Tekening Generator maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekening Generator maken

De wizard Tekening Generator combineert een reeks acties zodat u met één enkel commando tekeningen kunt maken. U kunt de Tekening Generator gebruiken om onderdeeltekeningen, merktekeningen, betontekeningen en verzameltekeningen te maken.

De Tekening Generator-wizards bevatten instructies die aan Tekla Structures aangeeft welk tekeningtype, selectiefilter en welke tekeningeigenschappen worden gebruikt. U kunt wizardbestanden van de Tekening Generator bewerken of uw eigen bestanden maken. Het dialoogvenster Tekening Generator geeft de beschikbare wizardbestanden weer.

Tekening Generator maken

Voordat u de Tekening Generator kunt maken, moeten de juiste wizardbestanden bestaan en de nummering moet up-to-date zijn.

 1. Selecteer in het model de onderdelen waarvan u tekeningen wilt maken.
  U kunt ook het hele model selecteren en filters gebruiken om uw selectie te verfijnen. U kunt ook selectiefilters in het wizardbestand gebruiken. Als u dat doet, kan uw selectie onderdelen bevatten die niet in de tekeningen worden opgenomen.
 2. Voer Tekening Generator in het vak Snel starten in.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekening Generator een wizardbestand.

  • Klik op Weergeven om het bestand weer te geven.
  • Als u het bestand wilt bewerken, klikt u op Bewerken.
 4. Selecteer op het tabblad Geavanceerd of u een logboekbestand wilt maken, welke informatie het moet bevatten en geef het logboekbestand een naam.
 5. Klik op Maak van geselecteerde.

Tekening Generator-wizardbestanden

U kunt uw eigen Tekening Generator-wizardbestanden maken met een standaard teksteditor. Gebruik de bestaande wizardbestanden als voorbeeld om uw eigen bestanden te maken.

Een typisch Tekening Generator-wizardbestand bevat verschillende regels met tekening-, attribuut- en onderdeelinstellingen die op geselecteerde objecten worden toegepast, evenals een selectiefilter. De volgorde van de regels is belangrijk, omdat Tekla Structures voor elk object maar één tekening maakt.

Plaats de nieuw gemaakte tekeningwizardbestanden in de submap attributen van de modelmap.

Voorbeeld

Het in dit voorbeeld ingestelde Tekening Generator-wizardbestand maakt een merktekening voor een object dat aan de selectiefiltercriteria in de regel voldoet. Tekla Structures maakt geen andere merktekening voor dat object, zelfs niet als het overeenkomt met de criteria van het selectiefilter in latere regels in hetzelfde wizardbestand.

Het wizardbestand bestaat uit de onderstaande regels. Let op het gebruik van haakjes.

set_drawing_type(assembly)

set_drawing_attributes(column)

set_filter(column_filter)

create_drawings()

Lijn Beschrijving

set_drawing_type(assembly)

Met deze regel is het type tekening gedefinieerd dat de wizard maakt. Het tekeningtype wordt weergegeven tussen haakjes. De opties zijn:

single: werkplaatstekeningen

assembly: merktekeningen

multi_single: werkplaats verzameltekeningen

multi_single_with_layout: werkplaats verzameltekeningen met opmaak

multi_assembly: verzameltekeningen van merken

multi_assembly_with_layout: verzameltekeningen van merken met opmaak

cast_unit: betontekeningen

set_drawing_attributes(column)

Met deze regel wordt aangegeven welke tekeningeigenschappen Tekla Structures moet gebruiken voor het maken van tekeningen. De naam van het opgeslagen tekeningeigenschappenbestand staat tussen haakjes.

set_filter(column_filter)

Met deze regel wordt aangegeven welk selectiefilter Tekla Structures moet gebruiken om de onderdelen te selecteren op basis waarvan tekeningen worden gemaakt. De filternaam wordt weergegeven tussen haakjes.

create_drawings()

Deze regel start het maken van tekeningen. Deze regel moet altijd direct achter de regels set_drawing_type, set_drawing_attributes en set_filter staan.

Wizardlogboek

Tekla Structures schrijft een logboekbestand wanneer u een Tekening Generator-wizard uitvoert. Het logboekbestand bevat informatie over fouten, het aantal gemaakte tekeningen, gebruikte commando's, enzovoort.

U kunt configureren of Tekla Structures wel of niet een logboekbestand maakt en hoe dit in het dialoogvenster Tekening Generator op het tabblad Geavanceerd wordt weergegeven.

Opties van Maak log:

 • Nee: Tekla Structures maakt geen logboekbestand.
 • Maken: Tekla Structures maakt een nieuw logboekbestand en verwijdert het oude.
 • Toevoegen: Tekla Structures voegt een nieuw item aan het bestaande logboekbestand toe.

Opties van Toon log:

 • Nee: Tekla Structures geeft het logboekbestand niet weer.
 • Met externe viewer: Tekla Structures geeft het logboekbestand in een externe viewer (bijvoorbeeld Kladblok) weer wanneer u de wizard uitvoert. U kunt het logboekbestand bewerken.
 • In dialoogvenster: Tekla Structures geeft het logboekbestand in een dialoogvenster weer wanneer u de wizard uitvoert. U kunt het logboekbestand niet bewerken.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende