Overzichttekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Overzichttekeningen

Een overzichttekening is een contractdocument dat gegevens vastlegt die nodig zijn om de structurele elementen van een overzichttekening in een project te begrijpen.Een overzichttekening wordt in BIM-workflows van een of meer modelvensters met gekoppelde planningen en op een projecttitelsheet gemaakt.Dit is de meest algemene vorm van tekenen die door raadplegende bouwkundig ingenieurs wordt gebruikt om met andere juridische teams, overheden, samen met het ontwerp, de kostprijsberekening en de bouwteams afdoende over een structuur te kunnen communiceren.

Overzichttekeningen geven het model vanuit de meest geschikte richting weer.In plantekeningen kijkt u bijvoorbeeld vanaf de bovenkant van een gebouw of verdieping omlaag naar de grond.In montagetekeningen kijkt u vanaf een van de zijden van het gebouw, zoals langs een stramienlijn.Overzichttekeningen bevatten vaak vergrote aanzichten van complexe delen of details en andere aanvullende gegevens die voor het goedkeuringsproces en tijdens de montage van belang zijn.

Overzichttekeningen maken wanneer u die nodig hebt

  • Verschillende aanzichten in één tekening, inclusief het gehele model of een onderdeel ervan

  • Plantekeningen (fundering, vloer, verdiepingen en ankerplannen)

  • Montagetekeningen

  • Informatie uit modelvensters, inclusief 3D-aanzichten

U kunt op de volgende manieren overzichttekeningen met lint- of contextmenucommando's maken:

Overzichttekeningen maken

Overzichttekeningen maken met opgeslagen instellingen in de Tekeningendatabase

Ankerplannen met opgeslagen instellingen maken

Raadpleeg voor meer informatie over eigenschappen van overzichttekeningen Overzichttekening eigenschappen.

Voorbeelden van overzichttekeningen

Funderingsplan:

Betonplatenplan:

Frameplan:

Verdiepingsplan:

Montagetekening:

Isometrische 3D-tekening:

Ankerplan:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende