Spiraalvormige liggers in tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Spiraalvormige liggers in tekeningen

Spiraalvormige liggers kunnen in tekeningen gevouwen of opengevouwen worden weergegeven. In ontvouwen aanzichten is de spiraalvormige ligger recht ontvouwen.

Raadpleeg voor details over het maken van betonnen en stalen spiraalvormige liggers Een betonnen spiraalvormige ligger maken en Een stalen spiraalvormige ligger maken.

In het onderstaande voorbeeld en in aanzichteigenschappen op het tabblad Openvouwen wordt de optie Ja ingesteld op Attributen 2. Het onderdeel wordt uitgesneden in het aanzicht.

In het volgende voorbeeld is de optie Openvouwen ingesteld op Nee.

Spiraalvormige liggers bematen

U kunt rechte maatlijnen, hoekmaatlijnen radiusmaatlijnen en aan spiraalvormige liggers toevoegen.

Hierna wordt het automatisch maken van maatlijnen uitgelegd. U kunt ook maatlijnen in spiraalvormige liggers in een bestaande tekening in eigenschappen op aanzichtniveau maken.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 3. Klik in de optiestructuur op Bemating.
 4. Voeg een regel toe en selecteer Maatlijnen spiraalvormige ligger als het Maatvoering type, selecteer de gewenste eigenschappen voor de maatvoeringsvoorwaarden en klik op Voorwaarde bewerken.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden de maatlijneigenschappen die u van Rechte maatlijnen, Hoekmaatlijnen en Hoek- en radiusmaatlijn wilt gebruiken.

  Als geen van de beschikbare eigenschappen aan uw behoeften voldoen, opent u een tekening, klikt u op Tekening > Eigenschappen > Maatlijn, bewerkt u de benodigde maatlijneigenschappen zodat ze beschikbaar zijn om in het dialoogvenster Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden voor een spiraalvormige liggers voor de drie maatlijntypen kunnen worden geselecteerd en slaat u ze op.

 6. Sla de eigenschappen van de maatlijnvoorwaarde op door een unieke naam in te voeren en op Opslaan als te klikken.

 7. Sla de aanzichteigenschappen op door op Opslaan te klikken en ga terug naar het dialoogvenster voor tekeningeigenschappen door op Sluiten te klikken.
 8. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Onderdeellabels voor spiraalvormige liggers

U kunt de rotatie van de spiraalvormige ligger in onderdeellabels weergeven. De rotatiehoek is gedefinieerd in de eigenschappen van de spiraalvormige ligger in het model.

 • U kunt op dezelfde wijze als voor andere onderdelen aan spiraalvormige liggers onderdeellabels toevoegen op een van de volgende manieren:

  • Selecteer in een geopende tekening een spiraalvormige ligger, klik met de rechtermuisknop en selecteer Plaats label, en selecteer vervolgens Met toegepaste labeleigenschappen om de huidige labeleigenschappen te gebruiken of Met venstereigenschappen om de labeleigenschappen op aanzichtniveau te gebruiken.

  • Selecteer in een geopende tekening een spiraalvormige ligger, klik op het tabblad Opmerkingen klik op Onderdeellabel en selecteer Voor geselecteerde onderdelen.

  • U kunt ook automatische labels in tekeningeigenschappen definiëren voordat u de tekening maakt.

Voorbeelden van maatlijnen en labels van spiraalvormige liggers

Het onderstaande voorbeeld geeft een rechte maatlijn en een onderdeellabel weer die de gegevens van de rotatiehoek bevatten:

Het volgende voorbeeld geeft een radiusmaatlijn van een spiraalvormige ligger weer:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende