Gebruikerscomponenten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gebruikerscomponenten

U kunt gebruikerscomponenten van het type verbinding, onderdeel, verbindingsdetails en details voor uw project definiëren. Deze worden gebruikerscomponenten genoemd. U kunt gebruikerscomponenten op dezelfde manier als elk Tekla Structures-systeemcomponent gebruiken. Door de gebruikerscomponenten te bewerken, kunt u intelligente, parametrische gebruikerscomponenten maken die automatisch aan wijzigingen in het model worden aangepast.

Wanneer gebruiken

Definieer een gebruikerscomponent als u geen vooraf gedefinieerde systeemcomponent kunt vinden die aan al uw wensen voldoet. Gebruikerscomponenten zijn vooral handig als u een groot aantal complexe modelobjecten moet maken en deze over meerdere projecten moet kopiëren.

Voordelen

Als u eenmaal een gebruikerscomponent in de database Applicaties en componenten definieert en opslaat, hebt u hier vanuit de database eenvoudig toegang toe en kunt u deze op een andere locatie in hetzelfde model gebruiken. Als u de gebruikerscomponent moet wijzigen, hoeft u de wijzigingen slechts eenmaal aan te brengen. Als u de wijzigingen in de database opslaat, worden deze automatisch op alle exemplaren van die gebruikerscomponent in het model toegepast. U kunt gebruikerscomponenten ook als .uel-bestanden tussen modellen en de gebruikerscomponenten importeren en exporteren, met uw collega's delen of de gebruikerscomponenten in een modeltemplate opslaan, zodat deze beschikbaar zijn bij elke nieuw model dat op de gebruikte template is gebaseerd.

Typen gebruikerscomponenten

U kunt vier typen gebruikerscomponenten maken:

Type

Beschrijving

Voorbeeld

Gebruikerscomponent van het type onderdeel

Hiermee maakt u een groep objecten die verbindingen en details kunnen bevatten.

Opmerking: In tegenstelling tot andere gebruikerscomponenten zijn de gebruikerscomponenten van het type onderdeel niet met een componentsymbool in het model gemarkeerd. Gebruikerscomponenten van het type onderdeel hebben dezelfde positie-eigenschappen als liggers.

Gebruikersverbinding

Hiermee maakt u verbindingsobjecten en verbindt u het aansluitende onderdeel aan hoofdonderdeel. Het hoofdonderdeel kan doorlopend zijn op het verbindingspunt.

Gebruikersdetail

Hiermee maakt u detailobjecten en verbindt u deze met een los onderdeel op een door u aangewezen locatie.

Aangepast verbindingsdetail

Hiermee maakt u verbindingsdetailobjecten en verbindt u de onderdelen langs een lijn die u maakt door twee punten aan te wijzen. De onderdelen zijn gewoonlijk parallel.

Voorbeelden van gebruikerscomponenten van het type onderdeel

De gebruikerscomponenten van het type onderdeel kunnen uit een los onderdeel of een groep onderdelen bestaan en hebben vaak een complexe samenstelling. De volgende afbeeldingen geven enkele voorbeelden van gebruikerscomponenten van het type onderdeel weer:

Staal

Bedrijfsstandaard windverbandplaten

Raatligger en celligger

Opgebouwde liggers/kolommen

Opgebouwde liggers

Standaard beglazingsbevestigingen

Prefab-beton

Sandwichpaneel

Hijsvoorzieningen

Standaard instortvoorzieningen/inzetstukken

Standaard liggers

Voorbeelden van gebruikerscomponenten van het type verbinding

Gebruikerscomponenten van het type verbinding kunnen worden gebruikt om een hoofdonderdeel met maximaal 30 aansluitende onderdelen te verbinden. De verbinding wordt tussen het hoofdonderdeel en de uiteinden van de aansluitende onderdelen gemaakt. De volgende afbeeldingen geven enkele voorbeelden van gebruikerscomponenten van het type verbinding weer:

Staal

Opgebouwde plaatsteun

Plaat

Typisch Japanse kolomverbindingen

Prefab-beton

Basisdetail

Dubbele T naar L-profiel

Kolomuitsnijding

Wandpaneelverbindingen

Voorbeelden van gebruikersdetails

Gebruikersdetails kunnen worden gebruikt om meer informatie aan een los onderdeel zoals extra platen of uitsnijdingen toe te voegen. De volgende afbeeldingen geven enkele voorbeelden van gebruikersdetails weer:

Staal

Steunplaten

Betonbasis

Houtbasis

Steunbalk (schotjes) en steunbalkplaat (schotjes)

Prefab-beton

Deur en venster

Kolompatronen

Einddetails kanaalplaat

Hijsdetails

Onechte verbinding/ontdekking

Zijvak

Voorbeelden van aangepaste verbindingsdetails

Aangepaste verbindingsdetails kunnen worden gebruikt om een hoofdonderdeel met maximaal 30 aansluitende onderdelen te verbinden. Ze kunnen ook maar op één hoofdonderdeel worden gebruikt. Het aangepaste verbindingsdetails wordt langs de lengte van het onderdeel gemaakt. De volgende afbeeldingen geven enkele voorbeelden van aangepaste verbindingsdetails weer:

Staal

Stalen traptrede

Spanwartels

Leuning

Prefab-beton

Dubbele-T-verbinding

Paneel-paneel mortelbuisverbinding

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende