Gedetailleerde objectniveau-instellingen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gedetailleerde objectniveau-instellingen

Naast het definiëren van automatische eigenschappen voor tekeninglabels en objecteigenschappen, kunt u ook een speciale weergave voor labels en gebouwobjecten in tekeningen instellen en deze gedetailleerde objectniveau-instellingen voor specifieke doeleinden gebruiken. U kunt bijvoorbeeld definiëren dat alle kolommen in een bepaalde overzichttekening in een specifieke kleur worden weergegeven en in alle andere overzichttekeningen in de standaard onderdeelkleur.

Als u de gedetailleerde objectniveau-instellingen wilt maken, moet u eerst de onderdeeleigenschappen en filters definiëren. Stel in onderdeeleigenschappen bijvoorbeeld de onderdeelkleur in op blauw en sla de eigenschappen op.

Als u gedetailleerde objecteninstellingen wilt maken, moet u het volgende hebben:

 • Een filter dat de objecten selecteert die u wilt beïnvloeden
 • Objecteigenschappen die u op de objecten wilt toepassen

Gedetailleerde objectniveau-instellingen in een overzichttekening maken

U maakt als volgt gedetailleerde objectniveau-instellingen op tekeningniveau in overzichttekeningen:

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening.
 2. Klik op Onderdeel en maak onderdeeleigenschappen die het objectuiterlijk definiëren dat u wilt.
 3. Sla de onderdeeleigenschappen op door een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in te voeren en op de knop te klikken.
 4. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
 5. Klik in het dialoogvenster van de tekeningeigenschappen op Filter en maak een tekeningfilter waarmee u de objecten selecteert waarvoor u een speciale weergave wilt hebben.

  Maak bijvoorbeeld een filter waarmee kolommen worden geselecteerd.

 6. Sla het filter op door er een naam voor in te voeren en klik op Opslaan als.
 7. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
 8. Klik in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen op Instellingen bewerken....
 9. Klik in het dialoogvenster Instellingen op objectniveau voor overzichttekening op Regel toevoegen en selecteer de te gebruiken filters, de te gebruiken tekeningobjecttypen en de te gebruiken tekeningobjecteigenschappen.

  Hierdoor combineert u de instellingen voor filter, objecttype en objecteigenschappen in gedetailleerde objectniveau-instellingen.

  U kunt in gedetailleerde objectniveau-instellingen meerdere regels toevoegen.

 10. Geef de objectniveau-instellingen een naam en sla deze op met Opslaan als.

  U mag geen spaties of speciale tekens in de naam opnemen.

 11. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Nu hebt u nieuwe gedetailleerde objectniveau-instellingen die op een tekening kunnen worden toegepast.

Voorbeeld: Gedetailleerde objectniveau-instellingen op tekeningniveau in een overzichttekening toepassen

Voordat u dit doet, zijn er tekeningobjecteigenschappen voor liggers, kolommen en windverbanden gemaakt en met unieke namen in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen opgeslagen zodat deze onderdelen verschillende kleuren hebben. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van tekeningobjecteigenschappen de bovenstaande instructies.

Eerst maakt u een overzichttekeningfilter, slaat u vervolgens de gedetailleerde objectniveau-instellingen in een instellingenbestand op en past u ten slotte de nieuwe gedetailleerde objectniveau-instellingen op tekeningniveau toe.

In dit voorbeeld gebruikt het filter onderdeelnamen die in het model zijn gedefinieerd, net als in modelleerfilters.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Overzichttekening.
 2. Klik in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen op Filter.
 3. Maak filters per Onderdeel - Naam voor kolom, ligger en windverband en sla de instellingen met verschillende namen op met Opslaan als, zoals ts_column, ts_beam en ts_brace.

 4. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

  U hebt nu de filters gemaakt die nodig zijn voor het selecteren van de gewenste onderdelen.

 5. Klik in het dialoogvenster Overzichttekening eigenschappen op Instellingen bewerken....

 6. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen op objectniveau voor tekening de te gebruiken filters, de tekeningobjecttypen en de te gebruiken tekeningobjecteigenschappen.
  1. Klik op Regel toevoegen en selecteer ts_column als Modelobject (filter tekeningvenster), Onderdeel als Type tekeningobject en column als Gebruikte instellingen.
  2. Klik op Regel toevoegen en selecteer ts_beam als Modelobject (filter tekeningvenster), Onderdeel als Type tekeningobject en beam als Gebruikte instellingen.
  3. Klik op Regel toevoegen en selecteer ts_brace als Modelobject (filter tekeningvenster), Onderdeel als Type tekeningobject en brace als Gebruikte instellingen.
 7. Sla de gedetailleerde objectniveau-instellingen op als gatype1 met Opslaan als.

  Dezelfde gedetailleerde objectniveau-instellingen kunnen in andere overzichteigenschappen worden gebruikt. U hoeft geen nieuwe te maken.

 8. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
 9. Open een gemaakte overzichttekening en dubbelklik op de tekeningachtergrond om de tekeningeigenschappen te openen.
 10. Klik op Instellingen bewerken....
 11. Laad de objectniveau-instellingen die u hebt gemaakt (in dit voorbeeld gatype1) en klik op Laad.
 12. Klik op OK.
 13. Klik op OK.
 14. Zorg ervoor dat Gedetailleerde instellingen objectniveau gebruiken op Ja is ingesteld.
 15. Klik op Wijzigen om de wijzigingen in de tekening toe te passen.
 16. Bevestig de wijzigingen op gedetailleerd objectniveau door in het berichtvenster Instellingen op objectniveau zijn gewijzigd. op Ja te klikken.

