Voorbeelden van filters

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Voorbeelden van filters

Hier volgen enkele voorbeelden van filters die u kunt maken. U kunt dezelfde filtertechnieken gebruiken voor aanzicht-, selectie- en tekeningfilters.

Onderdelen op basis van hun naam filteren

Maak een filter dat alleen onderdelen met een bepaalde naam weergeeft.

 1. Maak een nieuw aanzichtfilter.
 2. Klik drie keer op Regel toevoegen om drie filtervoorwaarden toe te voegen.
 3. In de eerste filtervoorwaarde definieert u dat het objecttype een onderdeel moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Objecttype.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Onderdeel.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 4. In de tweede en derde filtervoorwaarde definieert u dat de onderdeelnaam LIGGER of KOLOM moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Onderdeel.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Naam.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Voer in het vak Waarde de onderdeelnamen LIGGER en KOLOM in.
  5. Selecteer En/Of in de lijst Of.
 5. Neem de tweede en derde filtervoorwaarde tussen haakjes op.
  Het filter zoekt nu naar onderdelen die de naam LIGGER of KOLOM hebben.
 6. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 7. Klik op Opslaan als.

Hoofdonderdelen filteren

Maak een filter dat alleen de hoofdonderdelen selecteert.

 1. Maak een nieuw selectiefilter.
 2. Klik tweemaal op Regel toevoegen om twee filterregels toe te voegen.
 3. In de eerste filtervoorwaarde definieert u dat het objecttype een onderdeel moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Objecttype.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Onderdeel.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 4. In de tweede filtervoorwaarde definieert dat u alleen hoofdonderdelen wilt opnemen:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Onderdeel.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Hoofdonderdeel.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. In het vak Waarde voert u 1 in.

   In dit verband betekent 1 de hoofdonderdelen en 0 de aansluitende onderdelen.

 5. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 6. Klik op Opslaan als.

Bouten op basis van hun diameter filteren

Maak een filter dat alleen bouten van bepaalde diameters weergeeft.

 1. Maak een nieuw aanzichtfilter.
 2. Klik tweemaal op Regel toevoegen om twee filterregels toe te voegen.
 3. In de eerste filtervoorwaarde definieert u dat het objecttype een bout moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Objecttype.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Boutgroep.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 4. In de tweede filtervoorwaarde definieert u dat de boutdiameter 12,00 of 16,00 moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Bout.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Grootte.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Voer in het vak Waarde de boutdiameters 12,00 en 16,00 in.

   Gebruik een spatie om de tekenreeksen te scheiden.

 5. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 6. Klik op Opslaan als.

Onderdelen op basis van hun merktype filteren

Maak een filter op basis van merktypen. U kunt bijvoorbeeld een filter maken dat alleen insitu- en prefab-kolommen weergeeft. Stalen kolommen en andere kolommen of onderdelen zijn verborgen. Dezelfde filtertechniek kan voor staal, beton, hout en andere onderdelen worden gebruikt.

 1. Maak een nieuw filter.
 2. Klik vier keer op Regel toevoegen om vier filtervoorwaarden toe te voegen.
 3. In de eerste filtervoorwaarde definieert u dat het objecttype een onderdeel moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Objecttype.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Onderdeel.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 4. Definieer in de tweede filtervoorwaarde dat de onderdeelnaam KOLOM moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Onderdeel.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Naam.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Voer in het vak Waarde de onderdeelnaam KOLOM in.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 5. Neem de eerste en tweede filtervoorwaarde tussen haakjes op.
 6. Definieer in de derde en vierde filtervoorwaarde dat het merktype prefab of insitu moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Merk.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Merk type.
  3. Voer in het vak Waarde de merktypen 0 en 1 in.

   Waarde

   Type merk

   0

   prefab

   1

   insitu

   2

   staal

   3

   hout

   6

   diversen

  4. Selecteer En/Of in de lijst Of.
 7. Neem de derde en vierde filtervoorwaarde tussen haakjes op.
  Het filter zoekt nu naar betonnen onderdelen die de naam KOLOM hebben.
 8. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 9. Klik op Opslaan als.

Submerken filteren

Maak een filter dat alleen onderdelen selecteert die tot een submerk behoren.

 1. Maak een selectiefilter.
 2. Klik op Regel toevoegen om een nieuwe filtervoorwaarde toe te voegen.
 3. Selecteer Categorie in de lijst Template.
 4. Selecteer in de lijst Eigenschap de optie ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL.
 5. Selecteer Voorwaarde in de lijst Niet gelijk aan.
 6. In het vak Waarde voert u 0 in.

  In dit verband betekent 0 dat het onderdeel niet tot een submerk behoort en 1 betekent dat het onderdeel dat wel doet. Het filter geeft alleen onderdelen weer waarvan de waarde niet 0 is.

 7. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 8. Klik op Opslaan als.

Objecten filteren op basis van hun klasse.

Maak een filter op basis van objecttypen en klasse. Het volgende voorbeeldfilter kan worden gebruikt om onderdelen en wapening in bepaalde klassen te selecteren of weer te geven.

 1. Maak een nieuw aanzichtfilter.
 2. Klik drie keer op Regel toevoegen om drie filtervoorwaarden toe te voegen.
 3. In de eerste en tweede filtervoorwaarden definieert u dat het objecttype een onderdeel of wapening moet zijn.
  1. In de lijst Categorie selecteert u Object.
  2. In de lijst Eigenschap selecteert u Objecttype.
  3. In de lijst Voorwaarde selecteert u Gelijk aan.
  4. In de lijst Waarde selecteert u Onderdeel voor de eerste voorwaarde en Wapeningsstaaf voor de tweede voorwaarde.
  5. In de lijst En/Of selecteert u Of voor de eerste voorwaarde en En voor de tweede voorwaarde.
 4. Neem de eerste en tweede filtervoorwaarde tussen haakjes op.
 5. In de derde filtervoorwaarde gebruikt u het templateattribuut CLASS_ATTR om te definiëren dat de objectklasse kleiner dan of gelijk aan 5 moet zijn:
  1. In de lijst Categorie selecteert u Template.
  2. In de lijst Eigenschap voert u CLASS_ATTR in.
  3. In de lijst Voorwaarde lijst selecteert u Kleiner of gelijk.
  4. In de lijst Waarde voert u 5 in.

  Het filter zoekt nu naar onderdelen en wapening die tot de klassen 0 – 5 behoren.

 6. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 7. Klik op Opslaan als.

Referentiemodelobjecten filteren

Maak een filter op basis van objecteneigenschappen van referentiemodellen.

 1. Maak een leeg venster- of selectiefilter.
 2. Klik op Regel toevoegen om een nieuwe filtervoorwaarde toe te voegen.
 3. Selecteer Categorie in de lijst Template.
 4. Selecteer in de lijst Eigenschap het gewenste templateattribuut of voer er een van uzelf in.
  Tip:

  Als u de door het referentiemodel gebruikte attribuutnaam wilt vinden, selecteert u een referentiemodelobject, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u een van de commando's Informatie . Zoek de eigenschapsnaam in het dialoogvenster Informatie object en kopieer deze.

 5. Voeg de prefix EXTERNAL. vóór de templateattribuutnaam toe.
 6. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
 7. Voer in het vak Waarde de gewenste waarde in of klik op Selecteer van model.. om het object in het model te selecteren.
 8. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 9. Klik op Opslaan als.

Filteronderdelen binnen het component

Maak een filter dat alle onderdelen binnen een component selecteert.

 1. Maak een leeg selectiefilter.
 2. Klik tweemaal op Regel toevoegen om twee filterregels toe te voegen.
 3. In de eerste filtervoorwaarde definieert u dat het object een component moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Is component.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Ja.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 4. In de tweede filtervoorwaarde definieert u dat het objecttype een onderdeel moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Objecttype.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Onderdeel.
 5. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 6. Klik op Opslaan als.

Wapening in storteenheden filteren op basis van stortobjecttype

Maak een filter dat alleen alle wapening weergeeft die bij storteenheden bij een stortobject van een bepaald type behoort.

 1. Zorg ervoor dat XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT op TRUE is ingesteld.
 2. Bereken de storteenheden.
 3. Maak een nieuw aanzichtfilter.
 4. Klik tweemaal op Regel toevoegen om twee filterregels toe te voegen.
 5. Definieer in de eerste filtervoorwaarde een stortobjecttype.
  1. Selecteer Categorie in de lijst Template.
  2. In het vak Eigenschap voert u POUR_UNIT.POUR_OBJECT.POUR_TYPE in.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. In het vak Waarde voert u het objecttype in, bijvoorbeeld MyType, of klikt u op Selecteer van model.. om het object in het model te selecteren.
  5. Selecteer En/Of in de lijst En.
 6. In de tweede filtervoorwaarde definieert u dat het objecttype wapening moet zijn:
  1. Selecteer Categorie in de lijst Object.
  2. Selecteer Eigenschap in de lijst Objecttype.
  3. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
  4. Selecteer Waarde in de lijst Wapeningsstaaf.
 7. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 8. Klik op Opslaan als.

Alle inhoud van een storteenheid filteren

Maak een filter dat alle inhoud van de storteenheid met een bepaalde naam selecteert.

 1. Zorg ervoor dat XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT op TRUE is ingesteld.
 2. Bereken de storteenheden.
 3. Maak een selectiefilter.
 4. Klik op Regel toevoegen om een nieuwe filtervoorwaarde toe te voegen.
 5. In de lijst Categorie selecteert u Storteenheid.
 6. Selecteer Eigenschap in de lijst Naam.
 7. Selecteer Voorwaarde in de lijst Gelijk aan.
 8. In het vak Waarde, voert u de naam van de storteenheid in, bijvoorbeeld MyName
 9. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 10. Klik op Opslaan als.

Was this helpful?
Vorige
Volgende