Prefab fundatieblok (1028)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Prefab fundatieblok (1028)

Prefab fundatieblok (1028) maakt een betonnen fundatieblok.Het blok kan in drie doorsneden worden verdeeld.Alle drie de doorsneden kunnen afzonderlijk worden bemaat.

Gemaakte onderdelen

  • Fundatieblok
  • Instortvoorzieningen
  • Regulator

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Prefab fundatieblok met drie doorsneden.

Prefab fundatieblok met één doorsnede.

Selectievolgorde

  1. Selecteer het hoofdonderdeel (betonkolom).
  2. Wijs een positie aan.

    Het detail wordt automatisch gemaakt.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om het fundatieblok te bematen.

Het fundatieblok het kan worden bemaat in het vooraanzicht en het zijaanzicht.

Beschrijving
1 Breedte van de bovenregel in doorsnede 1 (in vooraanzicht).
2 Breedte van de hellende kolomuitsnijding.
3 Hoogte van de kolomuitsnijding.
4 Offset van de plaat onder het blok.

De offset is relatief ten opzichte van het fundatieblok.

5 Dikte van de plaat onder het blok.
6 Breedte van de onderregel in doorsnede 1 (in vooraanzicht).

Breedte van doorsnede 2 en doorsnede 3 (in vooraanzicht).

7 Afstand tussen het fundatieblok en de zijden van de kolom.
8 Selecteer hoe de doorsneden in het fundatieblok worden verbonden.
9 Selecteer het referentiepunt van het fundatieblok.

Daarnaast kunt u de verticale offset instellen:

Het invoegpunt van de component bevindt zich aan de onderzijde van het fundatieblok.

Let erop dat er geen rekening wordt gehouden met het rode onderdeel (extra plaat onder het blok).

Het invoegpunt van de component bevindt zich aan de onderzijde van de uitsnijding van de kolom.

Het invoegpunt van de component bevindt zich aan de onderzijde van de kolom.

Het invoegpunt van de component bevindt zich aan de bovenzijde van het fundatieblok.
10 Breedte van de bovenregel in doorsnede 1 (in zijaanzicht).
11 Afstand vanaf de onderzijde van de kolom tot het fundatieblok.
12 Breedte van de onderregel in doorsnede 1 (in zijaanzicht).

Breedte van doorsnede 2 en doorsnede 3 (in zijaanzicht).

13 Selecteer de stortmethode.

Tabblad Onderdelen

Gebruik het tabblad Onderdelen om de profielen voor het fundatieblok, de instortvoorziening en de regulator en de maatlijnen van de instortvoorziening te definiëren.

Optie Beschrijving
1 Fundatieblokprofielen, regulator en instortvoorzieningseigenschappen.

Als u geen materiaal selecteert, gebruikt Prefab fundatieblok (1028) hetzelfde materiaal als de kolom.

Selecteer Ja bij Vulling maken om een vulling tussen de kolom en het eerste gemaakte blok te maken.

2 Selecteer of de regulator en de instortvoorziening worden gemaakt en hoe ze worden verbonden met het fundatieblok.
3 Maatlijnen van de drie doorsneden van het fundatieblok.

Daarnaast kunt u de kolomuitsnijding in het bovenste gedeelte definiëren.

Voor doorsnede 2 en 3 kunt u de hoogte van het hellende vlak definiëren.

4 Maatlijnen van de instortvoorziening.

Tabblad Ribbels

Gebruik het tabblad Ribbels om de ribbels definiëren.

Voorbeeld:

Beschrijving
1 Hoogte van de ribbels.
2 Afstand tussen de ribbels.
3 Eerste afstand ten opzichte van de onderzijde van de kolom.
4 Diepte voor de ribbels.
5 Het aantal ribbels.
6 Selecteer of u een hellingshoek of dimensie of maatlijn voor de groeven wilt definiëren.
7 Definieer de hellingshoek of maatlijnwaarde.

Tabblad Algemeen

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Algemeen

Tabblad Berekening

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Berekening

Was this helpful?
Vorige
Volgende