Explodeer tekeningplugins en gebruik normale tekeningobjecten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Explodeer tekeningplugins en gebruik normale tekeningobjecten

U kunt tekeningplugins naar basisobjecten exploderen en ze vervolgens zoals ieder ander tekeningobject bewerken en gebruiken. Als u bijvoorbeeld zwaartepuntmaatlijnen wilt wijzigen op een manier die voor de plugin niet in de plugineigenschappen beschikbaar is, kunt u de zwaartepuntmaatlijnen exploderen en de eigenschappen daarvan in maatlijneigenschappen wijzigen.

  1. Klik op een tekeningobject dat met een plugin is gemaakt.
  2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Exploderen.

Tekla Structures explodeert de plugin naar basisobjecten die aan het aanzicht worden toegevoegd. Nu kunt u de geëxplodeerde objecten via objecteigenschappen zoals elk ander tekeningobject bewerken en gebruiken.

Was this helpful?
Previous
Next