Verschillende niveaus van instellen en tekeningeigenschappen wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Verschillende niveaus van instellen en tekeningeigenschappen wijzigen

U kunt in Tekla Structures tekeningen en tekeningeigenschappen op verschillende niveaus instellen en wijzigen, afhankelijk van hoe permanent en uitgebreid wijzigingen nodig zijn. U kunt tekeningen op tekening-, aanzicht- en objectniveau wijzigen.

Onderdeel-, merk- en betontekeningen

 • U kunt op het hoogste niveau tekeningeigenschappen op tekeningniveau definiëren:
  • De tekeningspecifieke eigenschappen die u in het dialoogvenster Tekeningeigenschappen definieert, zijn op de hele tekening van toepassing: gebruikersattributen voor de tekening, startnummer/-letter van het detailvenster, tekeningspecifieke doorsnede-instellingen, enkele tekeningspecifieke aanzichtattributen, tekeningtitels en tekeningopmaakinstellingen.
  • Op tekeningniveau kunt u ook de aanzichten selecteren die u wilt maken en aanzichten, bemating, beveiliging, gebouwobjecten en labelinstellingen afzonderlijk voor elk aanzicht instellen door verder naar Aanzichteigenschappen voor het geselecteerde aanzicht te gaan. U kunt bijvoorbeeld definiëren dat alle labels in het bovenaanzicht een blauw kader hebben of dat laslabels in een vooraanzicht worden weergegeven. Het is erg belangrijk om het eigenschappenbestand op aanzichtniveau in het dialoogvenster Aanzichteigenschappen op te slaan om de gewenste aanzichteigenschappen te kunnen koppelen aan de aanzichten die u maakt.
  • U kunt de eigenschappen op tekeningniveau wijzigen voordat u de tekening maakt en deze ook in de gemaakte tekening wijzigen.
 • U kunt tekeningeigenschappen ook in onderdeel-, merk- en betontekeningen op aanzichtniveau wijzigen:
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een aanzichtkader om het dialoogvenster Aanzichteigenschappen te openen.
  • Wijzig een objecteigenschap. De wijzigingen vinden alleen plaats in de aanzichten die u in een geopende tekening hebt geselecteerd.
  • De objecteigenschappen wijzigen in alle objecten van het betreffende type in de geselecteerde aanzichten. Als u bijvoorbeeld de labellijnkleur wijzigt, wijzigt de labellijn in alle labels in de geselecteerde aanzichten.
 • Ten slotte kunt u tekeningeigenschappen op objectniveau wijzigen:
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een object, waardoor er objectspecifieke eigenschappen worden geopend.
  • Eigenschappen wijzigen alleen voor de geselecteerde objecten. U kunt u meerdere objecten selecteren en de eigenschappen in alle wijzigen.
  • De eigenschappen die op objectniveau zijn gewijzigd, worden niet langer beïnvloed door wijzigingen van eigenschappen op hogere niveaus.

Overzichttekeningen

 • Op het hoogste niveau kunt u overzichttekeningeigenschappen op tekeningniveau in Tekeningeigenschappen en de subdialoogvensters wijzigen:
  • Zo kunt u de eigenschappen van alle gebouwobjecten, beveiligde gebieden, labels, maatlijnen en aanzichten in de tekening tegelijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld definiëren dat alle labels een blauw kader hebben.
  • U kunt de tekeningeigenschappen voordat u de tekening maakt en deze ook in de gemaakte tekening wijzigen.
  • De objecteigenschappen wijzigen in alle aanzichten en objecten in de tekening, met uitzondering van nieuwe aanzichten die u maakt nadat de tekening is gemaakt.
 • U kunt overzichttekeningeigenschappen ook op aanzichtniveau wijzigen:
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een aanzichtkader om het dialoogvenster Aanzichteigenschappen te openen.
  • De wijzigingen worden alleen doorgevoerd in de aanzichten die u in een geopende tekening hebt geselecteerd.
  • De objecteigenschappen wijzigen in alle objecten van het betreffende type in de geselecteerde aanzichten. Als u bijvoorbeeld de labellijnkleur wijzigt, wijzigt de labellijn in alle labels in de geselecteerde aanzichten.
 • Ten slotte kunt u tekeningeigenschappen op objectniveau wijzigen:
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een object, waardoor er objectspecifieke eigenschappen worden geopend.
  • Eigenschappen alleen wijzigen voor de geselecteerde objecten.
  • De eigenschappen die op objectniveau zijn gewijzigd, worden niet langer beïnvloed door wijzigingen van eigenschappen op hogere niveaus.

Gedetailleerde objectniveau-eigenschappen

Door de instellingen van objecteigenschappen op te slaan en met tekening- of aanzichtfilters en tekeningobjecttypen in gedetailleerde objectniveau-instellingen te combineren, kunt u de eigenschappen op objectniveau ook op tekening- en aanzichtniveau toepassen. Gedetailleerde objectniveau-eigenschappen op tekeningniveau zijn alleen in overzichttekeningen beschikbaar. Objectniveau-instellingen vormen een belangrijk hulpmiddel: u kunt hetzelfde eigenschappenbestand voor het maken van tekeningen gebruiken en snel van een specifieke eigenschap wijzigen voordat u tekeningen maakt, bijvoorbeeld de kleur van de wapening of de vorm van een labelkader. De objectniveau-instellingen overschrijven de eigenschapsinstellingen in de aanzicht- en tekeningeigenschappen. Wijzigingen in de op tekeningniveau toegepaste instellingen op objectniveau worden in de instellingen op het aanzichtniveau overgenomen als er op het aanzichtniveau geen objectniveau-instellingen zijn opgegeven. Als u objectniveau-instellingen op aanzichtniveau toepast, overschrijven deze de instellingen op tekeningniveau.

Aanbevolen workflow

De aanbevolen manier van werken is van boven naar beneden, van tekeningniveau naar objectniveau:

 1. Stel uw tekening en automatische tekeningaanzichteigenschappen zo dicht mogelijk in bij wat u wilt door dit eerst op het tekeningniveau te proberen.
 2. Wijzig vervolgens alles wat verder op aanzichtniveau nog moet worden gewijzigd.
 3. Als er uiteindelijk opschoning nodig is, kunt u wijzigingen op het individuele objectniveau aanbrengen.

De wijzigingen die op tekeningniveau zijn aangebracht, blijven van kracht als de tekening vanwege een modelwijziging opnieuw wordt gegenereerd.

Als u eenmaal eigenschappen op aanzichtniveau wijzigt, moet u niet naar de eigenschappen op tekeningniveau gaan en daar de tekeningeigenschappen wijzigen. Dit komt doordat u nadat u een instelling op één niveau hebt gewijzigd, het wijzigen van dezelfde instelling op het bovenliggende niveau voor sommige instellingen de wijzigingen die u zojuist hebt aangebracht, teniet kan doen.

Voorbeeldworkflow in een overzichttekening

In de volgende afbeelding ziet u de werking van de drie eigenschapsniveaus in een overzichttekening. De kleur en vorm van het frame en de vorm van het label worden als voorbeeld gebruikt.

 1. U wijzigt de kleur en vorm van het labelkader voor de gehele tekening op tekeningniveau. De wijzigingen worden doorgevoerd op aanzicht- en objectniveau.
 2. U wijzigt de kleur en vorm van het labelkader in de geselecteerde aanzichten. De wijzigingen gelden alleen in de geselecteerde aanzichten. De eigenschappen worden niet gewijzigd in de gehele tekening.

  Als u de kleur en vorm van het kader wijzigt op tekeningniveau nadat u deze hebt gewijzigd op aanzichtniveau voor bepaalde aanzichten, overschrijven de wijzigingen op tekeningniveau de wijzigingen op aanzichtniveau in alle aanzichten. Aanzichtinstellingen gedragen zich anders: ze worden niet overschreven. De aanzichtschaal blijft bijvoorbeeld zoals u die voor afzonderlijke aanzichten hebt opgegeven.

 3. U wijzigt de kleur en vorm van het labelkader in de geselecteerde labels. De eigenschappen worden nergens anders gewijzigd. Als u de kleur en vorm van het labelkader wilt wijzigen op aanzicht- of tekeningniveau, worden de eigenschappen niet gewijzigd in de labels die u afzonderlijk hebt gewijzigd.

Klik voor meer informatie op de volgende koppelingen:

Automatische tekeningeigenschappen vóór het maken van tekeningen instellen

Tekeningeigenschappen van een bestaande tekening wijzigen

Tekeningeigenschappen op aanzichtniveau wijzigen

Tekeningobjecteigenschappen wijzigen

Gedetailleerde objectniveau-instellingen

Hoe Tekla Structures tekeningeigenschappen bij het maken van een tekening toepast

Opnieuw maken van tekeningen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende