Overzichttekeningen maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Overzichttekeningen maken

Als u overzichttekeningen maakt, vergeet dan niet eerst de meest lijkende vooraf gedefinieerde eigenschappen in de tekeningeigenschappen te laden, vervolgens indien nodig de eigenschappen te wijzigen en dan de tekening te maken.

Maak de modelvensters die u nodig hebt voordat u overzichttekeningen maakt en zorg ervoor dat de vensters zijn zoals u ze in de tekeningen wilt hebben. De tekeningaanzichten hebben dezelfde oriëntatie en inhoud als het modelvenster dat u selecteert. Het is een goed idee om het werkgebied met twee punten in het modelvenster aan te passen door het gewenste gebied te selecteren dat u in de overzichttekening wilt weergeven.

 1. Maak de benodigde modelvensters.

  Als u tussen het 3D-venster en het 2D-venster in het gemaakte venster wilt schakelen, drukt u op Ctrl+P.

 2. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening.
 3. Selecteer de geschikte vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen (opgeslagen instellingen) boven aan in de lijst en klik op Laad.

  Laad altijd vooraf gedefinieerde eigenschappen wanneer u een tekening maakt. Als u tekeningeigenschappen moet wijzigen, slaat u de nieuwe wijzigingen indien nodig in het eigenschappenbestand op.

 4. Wijzig indien nodig tekeningeigenschappen en pas indien nodig instellingen op objectniveau toe.
 5. Klik op Toepassen of OK.
 6. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningen maken > Overzichttekening.

  U kunt ook de modelvensters in het model selecteren (geselecteerde vensters krijgen een geel kader), met de rechtermuisknop klikken en op Overzichttekening maken... klikken.

 7. Als u de vensters nog niet hebt geselecteerd, selecteert u ze in de getoonde lijst.

  Met de toetsen Shift en Ctrl kunt u meerdere tekeningen tegelijk selecteren.

 8. Geef in de lijst Opties aan of u één tekening voor elk geselecteerd aanzicht wilt maken of alle geselecteerde aanzichten in één tekening wilt toevoegen.

  Als u Lege tekening selecteert, kunt u een lege tekening maken en er later tekeningaanzichten aan toevoegen. Raadpleeg voor meer informatie over het kopiëren, het verplaatsen of koppelen van tekeningaanzichten naar een andere tekening en tekeningaanzichten kopiëren, verplaatsen en verbind tekeningaanzichten .

 9. Als u de gemaakte tekeningen wilt openen, selecteert u Tekening openen.
 10. Klik op Maken.

Tekla Structures maakt de tekeningen en voegt deze aan de Documentmanager toe. U kunt nu de tekeningen openen en ook de tekeningeigenschappen wijzigen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende