Snappen in tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Snappen in tekeningen

U kunt in tekeningen op dezelfde manier als in het model naar posities snappen. U kunt tijdens het plaatsen van tekeningobjecten of het schetsen ook naar orthogonale hoeken snappen. Het zoomniveau heeft op zodanige wijze invloed op het vrij snappen dat hoe dichterbij u inzoomt hoe nauwkeuriger u kunt snappen. U kunt ook een schetsobjecten op een opgegeven afstand in de aangegeven richting plaatsen.

U kunt niet naar blanco lijnen snappen.

Naar orthogonale punten in een tekening snappen

Gebruik de tool Orthogonaal om naar het dichtstbijzijnde orthogonale punt in een tekening te snappen. U kunt de orthogonale hoek in Snapinstellingen tekening opgeven. Orthogonaal snappen gebruiken is handig als u bijvoorbeeld associatieve opmerkingen op een consistente wijze moet plaatsen of een polygoon met een bepaalde hoek moet schetsen. U kunt vooraf gedefinieerde orthogonale hoeken gebruiken en aangepaste hoeken opgeven.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen en schakel het selectievakje Orthogonaal in om orthogonaal snappen te activeren.

  De toetsenbordsneltoets is standaard O.

 2. Open een tekening en klik in het menu Bestand op Instellingen > Snapinstellingen.

  U hebt in het model dezelfde snapinstellingen beschikbaar, maar deze instellingen hebben geen effect op tekeningen.

 3. Stel de snaphoeken op één of beide van de volgende manieren in:
  • Hoekinterval: Schakel het selectievakje naast Hoekinterval in en selecteer vervolgens een vooraf gedefinieerde hoek: 10, 15, 30, 45, 90.
  • Aangepaste hoeken: Schakel het selectievakje naast Aangepaste hoeken in en definieer de aangepaste hoeken waar u naar wilt snappen, bijvoorbeeld 12,5 of 17,5.

 4. U kunt verschillende snapinstellingen opslaan door in het vak Opslaan als als een unieke naam in te voeren en op Opslaan als te klikken.

  De instellingen worden opgeslagen in de map \attributes onder de modelmap.

 5. Klik om de nieuwe instellingen op te slaan en toe te passen.

In het onderstaande voorbeeld voegt u eerst een tekst met een aanhaallijn toe met een hoek van 60 graden ten opzichte van het onderdeel:

Vervolgens voegt u een nieuwe tekst met dezelfde hoek toe.

Vrij snappen

Vrij snappen in tekeningen is gebaseerd op het zoomniveau in tekeningen: hoe dichterbij u inzoomt hoe nauwkeuriger u kunt schetsen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudiger rechthoeken maken die een exacte lengte hebben wanneer u dichterbij inzoomt. De snapstap wijzigt afhankelijk van het zoomniveau van 1 naar 1000 (1/16“ - 5'). U kunt maatlijnen volgen terwijl u schetst.

Een schetsobject op een opgegeven afstand plaatsen

U kunt naar een opgegeven afstand in de aangegeven richting snappen en een schetsobject op die positie plaatsen. U kunt de coördinaat voor de afstand in het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in opgeven. Vervolgens voegt u een lijn toe.

 1. Op het tabblad Tekening op Lijn om de lijntool te activeren.

 2. Houd Ctrl ingedrukt en wijs een oorsprong aan.

 3. Wijs in de richting waar u het startpunt van de lijn wilt plaatsen.

  Hier moet de boutgroep 30 mm naar rechts worden verplaatst. De lijn geeft dan de nieuwe positie voor de groep aan.

 4. Voer bijvoorbeeld de afstand 30 in.

  Het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in wordt weergegeven.

 5. Wanneer u de afstand hebt ingevoerd, klikt u op OK. Tekla Structures geeft het beginpunt van de lijn aan.

 6. Wijs een eindpunt voor de lijn aan.

 7. Maak een maatlijn om te controleren of de afstand juist is.

Was this helpful?
Vorige
Volgende