Werkbalk voor snappen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Werkbalk voor snappen

Gebruik de werkbalk Snappen om snapknoppen in te schakelen en extra snapopties te openen.

(1) Gebruik de snapknoppen om te definiëren welke posities u kunt aanwijzen wanneer u objecten plaatst.Snapknoppen definiëren exacte locaties in objecten, zoals eindpunten, middelpunten en snijpunten.

(2) Gebruik de eerste lijst om de snapdiepte te definiëren.

(3) Gebruik de tweede lijst om tussen het kijkvlak en werkvlak te schakelen.

(4) Gebruik de derde lijst om het vlaktype in te stellen.Het vlaktype definieert welke vlakken u in het model kunt selecteren.

(5) U kunt geselecteerde knoppen van de werkbalk verbergen.

De werkbalk Snappen bevindt zich standaard aan de onderzijde van het scherm.Als u de werkbalk niet kunt vinden, klikt u op Bestand > Instellingen en zorgt u er in de lijst Werkbalken voor dat de werkbalk Snappen wordt geselecteerd.

Snapzone

Elk object beschikt over een snapzone. Deze definieert hoe dichtbij u een positie moet aanwijzen. Wanneer u binnen het snapgebied van een object een aanwijst, wordt in Tekla Structures automatisch naar het dichtstbijzijnde aanwijsbare punt van dat object gesnapt.

U kunt de snapzone instellen met behulp van de variabele XS_​PIXEL_​TOLERANCE.

Snapprioriteit

Als u diverse posities tegelijk aanwijst en raakt, snapt Tekla Structures automatisch naar het punt met de hoogste snapprioriteit. Gebruik snapknoppen om te bepalen welke posities u kunt aanwijzen. Snapknoppen definiëren de snapprioriteit van posities.

Snapdiepte

De eerste lijst op de werkbalk Snappen definieert de diepte van elke positie die u kunt aanwijzen. U beschikt over de volgende opties:

  • Vlak: U kunt naar posities op het kijkvlak of op het werkvlak snappen, afhankelijk van wat u in de tweede lijst in de werkbalk Snappen hebt geselecteerd.

  • Auto: In perspectiefvensters werkt deze optie net als de optie 3D. In niet-perspectiefvensters werkt dit als de optie Vlak.

  • 3D: U kunt naar posities in de gehele 3D-ruimte snappen.

Snappen in tekeningen

U kunt in tekeningen op dezelfde manier als in het model naar posities snappen. U kunt tijdens het plaatsen van tekeningobjecten of het schetsen ook naar orthogonale hoeken snappen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende