Eigenschappen wapeningsnet

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eigenschappen wapeningsnet

Gebruik de eigenschappen Wapeningsnet om de eigenschappen van wapeningsnetten weer te geven en te wijzigen.De bestandsextensie van een eigenschappenbestand voor een wapeningsnet is .rbm.

Optie Beschrijving
Nummering Labelreeks van het net.
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van het net.

Tekla Structures gebruikt netnamen in lijsten en tekeninglijsten.

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Nettype

Vorm van het net.Selecteer Polygoon, Rechthoek of Gebogen.

Positie verdeelstaven Definieer of de dwarsstaven zich boven of onder de staven in lengterichting bevinden.
Sparingen uitsnijden Definieer of de polygoon- of onderdeeluitsnijdingen ook het net uitsnijden.
Net

Identificeerder van het net.Voor standaardnetten de netnaam die in de nettendatabase wordt gebruikt.

Als u een Standaard net wilt maken, klikt u op de knop ... en selecteert u een net uit de nettendatabase.

De eigenschappen van standaardnetten zijn gedefinieerd in het bestand mesh_database.inp.

Als u een aangepast net wilt maken, selecteert u de optie Aangepast net en definieert u de eigenschappen.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staven in het net.

Beschikbaar voor aangepast netten.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staaf.

Beschikbaar voor gebogen netten.

Haken

Raadpleeg Haken aan wapeningsstaven toevoegen.

Beschikbaar voor gebogen netten.

Dekking op vlak Afstand van een onderdeeloppervlak naar de hoofdstaven op hetzelfde vlak als de staven.
Dekking van vlak Afstand van de onderdeeloppervlakte naar de staaf of het staafuiteinde, loodrecht op het vlak van de staaf.
Start

Dikte van betonnen dekking of beenlengte van het startpunt van het net.

Beschikbaar voor rechthoekige en gebogen netten.

End

Dikte van betonnen dekking of beenlengte aan het eindpunt van de staaf.

Beschikbaar voor gebogen netten.

Gebruikersattributen

U kunt gebruikersattributen maken om gegevens over wapening toe te voegen.Attributen kunnen bestaan uit getallen, tekst of lijsten.

U kunt de waarden van gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

U kunt ook de naam van de velden wijzigen en nieuwe velden toevoegen door het bestand objects.inp te bewerken.Raadpleeg Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende