Geselecteerde klonen in tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Geselecteerde klonen in tekeningen

Met het commando Geselecteerde klonen kunt u eerder gemaakte toegevoegde objecten en tekeningobjectweergaven onder de merken of betonelementen met hetzelfde type en vergelijkbare vorm in overzichttekeningen klonen.

Wanneer u overzichttekeningen bewerkt, is het vaak nodig om opmerkingen, maatlijnen en stijlen voor gebouwobjecten als herhaalde taak toe te voegen. De nieuwe functie Geselecteerde klonen kloont bestaande toegevoegde objecten, tekeningobjectweergaven en stijlen van geselecteerde bronobjecten naar geselecteerde doelobjecten in overzichttekeningen. Met deze functie kunt u handmatige herhaling aanzienlijk verminderen.

U kunt toegevoegde objecten en tekeningobjectweergaven binnen één tekeningaanzicht of uit verschillende tekeningaanzichten klonen.

Geselecteerde klonen herkent de volgende typen tekeninginhoud:

 • Associatieve en onafhankelijke toegevoegde objecten: maatlijnen, labels, teksten, symbolen, tekstbestanden, DWG/DXF-bestanden

 • Schetsobjecten zoals cirkels, rechthoeken en polygonen

 • Objectweergaven en stijlen: lijnkleuren, lijntypen, arceringen

Klooninstellingen aanpassen

Voordat u kloont, wilt u mogelijk definiëren hoe en wat in Instellingen klonen moet worden gekloond. U kunt ook klonen door de standaardinstellingen te gebruiken.

 1. Klik op het tabblad Tekening op Geselecteerde klonen > Instellingen klonen.
 2. Definieer de klooninstellingen:

  Samenvoegen

  Overschrijf alle toegevoegde objecten en gebouwobjecteigenschappen in het kloondoel door overeenkomende inhoud van de kloonbron te klonen.

  Dit is de standaardmodus.

  Alles bewaren

  Bewaar de bestaande toegevoegde objecten en gebouwobjecteigenschappen in het kloondoel en kloon alleen de ontbrekende van de kloonbron.

  Alle verwijderen

  Verwijder alle toegevoegde objecten en gebouwobjecteigenschappen die zich in het kloondoel bevinden en kloon alle geselecteerde inhoud van de kloonbron.

  Eigenschappen en stijlen van gebouwobjecten klonen

  Kloon eigenschappen van tekeningobjecten zoals lijnkleuren en -typen, arceringsstijlen en andere weergave-eigenschappen in de eigenschappen van tekeningobjecten voor onderdelen, wapening, bouten en lassen.

  Labels en associatieve opmerkingen volgens beveiligingsinstellingen plaatsen

  Voer automatisch het commando Tekeningobjecten bij huidige locatie rangschikken voor alle associatieve toegevoegde objecten behalve voor peilmaten, laslabels, maatlijnen en onafhankelijke toegevoegde objecten uit.

  Deze optie plaatst de toegevoegde objecten in het kloondoel zodat deze niet met andere objecten overlappen. Objecten die zich op een vrije locatie bevinden, worden niet verplaatst en overlappende objecten worden verplaatst naar een locatie die zo dicht mogelijk bij de huidige locatie ligt.

 3. Klik op OK.

Geselecteerde opmerkingen en objecteigenschappen klonen

Voordat u kloont, wijzigt u eerst het bronobject zodat deze de gewenste maatlijnen en opmerkingen bevat en past u de eigenschappen van het bronobject aan.

Wanneer u maatlijnen kloont, moet u niet vergeten vóór het klonen de associativiteitsvoorwaarden van de maatlijn in te stellen om de situatie te vermijden waarbij het onduidelijk is aan welk object een maatlijnpunt is gekoppeld. Raadpleeg voor meer informatie Associativiteit van een maatlijnpunt weergeven en wijzigen.

 1. Klik in een geopende overzichttekeningen op Geselecteerde klonen op het tabblad Tekening.
 2. Selecteer de klonende bronobjecten door op de objecten te klikken of gebiedsselectie te gebruiken.

  U kunt ook de objecten selecteren voordat u het commando Geselecteerde klonen inschakelt.

  U kunt de objecten selecteren met Inhoudsbeheerder tekening en selectiefilters.

  U kunt de selectie van objecten opheffen door Ctrl ingedrukt te houden en op het geselecteerde object te klikken.

 3. Druk met de middelste muisknop om de selectie te voltooien.
 4. Selecteer de klonende doelobjecten door op de objecten te klikken of gebiedsselectie te gebruiken.
 5. Druk op Esc om het klonen te stoppen.
  Tip: U kunt ook klonen van de bron die u het laatst hebt geselecteerd. U klikt hiervoor op Van laatste geselecteerde bron klonen op het tabblad Tekening.

  Hieronder ziet u aan de linkerzijde een gedetailleerde fundering en aan de rechterzijde een vergelijkbare fundering die het doel van het klonen is:

  Hieronder is de gedetailleerde fundering aan de linkerzijde gebruikt als bron voor het doel aan de rechterzijde. De details zijn naar het doel gekloond.

Opmerking:

Het klonen van opmerkingen naar meerdere merken of betonelementen levert alleen de beste resultaten op wanneer opmerkingen en maatlijnen aan enkelvoudige merken of betonelementen in de bronselectie worden gekoppeld.

Als de bronselectie opmerkingen en maatlijnen bevat die aan meerdere merken worden gekoppeld, levert Geselecteerde klonen alleen nauwkeurige resultaten op als de bijbehorende groepen merken of betonelementen één voor één in het doel worden geselecteerd, niet allemaal in één keer.

Beperkingen

 • Sommige tekeningobjecten kunnen niet als bronobjecten worden gebruikt, zoals stramienlijnen, doorsnedesymbolen, namen van tekeningaanzichten, aansluitende onderdelen en aansluitende wapening. Deze objectentypen worden niet tijdens/na gebiedsselectie of enkelvoudige selectie gemarkeerd. Berichten in de statusbalk geven aan of een object niet kan worden geselecteerd.

 • Geselecteerde klonen kan niet met storteenheden worden gebruikt.

 • Als u nauwkeurige kloonresultaten wilt behalen, moeten alle maatlijnen aan stramienlijnsnijpunten of aan snijpunten van gebouwobjecten en stramienlijnen worden gekoppeld.

  Maatlijnpunt gekoppeld aan het snijpunt van twee loodrechte stramienlijnen:

  Alle maatlijnpunten die zich in een willekeurige positie langs de stramienlijnen in de bronselectie bevinden, worden naar verkeerde coördinaten in het doel gekloond.

  Maatlijnpunt dat aan het snijpunt van de onderdeelzijde en de stramienlijn is gekoppeld:

 • Geselecteerde klonen kan niet voor het klonen van radiale of gebogen maatlijnen worden gebruikt.

 • Het klonen van opmerkingen naar gespiegelde objecten die met het commando Spiegelen in het model worden gemaakt, levert geen nauwkeurige resultaten op.

 • Kloonmodi beïnvloeden niet het klonen van onafhankelijke toegevoegde objecten of schetsobjecten. De weergegeven objecttypen worden zo vaak naar het doel gekopieerd als Geselecteerde klonen op de doelobjecten wordt toegepast.

 • Maatlijnen worden niet gekloond als de kijkrichtingen van de bron- en doeltekeningaanzichten niet overeenkomen. In dat geval wordt er een bericht in de statusbalk weergegeven.

Was this helpful?
Previous
Next