Opnieuw maken van tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Opnieuw maken van tekeningen

Het wijzigen van enkele tekeninginstellingen vereist dat de tekening opnieuw moet worden gegenereerd. De wijzigingen worden toegepast en de tekening wordt alleen gemaakt als en wanneer u op Wijzigen klikt.

Instellingen die van invloed zijn op het hergenereren van tekeningen

In het paneel Maken aanzicht:

 • Coördinaten systeem

 • Rondom X

 • Rondom Y

 • Rondom Z

 • Niet gedeformeerd

 • Openvouwen

 • Nieuwe aanzichten die in de lijst Aanzichten zijn toegevoegd.

Als ten minste één van de bovenstaande instellingen is gewijzigd, wordt de optie De tekening opnieuw maken automatisch op Ja ingesteld en de tekening wordt opnieuw gemaakt wanneer u op Wijzigen klikt. Als u De tekening opnieuw maken handmatig op Ja instelt, wordt de tekening ook opnieuw gemaakt. Als de instellingen van Maken aanzicht zijn gewijzigd en de tekeningen opnieuw worden gemaakt, krijgt u een waarschuwing.

In het paneel Doorsnede:

 • Doorsnede diepte

 • Afstand voor combineren doorsneden

 • Linker doorsnede

 • Doorsnede midden

 • Doorsnede rechts

Als ten minste één van de bovenstaande instellingen wordt gewijzigd, maakt Tekla Structures automatisch de tekening opnieuw zonder een waarschuwing te geven wanneer u op Wijzigen klikt.

Als u alleen de aanzichteigenschappen voor een van de gemaakte aanzichten wilt wijzigen:

 • Als de gewijzigde eigenschappen voor alle gemaakte aanzichten in hetzelfde bestand worden opgeslagen, kunt u de eigenschappen voor één aanzicht wijzigen door De tekening opnieuw maken op Ja in te stellen.
 • Als de gewijzigde eigenschappen in een apart bestand zijn opgeslagen dat niet voor andere gemaakte aanzichten wordt gebruikt en dat bestand voor de gewijzigde aanzichten in de lijst Aanzichten wordt geselecteerd, wordt de tekening alleen met Wijzigen bijgewerkt, maar niet opnieuw gemaakt.

Automatisch bijwerken en hergenereren van tekeningen voorkomen

Er zijn enkele manieren waarop u kunt voorkomen dat tekeningen worden bijgewerkt en/of opnieuw worden gegenereerd.

 • Bevries de tekeningen waarin u niet alle associatieve objecten op de tekeningaanzichten wilt bijwerken. De gebouwobjecten (onderdelen, bouten, lassen enzovoort) worden altijd in bevroren tekeningen bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie over bevriezen Tekeningen bevriezen.

 • Vergrendel (lock) de tekeningen die u niet wilt bijwerken. Raadpleeg voor meer informatie over vergrendelen Tekeningen vergrendelen.

 • Als u een tekening bijwerkt die niet is gewijzigd, wordt de tekening opnieuw gemaakt. Tekeningen worden automatisch opnieuw gegenereerd tenzij de tekening is bewerkt en vervolgens opgeslagen of de tekening met de functionaliteit Issue in de Documentmanager is uitgegeven. Gebruik de variabele XS_​RECREATE_​UNMODIFIED_​DRAWINGS om het opnieuw genereren van niet-gewijzigde tekeningen te beheren.

 • Als u wilt voorkomen dat Tekla Structures automatisch tekeningen bijwerkt als het model wijzigt, stelt u de variabele XS_​INTELLIGENT_​DRAWING_​ALLOWED in op FALSE.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende