Eigenschappen van wapening/aansluitende wapening en netten in tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eigenschappen van wapening/aansluitende wapening en netten in tekeningen

Gebruik de opties in de Wapening of Aansluitende wapening eigenschappen om het uiterlijk, de inhoud en de zichtbaarheid van de wapening en netten te controleren en te wijzigen.

Optie

Beschrijving

Zichtbaarheid van alle wapeningsstaven

Zichtbaarheid van alle wapeningsnetten

Zichtbaar geeft de staven of netten weer.

Onzichtbaar geeft geen staven of netten weer.

Weergave

enkele lijn tekent een enkele lijn met krommingen met een straal.

enkele lijn met gevulde einden tekent een enkele lijn voor parallelle staven en gevulde uiteinden voor loodrechte staven.

dubbele lijnen tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal.

dubbele lijnen met gevulde einden tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal en gevulde staafuiteinden.

gevulde lijn tekent een gevulde staaf met krommingen met een straal.

staaf tekent een enkele lijn zonder krommingen met een straal.

omtrek geeft de vorm van het net met behulp van een rechthoekige of polygone omtrek en een diagonale lijn weer. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

omtrek (negeer gaten) negeert gaten en tekent er overheen. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

Zichtbaarheid van wapeningsstaven in de groep

Zichtbaarheid hoofdwapening

Zichtbaarheid verdeelwapening

alle geeft alle staven in een groep of net weer.

eerste staaf geeft alleen de eerste staaf in de groep of het net weer.

laatste staaf geeft alleen de laatste staaf in de groep of het net weer.

eerste en laatste geeft alleen de eerste en de laatste staaf in de groep of het net weer.

staaf in het midden van de groep geeft één staaf in het midden van de groep of het net weer.

twee staven in het midden van de groep geeft twee staven in het midden van de groep of het net weer.

gebruikers geeft aan dat u de locatie van de enige zichtbare wapeningsstaaf hebt opgegeven. Is alleen van toepassing op staafgroepen en netten.

Verberg lijnen achter onderdelen

Verbergt de lijnen achter het onderdeel. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor hijsankers waarbij de wapeningsstaaf zich gedeeltelijk buiten het onderdeel bevindt.

Verberg lijnen achter andere wapeningsstaven

Verbergt de lijnen achter lijnen van andere wapeningsstaven.

Symbool op recht eind

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Is alleen van toepassing op wapeningsstaven.

Symbool op haakse eind

Is alleen van toepassing op wapeningsstaven.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Wapeningsnet symbool

Bepaalt welk wapeningsnetsymbool moet worden gebruikt. Het symbool wordt in het midden van de diagonale lijn weergegeven.

Symbool 1

Symbool 2

Symbool 3

Wapeningsnet symbool grootte

Bepaalt de grootte van het wapeningsnetsymbool.

Zichtbare lijnen

Definieert de kleur en het type van de zichtbare lijnen.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Verborgen lijnen

Definieert de kleur en het type van de verborgen lijnen.

Extra manieren om wapening te wijzigen

Naast de instellingen in wapeningeigenschappen kunt u de wapening op een van de volgende manieren wijzigen:

Was this helpful?
Previous
Next