Opmerking:

Als een regel in het dialoogvenster Instellingen op objectniveau voor aanzicht in rood wordt weergegeven, ontbreken in de map \attributes in de huidige modelmap de bestanden met objecteigenschappen die voor Gebruikte instellingen, zijn gedefinieerd of het filterbestand dat voor Modelobject (filter tekeningvenster) is gedefinieerd. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Gedetailleerde objectniveau-instellingen in betontekeningen maken

Maak voordat u de gedetailleerde objectniveau-instellingen maakt de onderdeeleigenschappen en de benodigde filters. Stel bijvoorbeeld in de wapeningseigenschappen de kleur in op rood en sla de eigenschappen op. U maakt in onderdeeltekeningen en merktekeningen op dezelfde manier gedetailleerde objectniveau-instellingen.

U maakt als volgt gedetailleerde objectniveau-instellingen op aanzichtniveau:

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Betontekening.
 2. Klik op Maken aanzicht en klik op de knop Venstereigenschappen.
 3. Klik in de optiestructuur op Onderdeel en maak onderdeeleigenschappen die het objectuiterlijk definiëren dat u wilt.
 4. Sla de onderdeeleigenschappen op door een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan in te voeren en op de knop te klikken.
 5. Klik in de optiestructuur op Filter en maak een aanzichtfilter waarmee u de objecten selecteert waarvoor u een speciale weergave wilt hebben.

  Maak bijvoorbeeld een filter waarmee wapeningsstaven in klasse 100 en 101 worden geselecteerd.

 6. Sla het filter op door een naam in het vak bovenaan in te voeren en op Opslaan te klikken.
 7. Klik in de optiestructuur op Venstereigenschappen en klik op Instellingen bewerken....
 8. Klik in het dialoogvenster Instellingen op objectniveau voor aanzicht op Regel toevoegen en selecteer de te gebruiken filters, de te gebruiken tekeningobjecttypen en de te gebruiken tekeningobjecteigenschappen.

  Hierdoor combineert u de instellingen voor filter, objecttype en objecteigenschappen in gedetailleerde objectniveau-instellingen.

  U kunt meerdere regels toevoegen.

 9. Geef de gedetailleerde objectniveau-instellingen een naam (hier class_100) en sla deze op met Opslaan als.

  U mag geen spaties of speciale tekens in de naam opnemen.

 10. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Nu hebt u nieuwe gedetailleerde objectniveau-instellingen die op een tekening kunnen worden toegepast.

Voorbeeld: gedetailleerde objectniveau-instellingen op aanzichtniveau in een betontekening toepassen

In dit voorbeeld worden gedetailleerde objectniveau-instellingen voor hijsankers in een betontekening ingesteld.

Voordat u dit doet, zijn er tekeningobjecteigenschappen voor hijsankers gemaakt zodat deze verschillende kleuren gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van tekeningobjecteigenschappen de bovenstaande instructies.

Eerst maakt u een aanzichtfilter voor een betontekening, vervolgens slaat u gedetailleerde objectniveau-instellingen in een instellingenbestand op en ten slotte past u de nieuwe gedetailleerde objectniveau-instellingen in een aanzicht toe.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Betontekening.
 2. Klik op Maken aanzicht en klik op de knop Venstereigenschappen.
 3. Klik in de optiestructuur op Filter.

 4. Maak een filter op Wapeningsstaaf - Klasse en voer waarde 100 101 in.

 5. Sla het filter op als class100filter en klik op Opslaan.

  Nu hebt u het filter dat nodig is voor het selecteren van de wapeningsstaaf.

 6. Klik in de optiestructuur op Venstereigenschappen en klik op Instellingen bewerken....

 7. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen op objectniveau voor aanzicht het te gebruiken filter, het te gebruiken tekeningobjecttype en de te gebruiken tekeningobjecteigenschappen.
  1. Klik op Regel toevoegen en definieer op de volgende waarden:

   Modelobject (filter tekeningvenster): class100filter

   Type tekeningobject: Wapeningsstaaf

   Gebruikte instellingen: class100

 8. Sla de gedetailleerde objectniveau-instellingen op als class_100 met Opslaan als.

  Dezelfde gedetailleerde objectniveau-instellingen kunnen in andere eigenschappen van de betontekeningen worden gebruikt. U hoeft geen nieuwe te maken.

 9. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
 10. Maak een betontekening die hijsankers bevat en open de tekening.
 11. Dubbelklik op het aanzichtkader om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 12. Klik op Instellingen bewerken....
 13. Laad de objectniveau-instellingen die u hebt gemaakt (in dit voorbeeld class_100) en klik op Laad.
 14. Klik op OK.
 15. Zorg ervoor dat Gedetailleerde instellingen objectniveau gebruiken op Ja is ingesteld.
 16. Klik op Wijzigen om de wijzigingen in het aanzicht toe te passen.
 17. Bevestig de wijzigingen op gedetailleerd objectniveau door in het berichtvenster Instellingen op objectniveau zijn gewijzigd. op Ja te klikken.

  De hijsankers hebben nu een andere kleur, ze zijn rood.

Opmerking:

Als een regel in het dialoogvenster Objectniveau-instellingen in rood wordt weergegeven, ontbreekt in de map \attributes in de huidige modelmap het objecteigenschappenbestand dat in het vak Gebruikte instellingen is gedefinieerd of het filterbestand dat in het vak Modelobject (tekeningfilter) is gedefinieerd. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende