Eigenschappen van gebruikerscomponenten in de gebruikerscomponentenwizard

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eigenschappen van gebruikerscomponenten in de gebruikerscomponentenwizard

U moet deze eigenschappen definiëren wanneer u nieuwe gebruikerscomponenten met de Gebruikerscomponenten wizard definieert. U kunt enkele van deze eigenschappen wijzigen wanneer u een bestaand gebruikerscomponent wijzigt.

Voor meer informatie, raadpleegt u Gebruikerscomponenten definiëren en Gebruikerscomponenten bewerken en opslaan.

Eigenschappen van tabblad Type/Opmerkingen

Op het tabblad Type/Opmerkingen hebt u de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Type

Selecteer het type van de gebruikerscomponent.

Het type is van invloed op de manier waarop u de gebruikerscomponent in het model invoegt. Daarnaast wordt met het type gedefinieerd of de gebruikerscomponent is verbonden met bestaande onderdelen.

Naam

Voer een unieke naam voor de gebruikerscomponent in.

Beschrijving

Voer een korte beschrijving voor de gebruikerscomponent in. Tekla Structures geeft de beschrijving in de database Applicaties en componenten weer.

Componentidentificeerder

Voer een extra naam of referentie voor de component in, bijvoorbeeld een toetsnormreferentie. Dit kan in overzichttekeningen en merktekeningen, en in lijsten worden weergegeven.

Als u deze wilt weergeven in tekeningen, neemt u Code op in het dialoogvenster Eigenschappen verbindingslabel.

Positie van de eigenschappen van het tabblad

Op het tabblad Positie hebt u de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Opmerking

Opwaartse richting

Hiermee stelt u de standaard opwaartse richting in.

Niet beschikbaar voor onderdelen.

Positie type

De positie (of oorsprong) van de component ten opzichte van het hoofdonderdeel.

Niet beschikbaar voor details en onderdelen.

U kunt de positie voor gebruikerscomponenten van het type verbinding en details definiëren. U beschikt over de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Voorbeeld

Midden

Het snijpunt van de hartlijnen van het hoofdonderdeel en het aangelaste onderdeel.

Omkaderd vlak

Het snijpunt van de omtrek van het hoofdonderdeel en de hartlijn van het aangelaste onderdeel.

Contact vlak

Het snijpunt van het hoofdonderdeel en de hartlijn van het aangelaste onderdeel.

Grensvlak

De positie waarop de hartlijn van het aangelaste onderdeel het uiteinde van het hoofdonderdeel raakt.

Knoopplaat vlak

Het snijpunt van de hartlijnen van het hoofdonderdeel en het eerste aangelaste onderdeel. De x-richting staat loodrecht op de hartlijn van het hoofdonderdeel.

Eigenschappen van het tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd hebt u de volgende opties:

Optie

Beschrijving

Opmerking

Detailtype

Hiermee wordt bepaald aan welke kant van het hoofdonderdeel de component zich bevindt. De opties zijn:

  • Tussendetail

    Tekla Structures maakt alle componenten aan dezelfde kant van het hoofdonderdeel

  • Einddetail

    Tekla Structures maakt alle componenten aan de kant van het hoofdonderdeel die het dichtst bij de details ligt

Is alleen van invloed op asymmetrische componenten.

Alleen beschikbaar voor details en verbindingsdetails

Definitie van puntlocatie ten opzichte van het hoofdprofiel

Hiermee wordt de positie bepaald die u aanwijst om het detail te maken, ten opzichte van het hoofdonderdeel.

Alleen beschikbaar voor details

Punt definitie in t.o.v. AO

Hiermee wordt bepaald waar de component wordt gemaakt, ten opzicht van het aangelaste onderdeel.

Alleen beschikbaar voor verbindingen en verbindingsdetails.

Meervoudige verbindingen tussen gelijke onderdelen zijn toegestaan

Selecteer deze optie om op verschillende locaties een groot aantal componenten voor hetzelfde hoofdonderdeel te maken.

Alleen beschikbaar voor verbindingen en verbindingsdetails.

Exacte posities

Selecteer deze optie om het verbindingsdetail te plaatsen op basis van de posities die u in het model aanwijst.

Schakel het selectievakje uit om in Tekla Structures in te stellen dat automatische verbindingsdetailherkenning moet worden gebruikt om het verbindingsdetail te plaatsen. Dit is met name handig met getordeerde verbindingsdetails.

Alleen beschikbaar voor verbindingsdetails.

Gebruik het midden van het geheel voor de positionering

Selecteer deze optie om de gebruikerscomponent van het type onderdeel te plaatsen op basis van het midden van het omtrek (het vak rond het werkelijke onderdeelprofiel).

Alleen beschikbaar voor onderdelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende