Een printer toevoegen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een printer toevoegen

U moet printers in de Printerdatabase toevoegen om te kunnen afdrukken. Dit geldt voor het afdrukken wanneer de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE is ingesteld.

De onderstaande instructies zijn van toepassing als u via een printer uit de Printerdatabase afdrukt, wat betekent dat u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE hebt ingesteld in Bestand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken.
 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken > Printer kiezen.
 2. Klik in Printerdatabase op een bestaande printernaam met dezelfde instellingen als de printer die u wilt toevoegen.
 3. Voer een nieuwe naam voor de nieuwe printer in het vak onder de lijst Printerdatabase in.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik op Bladeren... om het dialoogvenster Selecteer printer te openen. In dit venster wordt een lijst met Microsoft Windows-printerstuurprogramma´s weergegeven die momenteel in uw systeem zijn geconfigureerd.
 6. Klik op een printerstuurprogramma en klik vervolgens op OK.
 7. Selecteer het papierformaat.
 8. Voer het afdrukgebied in Afdrukgebied h*b (hoogte en breedte) in.
 9. Gebruik indien nodig Offset voor afdrukken origineel om het printorigineel van de tekening te verplaatsen.
 10. Selecteer Zwart/wit, Grijswaarden of Kleur.

  Als u Kleur selecteert, worden in Tekla Structures lijnen afgedrukt met de kleuren die in de tekeningeigenschappen zijn gedefinieerd.

 11. Klik op Kleurtabel... om de pendikte aan de lijnkleur op het scherm toe te wijzen. De achtergrondkleur wordt niet afgedrukt.
 12. Klik op Update.
 13. Klik op OK.
 14. Bevestig dat u de wijzigingen in de modelmap wilt opslaan.
Was this helpful?
Previous
Next