Tekeningen in Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekeningen in Tekla Structures

Tekla Structures tekeningen bevatten een grote verscheidenheid aan functies en tools waarmee u uw tekeningen efficiënt kunt maken en beheren.

Hoofdtekeningfuncties

 • Het model is de enige bron van informatie voor tekeningen. De tekening is alleen maar een ander aanzicht van het model, veelal een 2D-aanzicht.

 • Tekeningen maken gaat snel, efficiënt en gecontroleerd dankzij één centrale locatie, de Tekeningendatabase.

 • Automatische onderdeel-, merk- en betontekeningen van geselecteerde onderdelen met vooraf gedefinieerde instellingen voor de opmaak, aanzichten, maatlijnen, labels en gebouwobjecten. Aanzichtseigenschappen worden voor elk aanzicht afzonderlijk gedefinieerd voordat er een tekening wordt gemaakt.

 • Automatische overzichttekeningen en ankerplannen van geselecteerde aanzichten.

 • Tekeningobjecten worden aan modelobjecten gekoppeld en worden bijgewerkt wanneer het model wijzigt.

 • Als u bepaalde eigenschappen wijzigt, moeten de tekeningen opnieuw worden gegenereerd.

 • Als er zich meerdere vergelijkbare onderdelen, betonelementen of merken in het model bevinden, maakt Tekla Structures slechts één tekening.

 • U kunt tekeningeigenschappen op drie niveaus wijzigen: op tekening-, aanzicht- en objectniveau, afhankelijk van het tekeningtype en de gewenste resultaten.

 • De tekeningen bestaan uit drie hoofdtypen elementen: tekeningopmaak, tekeningaanzichten en tekeningobjecten. U kunt selecteren wat u in de tekening wilt opnemen voordat u deze maakt en ook objecten u wilt toevoegen, wijzigen en verwijderen in een bestaande tekening.

 • U kunt voorbeelden van de tekeningen controleren en uw tekeningen naar PDF, printer of plotbestanden afdrukken.

 • U kunt tekeningrevisies beheren en tekeningen uitgeven, vergrendelen en bevriezen.

 • U kunt interactieve bewerkingstools gebruiken waarmee u maatlijnen, diverse schetsobjecten, labels, opmerkingen, teksten, symbolen, afbeeldingen en koppelingen in de tekeningen kunt toevoegen.

Tekeningen worden geïntegreerd met modellen

Tekla Structures integreert de tekeningen met het model. Een tekening is een venster naar het model waarin 3D-structuren in 2D worden gepresenteerd. De in de tekening weergegeven gebouwobjecten zijn modelobjecten die u in het model maakt. U kunt de weergave ervan in de tekening wijzigen, maar u kunt de geometrie of de locatie van het gebouwobject niet wijzigen. Ook kunt u gebouwobjecten niet verwijderen. Alle wijzigingen in modelobjecten worden in het model aangebracht. Dat is de reden waarom de tekeningen altijd actueel zijn en maatlijnen en labels in tekeningen altijd correct zijn. U kunt onderdelen en bouten in tekeningen uitfilteren met behulp van filters of u kunt ze onzichtbaar maken door ze te verbergen.

U kunt in elke fase van het project tekeningen maken. Het maken van onderdeel-, merk- en betontekeningen vereist dat het model is genummerd, dus u moet de nummering plannen en uitvoeren voordat u tekeningen maakt. Raadpleeg voor meer informatie over nummering Het model nummeren.

Als het model wijzigt, geeft Tekla Structures in de Documentmanager aan dat u de gerelateerde tekeningen moet bijwerken. U kunt geen tekening openen die niet up-to-date is. Raadpleeg voor meer informatie over het bijwerken van het model Tekeningen bijwerken wanneer het model wijzigt.

