Zoomen en verschuiven in tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zoomen en verschuiven in tekeningen

Met de zoomcommando's in het contextmenu in tekeningen kunt u zich op een bepaald gebied richten of vergroten voor meer overzicht.U kunt ook de muis, de toetsenbordsneltoetsen of Snel starten gebruiken.U kunt de tekeningen ook verschuiven (verplaatsen).

Tip: Probeer de variabele XS_USE_SMART_PAN:Als u geoptimaliseerd zoomen en verschuiven in tekeningen wilt inschakelen, stelt u deze variabele in op TRUE.Als het slimme verschuiven is ingeschakeld terwijl u een zware tekening met veel afbeeldingen verschuift of erop inzoomt, wordt niet het hele scherm getekend. Lege ruimte blijft op de randen en zoomen en verschuiven gaat sneller.De standaardinstelling is FALSE omdat het gebruik van de optimalisatie soms resulteert in een ongewenst dambordeffect.
Opmerking:

Het punt waarop het niveau van detail in tekeningen wordt verkleind, werd voorheen ingesteld vanaf de Tekla Structures-versie 2020. Dit betekent dat uitzoomen in tekeningen eerder details laat vallen dan voorheen.Hierdoor is over het algemeen zoomen en verschuiven vloeiender terwijl sommige tekeninginhoud wordt vereenvoudigd en sommige wordt weggelaten wanneer deze tot op zekere hoogte wordt uitgezoomd.Het effect is in grote tekeningen met een grote hoeveelheid inhoud eenvoudig te zien.

De wijziging in het niveau van detail is van invloed op:

 • Verborgen lijnen die niet worden getekend

 • Zeer korte lijnen die niet worden getekend

 • Arceringen die als een wolk van punten worden getekend

 • Tekst die door een lijn wordt vervangen

In- en uitzoomen

U kunt een verscheidenheid aan tools gebruiken om in de tekening in en uit te zoomen.De positie van de muisaanwijzer bepaalt standaard het middelpunt voor het zoomen.

Taak

Actie

Inzoomen

U kunt het volgende doen:

 • Scroll naar voren met het muiswiel.

 • Druk op Page Up op het toetsenbord.
 • Rechtsklik op de tekening en selecteer Zoomen > Inzoomen.Klik vervolgens op de locatie in het aanzicht waarop u wilt inzoomen.

 • Ga naar Snel starten, voer Inzoomen in en selecteer het commando in de lijst.

Uitzoomen

U kunt het volgende doen:

 • Scroll naar achteren met het muiswiel.

 • Druk op Page Down op het toetsenbord.

 • Rechtsklik op de tekening en selecteer Zoomen > Uitzoomen.Klik vervolgens op de locatie in het aanzicht waarop u wilt uitzoomen.

 • Ga naar Snel starten, voer Uitzoomen in en selecteer het commando in de lijst.

Inzoomen op geselecteerde objecten

 1. Selecteer de objecten in de tekening.

  Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u Ctrl.

 2. Rechtsklik en selecteer Zoomen > Zoom selectie.

U kunt ook naar Snel starten gaan, Zoom selectie invoeren en het commando in de lijst selecteren.

Zoom selectie werkt voor alle tekeningobjecten die u binnen en buiten de tekeningaanzichten selecteert en ook voor geselecteerde vensters.

Zoom selectie werkt ook voor templates.

Het oorspronkelijke zoomniveau herstellen

U kunt het volgende doen:

 • Rechtsklik op de tekening en selecteer Zoomen > Zoom origineel.

 • Druk op Home op het toetsenbord.

 • Ga naar Snel starten, voer Zoom origineel in en selecteer het commando in de lijst.

Terugkeren naar het vorige zoomniveau

U kunt het volgende doen:

 • Rechtsklik op de tekening en selecteer Zoomen > Zoom vorige.

 • Druk op End op het toetsenbord.

 • Ga naar Snel starten, voer Zoom vorige in en selecteer het commando in de lijst.

Een zoomvenster maken

 1. Rechtsklik op de tekening en selecteer Zoomen > Zoomvenster maken.

 2. Klik op een starthoek voor het zoomvenster en versleep vervolgens de muisaanwijzer om de grootte van het venster in te stellen.

U kunt ook naar Snel starten gaan, Zoomvenster maken invoeren en het commando in de lijst selecteren.

In tekeningen verschuiven

Taak

Actie

Verschuiven activeren

U kunt het volgende doen:

 • Druk op P op het toetsenbord.

 • Ga naar Snel starten, voer Verschuiven in en selecteer het commando in de lijst.

In een geopende tekening verplaatst het commando Verschuiven de hele tekening.De aanwijzer wordt gewijzigd in een handje.Klik en versleep de muis om de tekening ergens binnen het venster te verplaatsen.

 • Druk op Esc om het verschuiven uit te schakelen.

Verschuiven met de middelste muisknop inschakelen

U kunt het volgende doen:

 • Selecteer Bestand > Instellingen > Verschuiven met middelste muisknop.

 • Druk op Shift+M op het toetsen bord.

 • Ga naar Snel starten, voer Verschuiven met middelste muisknop in-/uitschakelen in en selecteer het commando in de lijst.

Als het verschuiven met de middelste muisknop is ingeschakeld, wordt de tekst Verschuiven onderaan het Tekla Structures-venster weergegeven.Houd de middelste muisknop ingedrukt en sleep het tekening ergens binnen het venster.

 • Als u het verschuiven met de middelste muisknop wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Verschuiven met middelste muisknop uit of drukt u nogmaals op Shift+M.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende