inschakelen, gaat u naar het tabblad Venster en klikt u op Navigeren > Verschuiven.

  U kunt ook op P drukken.

  De muisaanwijzer verandert in een hand:

 2. Houd de linker muisknop ingedrukt en versleep het model.

 3. Druk op Esc om te stoppen met verschuiven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende