Tekeningobjecteigenschappen wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekeningobjecteigenschappen wijzigen

U kunt de eigenschappen van de objecten in de tekeningen zoals onderdelen, labels, bouten en lassen wijzigen en de bestanden met objecteigenschappen voor later gebruik opslaan.

  1. Open een tekening.
  2. Dubbelklik op het object dat u wilt wijzigen.

    Dubbelklik bijvoorbeeld op een onderdeel of een bout of een wapeningsstaaf.

  3. Wijzig de gewenste eigenschappen.
  4. Geef een nieuwe naam aan het eigenschappenbestand en sla het bestand op.

    U mag geen spaties of speciale tekens in de namen voor eigenschappenbestanden opnemen.

  5. Als u de wijzigingen in het object wilt toepassen, klikt u op Wijzigen.

U hebt nu een nieuw bestand met objecteigenschappen. U kunt de eigenschappen in dit bestand in andere tekeningobjecten laden, in dit geval onderdelen. U kunt de bestanden met objecteigenschappen ook met filters gebruiken om gedetailleerde objectniveau-instellingen toe te passen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende