Tekeningeigenschappen op aanzichtniveau wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekeningeigenschappen op aanzichtniveau wijzigen

U kunt de tekeningeigenschappen op aanzichtniveau wijzigen nadat u de tekening hebt gemaakt. De meeste eigenschappen die een onderdeel-, merk- en betontekening hebben, worden voor elk van de tekeningaanzichten apart al vóór het maken van een tekening in de automatische tekeningeigenschappen opgegeven. Overzichttekeningen hebben geen automatische aanzichteigenschappen en de aanzichteigenschappen kunnen alleen in een geopende tekening worden gewijzigd.

De wijzigingen die u in de aanzichteigenschappen aanbrengt, zijn alleen van toepassing op het aanzicht dat u hebt geselecteerd om te wijzigen.

Raadpleeg voor een lijst met aanzichteigenschappen en hun waarden Aanzicht eigenschappen in tekeningen.

  1. Open de tekening.
  2. Dubbelklik op een tekeningaanzichtkader om het dialoogvenster met eigenschappen van het tekeningaanzichten te openen.
  3. De selectievakjes in de optiestructuur zijn standaard uitgeschakeld. Als u een eigenschap aanraakt door bijvoorbeeld een optie in het venster te selecteren, voegt Tekla Structures een vinkje aan het selectievakje naast de optie in de optiestructuur toe.
  4. Breng de nodige wijzigingen aan.
  5. Klik op Wijzigen wanneer u klaar bent met de wijzigingen.

Het aanzicht wijzigt volgens de wijzigingen die u in de eigenschappen van het tekeningaanzicht hebt aangebracht.

Opmerking:

Door sommige wijzigingen wordt het opnieuw genereren van de tekening noodzakelijk. Raadpleeg voor meer informatie Opnieuw maken van tekeningen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende