Standaardeigenschappen van een dialoogvenster voor gebruikerscomponenten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Standaardeigenschappen van een dialoogvenster voor gebruikerscomponenten

Elke gebruikerscomponent heeft een dialoogvenster dat u kunt wijzigen. Het dialoogvenster heeft standaard een tabblad Algemeen voor gebruikerscomponenten van het type verbinding, detail en verbindingsdetail en een tabblad Algemeen voor gebruikerscomponenten van het type onderdeel.

Raadpleeg voor meer informatie De dialoogvensters van gebruikerscomponenten aanpassen.

Als u de huidige eigenschappen wilt weergeven, dubbelklikt u in het model op de gebruikerscomponent.

Standaardeigenschappen van gebruikerscomponenten van het type verbinding, detail en verbindingsdetail

Het dialoogvenster van een gebruikerscomponenten van het type verbinding, detail of verbindingsdetail heeft de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Opmerking

Opwaartse richting

Hiermee wordt aangegeven hoe de component ten opzichte van het huidige werkvlak rond het aangelaste onderdeel wordt geroteerd. Als er geen aansluitende onderdelen zijn, roteert Tekla Structures de verbinding rondom het hoofdonderdeel.

Positie t.o.v. hoofdonderdeel

Het maakpunt van de component ten opzichte van het hoofdonderdeel.

Alleen beschikbaar voor details.

Definitie positie assen in relatie tot aansl. deel

Tekla Structures plaatst de component automatisch op basis van de geselecteerde optie.

Standaard alleen beschikbaar voor verbindingsdetails.

Als u deze eigenschap voor verbindingen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Meervoudige verbindingen tussen gelijke onderdelen zijn toegestaan op het tabblad Geavanceerd in wanneer u de component maakt.

Plaats t.o.v. aangegeven posities

Selecteer deze optie om het verbindingsdetail op de aangewezen punten te plaatsen.

Alleen beschikbaar voor verbindingsdetails.

Detailtype

Hiermee wordt bepaald aan welke kant van het hoofdonderdeel de component zich bevindt. De opties zijn:

  • Tussen detail

    Tekla Structures maakt alle componenten aan dezelfde kant van het hoofdonderdeel.

  • Einddetail

    Tekla Structures maakt alle componenten aan de kant die het dichtst bij de details ligt.

Is alleen van invloed op asymmetrische componenten.

Alleen beschikbaar voor details.

Vergrendeld

Selecteer Ja om te voorkomen dat andere gebruikers de eigenschappen wijzigen.

Klasse

De klasse van de onderdelen waaruit de gebruikerscomponent bestaat.

Verbindingscode

Identificeert de component. U kunt deze verbindingscode in verbindingslabels in tekeningen weergeven.

AutoDefaults voorwaardengroep

De voorwaardengroep die wordt gebruikt voor het instellen van de verbindingseigenschappen.

AutoVerbinding voorwaardengroep

De voorwaardegroep die in Tekla Structures wordt gebruikt om de verbinding te selecteren.

Standaardeigenschappen van gebruikerscomponenten van het type onderdeel

Het dialoogvenster van een gebruikerscomponenten van het type onderdeel heeft standaard de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Voorbeeld

Op vlak

Hiermee wordt de onderdeellocatie op het werkvlak gewijzigd.

Midden

Rechts

Links

Rotatie

Hiermee wordt het onderdeel in stappen van 90 graden geroteerd.

Boven en Onder

Voor en Achter

In diepte

Hiermee wordt de onderdeellocatie loodrecht op het werkvlak gewijzigd.

Midden

Voorzijde

Achter

Derde handle weergeven

Hiermee wordt de derde handle van een geneste gebruikerscomponent van het type onderdeel zichtbaar ingesteld in de gewenste richting.

U kunt de derde handle aan de gewenste richting koppelen, zodat het onderdeel de rotatie van een ander onderdeel moet volgen.

Geen

Boven

Aan linkerzijde

Was this helpful?
Vorige
Volgende