Tekeningen zijn associatief

Tekla Structures-tekeningen zijn associatief. De objecten in de tekening zijn gekoppeld aan de objecten in het model. Dit houdt in dat de meeste objecten in de tekening automatisch worden bijgewerkt wanneer de overeenkomende modelobjecten wijzigen. Als bijvoorbeeld de grootte van een modelobject wijzigt, worden de maatlijnpunten verplaatst met het corresponderende object in de tekening en worden de maatlijnen opnieuw berekend. Handmatige wijzigingen die u in de tekening hebt aangebracht, gaan desondanks niet verloren. Dit geldt voor alle tekeningtypen.

Tekla Structures werkt de volgende tekeningobjecten bij om de wijzigingen in het model weer te geven:

 • Onderdelen

 • Labels

 • Maatlijnen

 • Lassen

 • Aanzichten

 • Doorsnedelabels

 • Detaillabels

 • Associatieve opmerkingen

 • Lijnen en andere vormen

 • Templates

Tekla Structures behoudt de volgende handmatig in tekeningen aangebrachte wijzigingen:

 • Basispunten van objecten, bijvoorbeeld als u een object naar een nieuwe locatie sleept

 • Objecteigenschappen, bijvoorbeeld kleur, lettertype en lijntype

Variabelen gerelateerd aan associativiteit

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SIZE

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SYMBOL

XS_​HIGHLIGHT_​ASSOCIATIVE_​DIMENSION_​CHANGES

Associativiteitssymbool

In de tekeningen wordt met het associativiteitssymbool aangegeven welke tekeningobjecten associatief zijn en automatisch worden bijgewerkt. Associativiteitssymbolen worden alleen weergegeven wanneer u een tekeningobject selecteert, bijvoorbeeld een maatlijn.

Objecten die geen geldige associatie hebben, krijgen een ghost-associativiteitssymbool en een vraagteken. Deze symbolen worden voortdurend weergeven, zelfs als het tekeningobject niet is geselecteerd. Hierdoor kunnen objecten die aandacht behoeven, gemakkelijker worden gevonden.

De associativiteitssymbolen worden niet in afgedrukte tekeningen weergegeven.

Tip:

Als u associativiteitssymbolen in tekeningaanzichten wilt verbergen, klikt u in het menu op Instellingen en vinkt u het Associativiteitssymbool hokje aan of drukt u op SHIFT + A op het toetsenbord.

Meer informatie over tekeningen

Taak Klik voor meer informatie op de onderstaande koppelingen.
De beschikbare opties in de tekeningmodus controleren

De Tekening Editor in Tekla Structures

Ontdek wat er gebeurt wanneer een tekening moet worden bijgewerkt

Hoe houdt u uw tekeningen up-to-date?

Ontdekken waar en in welke volgorde u de tekeningeigenschappen kunt wijzigen

Verschillende niveaus van instellen en tekeningeigenschappen wijzigen

Te weten komen in welke gevallen een tekening moet worden bijgewerkt

Opnieuw maken van tekeningen

Te weten komen waaruit de tekening bestaat

Tekeningobjecten, aanzichten en opmaak

De verschillende beschikbare tekeningtypen bekijken en ontdekken hoe u deze met verschillende methoden kunt maken

Tekeningen maken in Tekla Structures

Tekeningen maken door middel van klonen en uitzoeken in welke situaties klonen de beste optie is

Tekeningen klonen

De tekeningen zoeken die u nodig hebt door in de Documentmanager te zoeken en te filteren, tekeningen te selecteren en tekeningen te openen

Documentmanager

Uw tekeningen handmatig bewerken: objecten toevoegen, eigenschappen wijzigen enzovoort.

Tekeningen bewerken

Tekeningen bijwerken wanneer het model wijzigt, tekeningen vergrendelen, tekeningen bevriezen, tekeningen uitgeven, tekeningen reviseren en tekeningen verwijderen

Tekeningen beheren

Tekeningen als PDF-bestanden afdrukken, als plotbestanden opslaan (.plt) voor het afdrukken met een printer/plotter of afdrukken op een geselecteerde printer

Tekeningen afdrukken

Automatische tekeninginstellingen instellen en wijzigen

Automatische tekeninginstellingen definiëren

De beschikbare tekeningeigenschappen en instellingen controleren

Tekeninginstellingenreferentie

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende