De grootte en vorm van modelobjecten wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De grootte en vorm van modelobjecten wijzigen

U kunt de grootte en de vorm van modelobjecten wijzigen en deze verplaatsen door handles voor rechtstreekse wijziging te gebruiken. Als u een object in een modelvenster selecteert, geeft Tekla Structures de handles en maatlijnen weer die specifiek voor dat modelobject zijn.

Rechtstreekse wijziging kan met de volgende objecttypen worden gebruikt:

 • Onderdelen
 • Constructieobjecten
 • Stramienen en stramienlijnen
 • Lijnuitsnijdingen en polygoonuitsnijdingen
 • Wapening
 • Richtlijnen voor stavenset, aanpassers en beenvlakken
 • Stortnaden
 • gebruikerscomponenten van het type Onderdeel
 • Lasten
 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  Als u rechtstreekse wijziging wilt in- of uitschakelen, klikt u op of drukt u op D.

 2. Klik op het object om het te selecteren.

  In Tekla Structures worden de handles weergegeven waarmee u het object kunt wijzigen.

  De betreffende maatlijnen worden weergegeven als u de muisaanwijzer langzaam over de randen van het object beweegt. De maatlijnkleuren volgen de kleuren van de coördinaatassen van het werkvlak: rood in de X-richting, groen in de Y-richting en blauw in de Z-richting. Diagonale maatlijnen zijn magenta.

 3. Versleep een van de handles om de vorm van het object te wijzigen.

  Hier volgen enkele voorbeelden van de handles voor rechtstreekse wijziging:

  Handle Omschrijving

  Referentiepunthandle

  Middelpunthandle

  Eindpunthandle (alleen voor wapeningsstaven)

  Vlakhandle

  Lijnhandle

  Ashandle (alleen voor items en gebruikerscomponent van het type onderdeel)

  Rotatiehandle (alleen voor items en gebruikerscomponent van het type onderdeel)

  Tip:

  U kunt tijdens het verslepen van een handle de snapknoppen gebruiken. Als u de snapknoppen tijdelijk wilt uitschakelen, houdt u de Shift-toets tijdens het verslepen van een handle ingedrukt.

 4. Als u een exacte waarde aan een maatlijn wilt geven, wijzigt u de maatlijnwaarde.
  1. Klik op een maatlijn om deze te selecteren.

  2. Voer een nieuwe waarde in.

   De gele pijl definieert de richting waarin het object wordt verlengd of ingekort. U kunt de richting wijzigen door op de pijlen te klikken.

  3. Druk op Enter om de nieuwe waarde te bevestigen.

 5. Als u een maatlijn alleen vanuit één uiteinde wilt wijzigen, beweegt u de pijlpunten van de maatlijn.

  U kunt een pijlpunt naar een nieuwe locatie verslepen of u kunt een exacte afstand of coördinaten invoeren.

  1. Selecteer de pijlpunt van de maatlijn die u wilt verplaatsen. Bijvoorbeeld:

   Als u een maatlijn aan beide uiteinden wilt wijzigen, selecteert u beide pijlpunten.

  2. Voer de afstand of de coördinaten in.

   Wanneer u gaat invoeren, geeft Tekla Structures het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in weer. Klik op OK om de maatlijn te bevestigen.

 6. Als u een nieuwe objecthoek wilt toevoegen, versleept u een middelpuntshandle . Bijvoorbeeld:

 7. Als u meer wijzigingsopties wilt weergeven, selecteert u een handle.

  Er verschijnt een contextuele werkbalk met meer opties. De beschikbaarheid van de opties is afhankelijk van het object en de handle dat/die u heeft geselecteerd.

  Klik op deze knop

  Om het volgende te doen

  Locatie

  Verplaats een handle naar een willekeurige locatie in de 3D-ruimte.

  Verplaats een handle alleen in het XY-vlak.

  Verplaats een handle alleen in de Z-richting.

  Verplaats een handle alleen langs de referentielijn.

  Verplaats een handle alleen in de parallelle richting.

  Verplaats een handle alleen in de loodrechte richting.

  Verplaats een handle alleen parallel naar een bepaald vlak. Selecteer het vlak en sleep de handle naar een nieuwe locatie.

  Deze optie kan handig zijn als u bijvoorbeeld met een schuin dak werkt.

  Controleer de zichtbaarheid van de maatlijnen voor rechtstreekse wijziging. Klik op het oogsymbool om maatlijnen weer te geven of te verbergen.

  • X-, Y- en Z-maatlijnen: Alle orthogonale maatlijnen in werkvlakrichtingen X, Y en Z worden weergegeven.

  • Totale maatlijnen: Alleen de totale lengte wordt weergegeven.

  Geef middelpunthandles weer of verberg deze.

  Voeg een nieuw punt aan het einde van een object toe.

  Alleen beschikbaar voor objecten die door meerdere punten lopen, zoals polyprofielen, wanden, betonstroken en modificatoren van stavensets.

  Opmerking:

  Enkele van deze opties bevinden zich in een uitbreidbaar gedeelte op de contextuele werkbalk. Klik op het kleine driehoekssymbool op de contextuele werkbalk om de opties weer te geven of te verbergen:

 8. Als u een handle wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Verwijderen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende