Een afdrukken-naar-bestandprinter toevoegen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een afdrukken-naar-bestandprinter toevoegen

Als u naar een bestand wilt afdrukken, moet u een afdrukken-naar-bestandprinter in de Printerdatabase toevoegen. Dit geldt voor het afdrukken wanneer de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE is ingesteld.

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken > Printer kiezen.
 2. Klik in Printerdatabase op Toevoegen.
 3. Voer een printernaam voor het printerstuurprogramma in, onmiddellijk gevolgd door @path\folder\ (zonder spaties). De map moet al bestaan. Bijvoorbeeld 11X17@d:\small\

  U kunt de map ook weglaten. Als u dat doet, wordt het bestand in Tekla Structures in de huidige modelmap afgedrukt of in de map die voor de variabele XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​DIRECTORY is opgegeven.

  Attentie:

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY overschrijft de map die in de Printerdatabase is gedefinieerd.

 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik op Bladeren... om het dialoogvenster Selecteer printer te openen, klik op een printerstuurprogramma dat is geconfigureerd om naar een bestand af te drukken en klik vervolgens op OK.
 6. In Papierformaat selecteert u Afdrukgebied.
 7. Voer het afdrukgebied in Afdrukgebied h*b (hoogte en breedte) in.
 8. Voer een bestandsextensie in, bijvoorbeeld plt voor een afdrukbestand.
 9. Selecteer Kleur, Grijswaarden of Zwart/wit als de kleur.
 10. Klik op Kleurtabel... om indien nodig de pendiktes van verschillende kleuren te wijzigen.
 11. Klik op Update.
 12. Klik op OK.
 13. Bevestig dat u de wijzigingen in de modelmap wilt opslaan.
Tip:

Wanneer u verschillende tekeningformaten naar verschillende mappen wilt sturen, kunt u bijvoorbeeld een Microsoft Windows-printer zo instellen dat deze afdrukt naar een bestand voor elk papierformaat dat u gebruikt. Voer voor elk papierformaat in de Printerdatabase in Tekla Structures een andere doelmap in.

Was this helpful?
Previous
Next