Tekla Structures starten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekla Structures starten

Met Tekla Structures kunt u informatierijke 3D-modellen maken van alle constructies en materialen, en het 3D-model is ook de enige bron van informatie voor tekeningen en andere outputs, zoals lijsten en NC-gegevensbestanden.

Als u Tekla Structures start, wordt u gevraagd om uw Tekla Structures-installatie te kiezen. De installatie bestaat uit een omgeving, rol en configuratie.

 • Met omgeving worden regiospecifieke instellingen en gegevens bedoeld. Deze definieert bijvoorbeeld welke profielen, materiaalkwaliteiten, standaardwaarden, tekeninginstellingen, componentinstellingen, lijsten en templates voor de specifieke regio beschikbaar zijn en worden gebruikt.
 • Met rol wordt een gebruikersgroepprofiel bedoeld dat de beschikbaarheid van bestanden en instellingen in een omgeving beperkt. De gebruikersinterface is aan elke rol aangepast, wat inhoudt dat enkele instellingen die niet relevant voor de specifieke rol zijn, worden verborgen om de gebruikersinterface duidelijker en eenvoudiger te maken.
 • De configuratie bestaat uit een set functies waarop de gebruiker op basis de licentieovereenkomst recht heeft.

Als u een bedrijfsbeheerder bent, raadpleegt u Overzicht van omgevingen, rollen en licenties.

Kies uw Tekla Structures-installatie

 1. Start Tekla Structures door het in het menu Start van Windows te selecteren of door op het bureaubladpictogram te dubbelklikken.
 2. Meld u aan met uw Trimble Identity wanneer u hierom wordt gevraagd.

  Een dialoogvenster waarin u uw Tekla Structures-instellingen kiest en het type licentie verschijnt. Ga verder met de standaardoptie voor online licentie.

  Als u echter een kantoorlicentie hebt, klikt u op Licentieserver wijzigen > Gebruik uw lokale licentie server.

 3. Selecteer een omgeving die bij de regio past waarin uw project wordt uitgevoerd.

  Als u de gewenste omgeving niet in de lijst kunt vinden, raadpleegt u Installatie en licenties van Tekla Structures.

  U kunt ook een leeg project selecteren en dit als basis voor een aangepaste omgeving gebruiken.

 4. Selecteer een rol.

  De beschikbaarheid van rollen hangt af van uw omgeving, maar in meestal zijn de volgende rollen beschikbaar:

  • Concrete Contractor

  • Constructeur

  • Algemene aannemer

  • Precast Concrete Detailer

  • Production Planner voor beton

  • Rebar Detailer

  • Steel Detailer

 5. Selecteer een configuratie.

  De configuratie die u gebruikt, bevat mogelijk niet alle functies die in de productgidsen van Tekla Structures worden beschreven. Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbare functies in elke configuratie Tekla Structures-configuraties.

 6. Klik op OK.

  Het startscherm van Tekla Structures verschijnt.

 7. Selecteer wat u wilt doen:
  • Op het tabblad Recent kunt u een onlangs gebruikt model openen.

   Als het tabblad Recent leeg is, wordt het tabblad Alle modellen weergegeven.

  • Op het tabblad Alle modellen kunt u een willekeurig bestaand model openen.

   Als het tabblad Alle modellen leeg is, wordt het tabblad Nieuw weergegeven.

   Op de tabbladen Recent en Alle modellen kunt u elk van de kolommen sorteren. Daarnaast kunt u de volgorde en de grootte van de kolommen wijzigen door deze te verslepen.

   U kunt modellen op naam zoeken door enkel de naam van het model te gaan invoeren. Als u bijvoorbeeld een N invoert, selecteert Tekla Structures het eerste model dat met de letter N begint.

   Als u het geselecteerde model wilt openen, dubbelklikt u op het geselecteerde model of selecteert u het model en klikt u op de knop Openen.

  • Gebruik het tabblad Gedeelde modellen om een model te openen dat is gedeeld door Tekla Model Sharing te gebruiken.

  • Gebruik het tabblad Nieuw om een nieuw model te maken.

Creëer uw eigen omgeving: leeg project

Leeg project is een Tekla Structures-omgeving die alleen generieke inhoud zoals parametrische profielen, niet-gedefinieerde bouten, materiaal- en staafkwaliteiten, en basis tekeningopmaken bevat. Het kan worden gebruikt voor het verzamelen van het regio-, bedrijfs- of projectspecifieke instellingen, tools en gegevens. Het lege project is altijd in de Tekla Structures-installatie opgenomen.

Download en installeer inhoud voor het lege project

U kunt Tekla Warehouse gebruiken om de inhoud voor het lege project te downloaden en te installeren. U kunt bijvoorbeeld profielen, materiaalkwaliteiten, bouten, wapening, componenten, applicaties en templates vanuit Tekla Warehouse voor alle omgeving- en fabrikantspecifieke verzamelingen downloaden en combinaties maken die aan uw wensen voldoen.

U kunt zowel vóór als tijdens een project inhoud van Tekla Warehouse downloaden en installeren. Voordat u een project start, kunt u inhoud in uw project- en bedrijfsmappen installeren. Tijdens een project kunt u inhoud in de modelmap installeren.

Uw Tekla Structures-installatie controleren of wijzigen

U kunt uw huidige Tekla Structures-installatie (omgeving, rol en configuratie) op elk gewenst moment controleren zonder dat u het model hoeft te sluiten.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen en scrol omlaag naar het gebied Licentie.

  U huidige installatie wordt weergegeven.

 2. Wijzig indien nodig de installatie.

  Mogelijk moet u Tekla Structures na de wijzigingen opnieuw starten.

Tekla Structures-gebruiksgegevens

Tekla Structures verzamelt gebruiksgegevens over hoe u de software gebruikt. Deze gegevens helpen om Tekla Structures te verbeteren en het is een eenvoudige manier om de toekomstige ontwikkeling van Tekla Structures te beïnvloeden. Uw gegevens worden gecombineerd met de gegevens van anderen om een statistische analyse te kunnen uitvoeren.

Tekla Structures verzamelt gebruikspatronen en -trends over hoe u de commando's en tools in de software gebruikt. Het programma verzamelt deze informatie automatisch terwijl u Tekla Structures gebruikt. U kunt het logboekbestand weergeven om de verzamelde gegevens te bekijken.

 1. Als u het logboekbestand wilt weergeven, klikt u in het menu Bestand op Logboeken > Gebruik gegevenslog.

  Houd er rekening mee dat het logbestand UserFeedbackLog.txt altijd wordt geopend met de standaardteksteditor, in tegenstelling tot andere logbestanden die via de Tekla Structures-logbestandviewer kunnen worden geopend. De optie om te schakelen tussen de viewers werkt niet voor het bestand UserFeedbackLog.txt.

  Het logboekbestand UserFeedbackLog.txt bevindt zich in de map Logs onder het pad dat is opgegeven met XSUSERDATADIR in het bestand teklastructures.ini.

 2. Als u het interval voor het opslaan van gegevens of het interval voor verzenden van gegevens wilt verfijnen, gebruikt u de variabelen XS_​AUTOMATIC_​USER_​FEEDBACK_​SAVING_​INTERVAL en XS_​AUTOMATIC_​USER_​FEEDBACK_​SENDING_​INTERVAL.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende