Eigenschappen wapeningsstreng

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eigenschappen wapeningsstreng

Gebruik de eigenschappen Strengpatroon om de eigenschappen van strengen te bekijken en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand is .rbs.

Optie Beschrijving
Algemeen
Nummering

Label reeksen van de streng.

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de streng.

Tekla Structures gebruikt strengnamen in lijsten en tekeninglijsten en om strengen van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de streng.

Grootte

Diameter van de streng.

Afhankelijk van de omgeving de nominale diameter van de streng of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de streng.

U kunt voor elke kromming een aparte waarde invoeren. Scheid de waarden met spaties.

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld strengen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Voorspanning streng

Voorspanning per streng (kN).

Aantal doorsnedes

Aantal doorsneden van het strengpatroon.

Bijvoorbeeld:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 1:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 2:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 3:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 4:

In deze dubbele-T-ligger is het aantal doorsneden 4:

Onthechten
Te onthechten strengen Voer het strengnummer in.Het strengnummer is het selectievolgordenummer van de streng.

Vanaf begin

Midden naar begin

Midden tot eind

Vanaf einde

Voer de lengte van de onthechting in.

Als u het selectievakje Symmetrisch inschakelt, worden waarden van Vanaf begin en Midden naar begin naar de velden Vanaf einde en Midden tot einde gekopieerd.

Symmetrie Hiermee definieert u of de eind- en beginlengtes symmetrisch zijn.
Meer
Gebruikersattributen

U kunt gebruikersattributen maken om informatie over wapening toe te voegen. Attributen kunnen bestaan uit getallen, tekst of lijsten.

U kunt de waarden van de gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

Als u waarden voor gebruikersattributen wilt instellen, klikt u op de knop Gebruikersattributen.

U kunt ook de naam van de velden wijzigen en nieuwe toevoegen door het bestand objects.inp te bewerken.Zie Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende