Modeltemplates maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Modeltemplates maken

Met modeltemplates kunt u een model met vooraf gedefinieerde bedrijfstemplates en -instellingen starten. Dit kan met name voor onderaannemers handig zijn.

Alleen single-user modellen kunnen met modeltemplates worden gemaakt. Als u een multi-user model met een modeltemplate wilt maken, maakt u het model in single-user modus en schakelt u vervolgens naar de multi-user modus.

De map van de modeltemplate wordt standaard in uw omgevingsmap opgeslagen. Gebruik de geavanceerde optie XS_​MODEL_​TEMPLATE_​DIRECTORY om een andere locatie te definiëren.

Een nieuwe modeltemplate maken

U kunt uw eigen modeltemplates maken en die voor het maken van nieuwe modellen gebruiken. U kunt selecteren welke databases, gebruikerscomponenten, modelsubmappen, tekeningtemplates en lijsttemplates van het model in de modeltemplate worden opgenomen.

 1. Een nieuw model maken.

  Begin altijd met het maken van een nieuw leeg model. Dit komt doordat oude modellen die in live projecten zijn gebruikt niet volledig kunnen worden opgeschoond. Ze kunnen een overvloed aan gegevens bevatten waardoor de grootte van het model toeneemt, zelfs als u alle objecten en tekeningen uit het model verwijdert.

 2. Voeg de gewenste onderdeeleigenschappen, tekeningeigenschappen, profielen, materiaal, gebruikerscomponenten, geschetste profielen, enzovoort aan het model toe.

  U kunt bijvoorbeeld de benodigde attribuutbestanden vanuit een ander model kopiëren.

 3. Klik in het menu Bestand op Opslaan als > Opslaan.

  U moet het model opslaan om gebruikerscomponenten in het bestand xslib.db1 op te nemen. Als u het model niet opslaat, worden de gebruikerscomponenten niet in de modeltemplate opgenomen.

 4. Klik in het menu Bestand op Opslaan als > Opslaan als Model Template.
 5. Voer een naam voor de modeltemplate in.
 6. Selecteer welke databases, tekeningtemplates, lijsttemplates en modelsubmappen in de modeltemplate moeten worden opgenomen.

  U kunt alleen bestanden en mappen selecteren die in de modelmap beschikbaar zijn. De databases bevinden zich meestal in een map environment en deze worden alleen in de modelmap opgenomen als ze zijn gewijzigd.

 7. Schakel het selectievakje in om de doelmap te openen nadat de modeltemplate is gemaakt.
 8. Klik op OK.

  U kunt nu de modeltemplate voor het maken van nieuwe modellen gebruiken.

 9. Wanneer u nieuwe modellen in Bestand > Nieuw maakt, kunt u de belangrijke modeltemplates als favorieten markeren of de templates die u niet nodig hebt verbergen.
  1. Selecteer een modeltemplate in de lijst.
  2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Favoriet of Verborgen.

   Als u een template als Favoriet hebt gemarkeerd, wordt deze bovenaan de templatelijst geplaatst. Of gebruik het sterpictogram op de template om deze als Favoriet te markeren of de markering te verwijderen.

   Als u een template als Verborgen markeert, wordt deze uit de lijst verwijderd. Schakel het selectievakje Verborgen items weergeven in om de template opnieuw weer te geven.

Een bestaande modeltemplate wijzigen

Als u een bestaande template wilt wijzigen, slaat u het model als een nieuwe template op. U kunt de template ook wijzigen door nieuwe of bijgewerkte bestanden rechtstreeks naar de modeltemplatemap te kopiëren.

 1. Maak een model met de bestaande modeltemplate.
 2. Breng de benodigde wijzigingen aan.
 3. Sla deze als een nieuwe modeltemplate op.

Modeltemplates downloaden

U kunt modeltemplates via Tekla Warehouse downloaden, delen en opslaan.

Modeltemplateopties

Gebruik het dialoogvenster Opslaan als Model Template om te definiëren welke bestanden en mappen in de modeltemplate worden opgenomen.

Instelling

Opgenomen bestanden en mappen

Profielen

profdb.bin

profitab.inp

Materialen

matdb.bin

Componenten en schetsen

ComponentCatalog.txt

ComponentCatalogTreeView.txt

xslib.db1

thumbnail_bitmap.arc

*.dat-bestanden

CustomComponentDialogFiles-map

Attribuutdefinities

Bevat alle attribuutdefinities van het huidige model.

Bouten en boutnormen

screwdb.db

assdb.db

Wapening

rebar_database.inp

RebarShapeRules.xml

rebardatabase_config.inp

rebardatabase_schedule_config.inp

Netten

mesh_database.inp

Opties

Bevat alle opties van het huidige model.

Tekeningtemplates

*.tpl-bestanden

Lijsten

*.rpt-bestanden

Inclusief modelsubmappen

Geeft alle submappen weer die zich in de modelmap bevinden. De geselecteerde mappen worden in de modeltemplate opgenomen.

De map attributes die onderdeel- en tekeningeigenschappen bevat, wordt standaard opgenomen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende