Componentobjecten aan een vlak koppelen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Componentobjecten aan een vlak koppelen

Gebruik afstandsvariabelen om componentobjecten aan een vlak te koppelen. Koppelen houdt de gebruikerscomponent op een vaste afstand van het vlak, zelfs als de omringende objecten worden gewijzigd. Afstandsvariabelen krijgen automatisch het prefix D (distance) die in het dialoogvenster Variabelen wordt weergegeven.

Objecten automatisch koppelen

U kunt objecten automatisch aan het hoofdonderdeel en de aansluitende onderdelen van een verbinding of detail koppelen. De geselecteerde objecten of hun handles zijn aan bestaande vlakken gekoppeld als de objecten (of handles) zich exact op het vlak bevinden.

Opmerking:

U kunt gebruikerscomponenten van het type onderdeel niet automatisch koppelen omdat deze geen hoofdonderdeel hebben.

 1. Klik in de gebruikerscomponenteditor op de knop Automatisch afstandsvariabelen maken .
 2. Selecteer een object dat handles heeft.

 3. Klik met de middelste muisknop om het object te koppelen.

  Tekla Structures koppelt het object vanuit maximaal drie richtingen aan de bestaande vlakken.

  Tekla Structures geeft een afstandssymbool voor elke koppeling weer. Selecteer het object om de koppelingen te zien.

  De corresponderende afstandsvariabelen worden in het dialoogvenster Variabelen weergegeven:

Objecten handmatig koppelen

Maak de koppelingen handmatig als u alleen een gebruikerscomponent vanaf specifieke handles wilt koppelen. U kunt een object aan maximaal drie vlakken koppelen.

 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is uitgeschakeld.

  De selectie van handles is eenvoudiger als Rechtstreekse wijziging is uitgeschakeld.

 2. Zorg ervoor dat u een modelvenster gebruikt dat objectvlakken weergeeft.

  Klik op het tabblad Aanzicht op Rendering en gebruik één van de volgende opties:

  • Grijswaarden onderdelen (Ctrl+3)

  • Onderdelen gerenderd (Ctrl+4)

 3. Selecteer in een gebruikerscomponentaanzicht de gebruikerscomponent om de handles te kunnen zien.

 4. Selecteer de handle die u aan een vlak wilt koppelen.

 5. Klik in de gebruikerscomponenteditor op de knop Vaste afstand toevoegen .

  U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Koppel aan vlak selecteren.

 6. Verplaats de muisaanwijzer in een gebruikerscomponentaanzicht om het vlak dat u met de handles wilt koppelen te markeren.

  Bijvoorbeeld:

  Opmerking:

  Als u niet het juiste vlak kunt markeren, wijzigt u het vlaktype in de werkbalk Gebruikerscomponenteditor. Grens- en componentvlakken werken bij de meeste profieltypen, dus probeer deze zo veel mogelijk te gebruiken.

 7. Klik op het vlak om de koppeling te maken.

  Tekla Structures geeft een afstandssymbool voor de koppeling weer.

  De corresponderende afstandsvariabele wordt in het dialoogvenster Variabelen weergegeven:

Opmerking:

Als u een geneste gebruikerscomponent hebt gemaakt en een component van het type plugin als een subcomponent van een geneste component of een andere gebruikerscomponent als een subcomponent van een geneste component hebt gebruikt,

kunnen de koppelingen verloren gaan of niet naar wens werken wanneer u de geneste component opslaat en deze in een model gebruikt.

Een koppeling testen

Test alle koppelingen om te zien of ze correct werken.

Als u afstanden in het model wilt kunnen selecteren, moet u ervoor zorgen dat de selectieknop Selecteer afstanden is ingeschakeld.

 1. Dubbelklik in een gebruikerscomponentaanzicht op het afstandsymbool.

  Het dialoogvenster Afstandseigenschappen wordt geopend.

 2. Voer in het vak Waarde een nieuwe waarde in.
 3. Klik op Wijzigen.

  U moet de koppelingswijzing in het model kunnen zien.

  Tip:

  Daarnaast kunt u de koppeling in het dialoogvenster Variabelen testen:

  1. Voer een nieuwe waarde in het vak Formule in.
  2. Druk op Enter.

   U moet de koppelingswijzing in het model kunnen zien.

Een koppeling controleren

U kunt controleren wat er aan wat is gekoppeld door het commando Informatie object te gebruiken.

Als u afstanden in het model wilt kunnen selecteren, moet u ervoor zorgen dat de selectieknop Selecteer afstanden is ingeschakeld.

 1. Klik op het lint op Object.
 2. Selecteer een afstandsymbool in een gebruikerscomponentaanzicht.

  Het dialoogvenster Informatie object geeft gegevens over de koppeling weer.

Een koppeling verwijderen

Koppelingen kunnen niet worden gewijzigd, maar u kunt de bestaande koppelingen verwijderen en vervolgens nieuwe maken om de objecten opnieuw te koppelen.

Als u afstanden in het model wilt kunnen selecteren, moet u ervoor zorgen dat de selectieknop Selecteer afstanden is ingeschakeld.

 1. Selecteer de koppeling in een gebruikerscomponentaanzicht.
 2. Druk op Delete.

  U kunt de koppeling ook in het dialoogvenster Variabelen selecteren en vervolgens op de knop Verwijderen klikken.

Voorbeeld: Een eindplaat aan het vlak koppelen

Dit voorbeeld geeft weer hoe de top van de eindplaat aan de bovenzijde van de ligger koppelt.

 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is uitgeschakeld.

  De selectie van eindplaathandles is makkelijker als Rechtstreekse wijziging is uitgeschakeld.

 2. Selecteer in een gebruikerscomponentaanzicht de eindplaat om de handles te zien.

 3. Selecteer de bovenste handle van de eindplaat.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de bovenste handle en selecteer Koppel aan vlak.
 5. Verplaats de muisaanwijzer naar de bovenzijde van de liggerflens om deze te markeren.

  Hier gebruiken we het grensvlaktype. Als het onderdeelprofiel wijzigt, wordt het grensvlak altijd gevonden.

  Opmerking:

  Als u niet het gewenste vlak kunt markeren, wijzigt u het vlaktype in de werkbalk Gebruikerscomponenteditor.

 6. Klik op de bovenzijde van de liggerflens.

  In de gebruikerscomponentaanzichten wordt een afstandssymbool weergegeven.

 7. Geef een beschrijvende naam voor de koppeling die u hebt gemaakt:
  1. Klik in de gebruikerscomponenteditor op de knop Variabelen weergeven .

   Het dialoogvenster Variabelen wordt geopend.

  2. In het vak Tekst in dialoogvenster voert u Top plaat naar top flens als de naam van de nieuwe koppeling in.
Was this helpful?
Previous
Next