Een afstand tussen componentobjecten toevoegen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een afstand tussen componentobjecten toevoegen

Gebruik referentieafstandsvariabelen om een afstand tussen twee punten of een punt en een vlak toe te voegen. De referentieafstand wijzigt wanneer u de objecten waarnaar deze verwijst verplaatst. U kunt deze referentieafstanden in berekeningen gebruiken om bijvoorbeeld de afstand tussen sporten op een ladder te definiëren. Referentieafstandsvariabelen krijgen automatisch het prefix D (distance) die in het dialoogvenster Variabelen wordt weergegeven.

 1. Selecteer in een gebruikerscomponentaanzicht een handle.

  Dit is het startpunt van uw meting.

 2. Klik in de gebruikerscomponenteditor op de knop Referentieafstand toevoegen .
 3. Verplaats de muisaanwijzer in het aanzicht om een vlak te markeren.

  Dit is het eindpunt voor uw meting. Als u niet het juiste vlak kunt markeren, wijzigt u het vlaktype in de werkbalk Gebruikerscomponenteditor.

 4. Klik op het vlak om het te selecteren.

  Tekla Structures geeft de afstand weer.

  De corresponderende referentieafstandsvariabele wordt in het dialoogvenster Variabelen weergegeven:

  Het commando Referentieafstand toevoegen blijft ingeschakeld. U kunt op meer vlakken klikken als u andere afstanden wilt meten.

 5. Druk op Esc als u het meten wilt stoppen.
 6. Als u wilt controleren of de referentieafstand correct werkt, verplaatst u de handle.

  De afstand wordt overeenkomstig gewijzigd. Bijvoorbeeld:

Was this helpful?
Previous
Next