Hoe Tekla Structures tekeningeigenschappen bij het maken van een tekening toepast

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Hoe Tekla Structures tekeningeigenschappen bij het maken van een tekening toepast

Tekla Structures genereert tekeningen volgens de eigenschappen die voor elk tekeningtype zijn gedefinieerd. U definieert de gewenste eigenschappen voordat u de tekeningen maakt. De manier waarop Tekla Structures de eigenschappen koppelt aan de tekening die u maakt, is afhankelijk van de methode die u voor het maken van de tekening selecteert.

  • Als u de tekeningen in de Tekeningendatabase met behulp van opgeslagen instellingen maakt, gebruikt Tekla Structures de eigenschappen die in het geselecteerde bestand met opgeslagen instellingen zijn gedefinieerd. Het opgeslagen instellingenbestand in de Tekeningendatabase is hetzelfde als het bestand met tekeningeigenschappen dat u in verschillende dialoogvensters met tekeningeigenschappen opslaat.

  • Als u de tekeningen in de Tekeningendatabase met behulp van een voorwaarde maakt, maakt Tekla Structures de tekening volgens de eigenschappen die zijn gedefinieerd in het opgeslagen instellingenbestand of het kloontemplatebestand dat in de voorwaarde wordt gebruikt.

  • Als u de tekeningen in de Tekeningendatabase met kloontemplates maakt, maakt Tekla Structures de tekening met de eigenschappen die u hebt gedefinieerd voor de tekening die als een kloontemplate wordt gebruikt, samen met de handmatige wijzigingen die u in de tekening hebt aangebracht.

  • Als u via het tabblad Tekeningen & Lijsten tekeningen met de menuknopcommando's Tekeningen maken maakt, gebruikt Tekla Structures de huidige tekeningeigenschappen om de tekeningen te maken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende