Bestaande filters gebruiken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Bestaande filters gebruiken

Controleer voordat u nieuwe aangepaste filters maakt de bestaande venster- en selectiefilters die in Tekla Structures beschikbaar zijn.

Een vensterfilter gebruiken

Gebruik filters om te definiëren welke objecten in een modelvenster worden weergegeven.

 1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 2. Selecteer een filter in de lijst Zichtbaarheid object groep.

  Selecteer bijvoorbeeld gordingen.

 3. Klik op Wijzigen.

  Nu zijn alleen de door het filter gedefinieerde objecten zichtbaar. Bijvoorbeeld de gordingen.

 4. Als u het gebruik van het filter wilt stoppen, doet u het volgende:
  1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
  2. Selecteer in de lijst Zichtbaarheid object groep het filter standaard.
  3. Klik op Wijzigen.

   Alle objecten zijn weer zichtbaar.

   Opmerking:

   Als u niet alle gewenste objecten kunt zien, zijn ook het werkgebied, de vensterdiepte, de vensterinstellingen en de instellingen voor de objectweergave van invloed op de zichtbaarheid van objecten.

Een selectiefilter gebruiken

Gebruik selectiefilters om te definiëren welke objecten in het model kunnen worden geselecteerd. Een object moet in het model zichtbaar zijn om geselecteerd te kunnen worden.

 1. Selecteer op de werkbalk Selecteren een filter in de lijst .

  De lijst bevindt zich standaard aan de onderzijde van het Tekla Structures-hoofdvenster.

  Selecteer bijvoorbeeld het filter Naam - Fundering.

 2. Selecteer de gewenste objecten in het model.

  U kunt meerdere objecten of zelfs het hele model in één keer selecteren. Nu het filter is ingeschakeld, worden alleen de objecten geselecteerd die door het filter zijn gedefinieerd. Als het filter Naam - Fundering bijvoorbeeld is ingeschakeld, zijn alleen funderingen te selecteren en blijft de rest van de objecten intact.

 3. Als u niet alle objecten kunt selecteren die door het selectiefilter worden gedefinieerd, controleert u uw filterinstellingen en zorgt u ervoor dat u alle benodigde selectieknoppen hebt ingeschakeld.
 4. Als u het gebruik van het filter wilt stoppen, gaat u naar de werkbalk Selecteren en selecteert u het filter standaard.

  Alle objecten zijn opnieuw selecteerbaar.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende