Betonnen fundering (1030)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Betonnen fundering (1030)

Betonnen fundering (1030) maakt een betonnen funderingsplaat onderaan een geselecteerde betonkolom.

Gemaakte objecten

 • Betonnen funderingsplaat

 • Gaines en injectieslangen in een betonkolom

 • Maximaal vier betonnen palen onder de funderingsplaat (optioneel)

 • Beugels voor de wapeningsstaven

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Betonnen funderingsplaat met vellingkanten, palen, gaines met gebogen injectieslangen, wapeningsstaven en beugels.

Betonnen funderingsplaat met meer dan vier randen, uitsparingen in de funderingsplaat en meerdere wapeningsstaven.

Betonnen funderingsplaat met meerdere wapeningsstaven.

Volgorde van selectie

 1. Selecteer een betonkolom.

 2. Wijs een punt aan.

  De betonnen funderingsplaat wordt automatisch gemaakt wanneer het punt wordt aangewezen.

Onderdeelidentificatiecode

Onderdeel

1

Betonkolom

2

Punt

Het punt definieert het nieuwe laagste niveau van de kolom.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om de afmetingen van de wapeningsstaven en de gaines te definiëren.

Afmetingen

Beschrijving

Standaard

1

De lengte van de gainverlenging vanaf de bovenkant van de wapeningsstaaf.

180 mm

2

De hoogte van de wapeningsstaaf in de kolom.

400 mm

3

Offset van de gain vanaf de onderzijde van de kolom.

4

5

De dekkingsdikte boven en onder de wapeningsstaaf.

De dekkingsdikte aan de onderzijde wordt alleen gebruikt als u de dekkingsdikte aan de bovenzijde niet definieert.

0,5 * dikte funderingsplaat

6

Paaldikte.

De waarde van de paaldikte op het tabblad Onderdelen overschrijft deze waarde.

300 mm

7

De afstand vanaf de onderzijde van de funderingsplaat tot de onderzijde van de paal.

5000 mm

8

De paaldiepte in de funderingsplaat.

50 mm

9

De dikte van de funderingsplaat.

800 mm

10

De afstand tussen de kolom en de funderingsplaat.

0 mm

11

De verticale offset vanaf het aangewezen punt.

0 mm

12

De hoogte van de wapeningsstaaf.

800 mm 400 mm + 50% van de hoogte van de betonnen fundering

13

Gainverhoging 1.

500 mm

14, 15

Gainverhogingen 2 en 3.

De verticale offset voor de gaines als de gaines in dezelfde richting wijzen.

Definieer het te gebruiken niveau op het tabblad Gainesen staaf.

Gain

Selecteer de vorm en afmetingen van de gaines.Hellende injectieslangen worden aan de kolomrand gefit.

Optie

Beschrijving

Gain uit één stuk, hoek van 90 graden.

Gain uit één stuk.

Gebruik waarde a om de helling van de buis te definiëren.

Gain en een injectieslang met een hoek van 90 graden.

Gain en een hellende injectieslang.

Gebruik waarde a om de helling van de slang te definiëren.

Rechte gain.Er wordt geen gainopening gemaakt.

Beschrijving

Standaard

1

Definieer de hoogte van een hellende gain of de hoek van een slang.

30 mm

2

Definieer de hoogte van een gebogen injectieslang.

0 mm

Haaklengte van de wapeningsstaaf

Definieer de haaklengte van de wapeningsstaaf.U kunt de eindhoek van de wapeningsstaaf ook definiëren.

De standaardwaarde is 10 * wapeningsstaafdiameter.

Tabblad Onderdelen

Gebruik het tabblad Onderdelen om de profieleigenschappen van de funderingsplaat, de funderingspalen, de beugels en gaines te definiëren.

Onderdeeleigenschappen

Definieer de profieleigenschappen van het onderdeel.

Als u de waarde van de paaldikte op het tabblad Onderdelen leeg laat, wordt de waarde van de paaldikte die op het tabblad Afbeelding is gedefinieerd in plaats daarvan gebruikt, samen met de Funderingspaal profiel type (bijv. D).

Optie

Beschrijving

d, b, h

Definieer de dikte, breedte en hoogte van de funderingsplaat en -palen of selecteer het profiel in de profielendatabase.

Pos.nr.

Het prefix en een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Materiaal

Materiaalkwaliteit.

Naam

De naam die in tekeningen en lijsten wordt weergegeven.

Klasse

Onderdeelklassenummer.

Opmerking

Voeg een opmerking voor het onderdeel toe.

Wapeningsstaven

Optie

Beschrijving

Type wapeningsstaven

Selecteer het profieltype voor de wapeningsstaven.

 • Standaard: hetzelfde als Wapeningsstaaf

 • Polyprofiel: profielendatabase

 • Wapeningsstaaf: wapeningsstaafdatabase

 • Polyprofiel (als submerk): profielendatabase. Maak het polyprofiel als submerk aan het funderingsonderdeel.

Wapeningsstaven

De grootte van de wapeningsstaven.

Radius

De radius van de haak van de wapeningsstaaf.

Wapeningsstaven horen bij

Definieer bij welk onderdeel de wapeningsstaven horen.

 • Standaard: hetzelfde als Kolommen

 • Betonnen fundering: wapeningsstaven horen bij de betonnen funderingsplaat.

 • Kolom: wapeningsstaven horen bij de kolom.

 • Los onderdeel: wapeningsstaven worden niet met een onderdeel verbonden.

 • Aansluitend: wapeningsstaven behoren bij het aansluitende onderdeel. Gebruik de naam of de klasse om het onderdeel te vinden.

Gaines en bocht

Optie

Beschrijving

Gaines

Bocht

De grootte van de gaines.

De grootte van de injectieslangen.

Artikelnummer

Het artikelnummer voor de injectieslang en de gain.

De ingevoerde waarden worden opgeslagen in het gebruikersattribuut van het onderdeel.

Definieer hoe de injectieslangen met de gaines worden verbonden.

 • Standaard: injectieslangen zijn losse onderdelen.

 • Samenvoegen gain: injectieslangen worden aan de gaines toegevoegd.

 • Gain lassen: injectieslangen worden aan de gaines gelast.

 • Betonelementkolom: injectieslangen worden aan de kolom toegevoegd.

 • Aan kolom lassen: injectieslangen worden aan de kolom gelast.

Optie

Beschrijving

Funderingspaal profiel type (bijv. D)

Het prefix van het standaard parametrische profiel voor de palen.

Deze waarde werkt alleen als u de paaldikte op het tabblad Afbeelding hebt ingesteld.

U kunt deze waarde overschrijven door de paaldikte op het tabblad Onderdelen in te stellen.

Profieltype Stekken (bijv. D)

Het prefix van het standaard parametrische profiel voor de wapeningsstaafprofielen.

Tabblad Funderingsplaat

Gebruik het tabblad Funderingsplaat om de vorm en de afmetingen van de betonnen funderingsplaat en de uitsparingen te definiëren.

Type betonnen funderingsplaat

Optie

Beschrijving

Type funderingsplaat

Selecteer het plaattype voor de rechthoekige funderingsplaat.

Richting funderingsplaat

Selecteer de richting van de funderingsplaat.

Afmetingen betonnen funderingsplaat

Beschrijving

1

2

De offset van de betonnen kolom in de x-richting.

De offset van de betonnen kolom in de y-richting.

3

Selecteer de vorm van de funderingsplaat.

4

De breedte van de funderingsplaat.

5

6

De lengte van het rechte deel van de funderingsplaat.

7

De offset vanaf de hartlijn van de funderingsplaat.

8

De breedte van het rechte deel van de funderingsplaat.

9

De lengte van de funderingsplaat.

Maatlijnen uitsparing

Beschrijving

1

Selecteer het type van de uitsparing.

2

De breedte van de uitsparingen.

3

De diepte van de uitsparingen.

4

De afstand tussen de onderkant van de wapeningsstaaf en de onderkant van de uitsparing.

5

6

De afstand tussen de hartlijn van de wapeningsstaaf en de linkerzijde van de uitsparing.

De afstand tussen de hartlijn van de wapeningsstaaf en de rechterzijde van de uitsparing.

Optie

Beschrijving

Afwerktype voor de rechthoekige funderingsplaat

Het afwerktype voor de rechthoekige funderingsplaat.

Afwerking X

De grootte van de afwerking in de x-richting.

Afwerking Y

De grootte van de afwerking in de y-richting.

Tabblad Funderingspalen

Gebruik het tabblad Funderingspalen om de positie van de funderingspalen te definiëren.

Posities van de palen

Beschrijving

1

Selecteer de positie en de offset van de palen.

2

4

6

8

De afstand tussen de eerste paal en de kolom in de x-richting.

De afstand tussen de tweede paal en de kolom in de x-richting.

De afstand tussen de derde paal en de kolom in de x-richting.

De afstand tussen de vierde paal en de kolom in de x-richting.

3

5

7

9

De afstand tussen de eerste paal en de kolom in de y-richting.

De afstand tussen de tweede paal en de kolom in de y-richting.

De afstand tussen de derde paal en de kolom in de y-richting.

De afstand tussen de vierde paal en de kolom in de y-richting.

10

11

De paaloffset van de betonkolom in de x-richting.

De paaloffset van de betonkolom in de y-richting.

Optie

Beschrijving

Richting palen

Definieer de richting van de palen.

Toevoegwijze paal aan balk

Definieer hoe de palen met de funderingsplaat worden verbonden.

Tabblad Stekken en gaines

Gebruik het tabblad Stekken en gaines om het maken, het aantal en de positie van wapeningsstaven en gaines te definiëren.

Optie

Beschrijving

Maken

Selecteer welke onderdelen er worden gemaakt.

Buigdoorn gaines

Radius van de gaines.

Eigenschappen gaines

Beschrijving

1

Selecteer de richting van de gebogen staven.

2

Selecteer de richting van de injectieslangen.

3

Aantal gaines.

4

De h.o.h.-afstand tussen de gaines.

5

Definieer het niveau van de gebogen injectieonderdelen.

Dit is handig als de gebogen onderdelen in dezelfde richting wijzen.

U kunt de niveaus op het tabblad Afbeelding definiëren.

Voorbeeld:

6

Definieer de afstand vanaf het midden van de gain tot de buitenste contour van de betonnen fundering.

Voorbeeld

Tabblad Kolom

Gebruik het tabblad Kolom om de afmetingen van de kolomuitsnijding te definiëren.

Afmetingen kolom

Beschrijving

1

De grootte van de kolomuitsnijding.

2

Hoogte van de kolomuitsnijding.

Tabblad Beugels

Gebruik het tabblad Beugels om de beugeleigenschappen te definiëren.

Beugeleigenschappen

Optie

Beschrijving

Selecteer of de beugels worden gemaakt.

Definieer de lengte van de overlappingen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de beugels.

Diameter

De grootte van de beugels.

Eindcondities links

De haak voor het beginpunt van de beugels.

Eindcondities rechts

De haak voor het eindpunt van de beugels.

Buiglengte links

De haaklengte voor het beginpunt van de beugel.

Buiglengte rechts

De haaklengte voor het eindpunt van de beugel.

Wijze van genereren

De wijze van genereren van de beugels.

Aantal staven: Voer het aantal beugels in.

Op h.o.h.-maat: Voer een afstandswaarde in.

Definieer het commentaar, de naam, de klasse, de serie en het startnummer voor de beugels.

Beschrijving

1

Selecteer het startpunt van de beugels, vanaf de onderzijde van de kolom tot de eerste beugel of vanaf de bovenzijde van de wapeningsstaaf naar eerste beugel.

2

Definieer de afstand vanaf de onderzijde van de wapeningsstaaf naar de laatste beugel.

Voorbeeld

Tabblad Algemeen

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Algemeen

Tabblad Berekening

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Berekening

Was this helpful?
Vorige
Volgende