De tabbladen Doorrekenen en Ontwerp type

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De tabbladen Doorrekenen en Ontwerp type

Enkele dialoogvensters van componenten bevatten een tabblad Design terwijl andere een tabblad Ontwerptype bevatten. U kunt de opties op deze tabbladen gebruiken om te controleren of de component de gelijkmatig verdeelde last (UDL) kan dragen. Sommige tabbladen Design bevatten alleen de ontwerpcontrole. Tekla Structures slaat het overzicht van het ontwerp als .txt-bestand in de modelmap op.

U kunt AutoDefaults-voorwaardegroepen en Excel-bestanden in de ontwerpcontrole gebruiken:

 • AutoDefaults-voorwaardengroepen wijzigen componenteneigenschappen automatisch om de berekende last te kunnen dragen. Als u wilt definiëren welke AutoDefaults-voorwaardengroep u moet gebruiken, gaat u naar het tabblad Algemeen en selecteert u de regel in de keuzelijst van de AutoDefaults voorwaardengroep.

  Raadpleeg voor meer informatie Reactiekrachten en UDLs in AutoDefaults en AutoVerbinding gebruiken.

 • De gegevens in een Excel-bestand controleren het verbindingsontwerp en werken de componenteigenschappen van de component automatisch bij om de UDL te kunnen dragen. Dit is handig als u het ontwerp van de verbinding in vergelijking met andere ontwerpcodes wilt controleren. Zie Excel-werkbladen in verbindingsontwerp.

Tabblad Doorrekenen

Deze ontwerpcontrole is bedoeld om met Engelse eenheden te worden gebruikt.

U controleert het ontwerp als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Design en selecteer Ja in de lijst Gebruik UDL.
 2. Selecteer Excel in de lijst Extern ontwerp om gegevens uit een Excel-werkblad in de UDL-berekening te gebruiken.
 3. Voer de gegevens in die u in de berekening wilt gebruiken.
 4. Selecteer de verbinding in het model op en klik op Wijzig.

  Tekla Structures controleert de component. Een groen componentsymbool geeft aan dat de verbinding de UDL kan dragen. Een rood symbool geeft aan dat dit niet kan.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het componentsymbool en selecteer Informatie in het contextmenu om de resultaten van de controle weer te geven.

  Het dialoogvenster Informatie object geeft het overzicht van de ontwerpcontrole en de gerelateerde informatie weer.

Raadpleeg ook Excel-werkbladen in verbindingsontwerp.

Tabblad Ontwerp type

Deze ontwerpcontrole is bedoeld om met Engelse eenheden te worden gebruikt.

U controleert het ontwerp als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Ontwerptype en selecteer Ja in de lijst Controleer de verbinding.

  Tekla Structures controleert de verbinding elke keer wanneer deze wordt gebruikt of in het model wordt gewijzigd.

 2. Voer de gegevens in die u in de berekening wilt gebruiken.
 3. Selecteer de verbinding in het model op en klik op Wijzig.

  Tekla Structures controleert de component. Een groen componentsymbool geeft aan dat de verbinding de UDL kan dragen. Een rood symbool geeft aan dat dit niet kan.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het componentsymbool en selecteer Informatie in het contextmenu om de resultaten van de controle weer te geven.

  Het dialoogvenster Informatie object geeft het overzicht van de ontwerpcontrole en de gerelateerde informatie weer: het gecontroleerde onderdeel, de naam van de controle, de toegepaste en toegestane kracht en hoeveel capaciteit dat/die is gebruikt, de resultaten en de mogelijke oplossingen.

Tabblad Ontwerp alleen voor controle ontwerp

Het ontwerp is gebaseerd op de Britse norm BS5950.

Het ontwerp heeft de volgende beperkingen:

 • Het ontwerp werkt alleen in de UK-omgeving.
 • Het ontwerp is alleen beschikbaar als het hoofdonderdeel en ondersteunde onderdelen loodrecht zijn.
 • Het ontwerp is alleen beschikbaar met twee horizontale bouten.
 • Het ontwerp is alleen beschikbaar als verticale bouten van bovenaf zijn gedefinieerd.
 • Het ontwerp is alleen geldig voor I-profielen.

U controleert het ontwerp als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Design en selecteer Aan in de lijst Design.
 2. Voer de Trekkracht in kilo Newtons (kN) in.

  Trekkracht is vereist als de ontwerpcontrole is ingeschakeld en het kadertype van de verbinding ligger-tegen-kolom is. Voer 0 in als er geen trekkracht is.

 3. Voer de Afschuifkracht in kN in.

  Als de ontwerpcontrole is ingeschakeld, voert u een positieve waarde in. Als er geen schuifkracht is, voert u 0 in.

 4. Selecteer de verbinding in het model op en klik op Wijzig.

  Het verbindingssymbool geeft de ontwerpcontrolestatus:

  • Groen betekent dat de ontwerpcontrole succesvol was.
  • Geel betekent dat er een waarschuwing in de ontwerpcontrole voorkwam.
  • Rood betekent dat er tijdens de ontwerpcontrole een fatale fout is opgetreden.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het verbindingssymbool en selecteer Informatie in het contextmenu om de resultaten van de controle weer te geven.

  Het dialoogvenster Informatie object geeft het overzicht van de ontwerpcontrole en de gerelateerde informatie weer.

Opmerking: Als het bericht Nummering niet up-to-date in het dialoogvenster Informatie object wordt weergegeven, zijn de labels niet correct. U moet het model hernummeren om te zorgen dat de labels up-to-date zijn. Gebruik daarna opnieuw het commando Informatie om de juiste labels bij het overzicht van de ontwerpcontrole te krijgen.
Was this helpful?
Vorige
Volgende