Lijndikte (pendikte) in de kleurtabel

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Lijndikte (pendikte) in de kleurtabel

U kunt de pendiktes van Tekla Structures in alleen in de Kleurtabel van Printerdatabase instellen als u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG in het menu BEstand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken op TRUE hebt ingesteld. Als deze variabele op FALSE is ingesteld, gebruikt u de nieuwere afdrukfunctionaliteit en is de Printerdatabase niet beschikbaar.

Pendiktes in de Kleurtabel verwijzen naar de lijndiktes die in de afgedrukte tekening worden gebruikt. Standaard heeft pen 0 een lijndikte van 0,01 mm. De definitieve lijndikte in een afgedrukte tekening is de standaardpendikte, vermenigvuldigd met de pendikte. Pendikte 25 heeft bijvoorbeeld een lijndikte van 0,25 mm.

  • De lijndikte op het scherm wordt overgenomen van de eerste printer in de lijst Printerdatabase in de Printerdatabase. Wanneer u een tekening afdrukt, wordt de lijndikte overgenomen van de printer die u gebruikt om af te drukken.

  • In gekleurde tekeningen worden de lijnen met een verschillende lijndiktes weergegeven als het selectievakje Lijnbreedten printer in het menu Bestand > Instellingen is ingeschakeld.

  • In zwart-wittekeningen worden de zwarte lijnen op het scherm in Tekla Structures weergegeven met de pendiktes die in de Kleurtabel voor de kleuren zijn gedefinieerd.

  • U kunt de standaard lijndikte wijzigen met de variabele XS_​BASE_​LINE_​WIDTH.

Was this helpful?
Previous
Next