DXK_SYMBOLPATH

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

DXK_​SYMBOLPATH

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Deze variabele is systeemspecifiek en wordt gelezen uit teklastructures.ini. Deze kan ook lokaal worden ingesteld. Raadpleeg uw ini-bestand van de omgeving (env_<environment_name>.ini). Over het algemeen hoeven systeemspecifieke instellingen niet te worden gewijzigd. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

Deze variabele verwijst naar een of meer mappen die Tekla Structures-symboolbibliotheken bevatten. Deze mappen bevatten ook de DWG-bestanden die worden gebruikt in snapsymbolen en handles. De volgorde van mappen in DXK_SYMBOLPATH is van belang: als er dubbele bestanden voorkomen, wordt het eerst gevonden bestand gebruikt. Alle bestanden worden uit alle gedefinieerde mappen gelezen.

Het DXK_SYMBOLPATH wordt gedefinieerd in het omgevingsinitialisatiebestand env_<omgevingsnaam>.ini dat zich in ..\Trimble\Tekla Structures\<versie>\<omgevingen>\<uw_omgeving\ bevindt en het Tekla Structures-initialisatiebestand teklastructures.ini dat zich in de map ..\Tekla Structures\<versie>\nt\bin\ bevindt.

Scheid verschillende paden van mappen met een puntkomma (;). Laat een pad van een map altijd eindigen met een backslash.

Voorbeeld

Voorbeeld met één map:

DXK_SYMBOLPATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\

Voorbeeld met verschillende mappen:

DXK_SYMBOLPATH=%XS_FIRM%;%XSDATADIR%\environments\uk\General\symbols\;%XSDATADIR%\environments\common\symbols\

In het laatste voorbeeld worden in Tekla Structures eerst uw eigen symboolbestanden in uw bedrijfsmap gecontroleerd, vervolgens de symboolbestanden in de map met symbolen uit de Engelse omgeving en ten slotte de symboolbestanden in de algemene map met omgevingssymbolen. Als er een dubbel bestand voorkomt, wordt het bestand gebruikt dat het eerst in Tekla Structures wordt gevonden.

Een bedrijfsmap voor afbeeldingen en symbolen gebruiken

U kunt een bedrijfsmap definiëren waarin Tekla Structures altijd naar afbeeldingen en symbolen zoekt. Wanneer u afbeeldingen en symbolen in deze map opslaat, hoeft u ze niet naar een andere map te verplaatsen als u een nieuwe versie van Tekla Structures installeert. Bij de installatie van een nieuwe versie worden de bestanden in de bedrijfsmap niet vervangen. Raadpleeg voor meer informatie over het definiëren van de bedrijfsmap voor afbeeldingen en symbolen Symbolen in tekeningen toevoegen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende