Componentobjecten koppelen met magnetische constructievlakken of -lijnen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Componentobjecten koppelen met magnetische constructievlakken of -lijnen

In plaats van elke componentobjecthandle afzonderlijk aan een vlak koppelen, kunt u magnetische constructievlakken en -lijnen gebruiken. De objecten die zich direct op een magnetisch constructievlak (of -lijn) bevinden, worden met het vlak (of de lijn) verplaatst, wat betekent dat u bijvoorbeeld slechts één afstandsvariabele in plaats van acht hoeft te maken.

Handles koppelen via een magnetisch constructievlak

 1. Klik in de gebruikerscomponenteditor op de knop Constructievlak toevoegen .
 2. Wijs vier punten aan om de vorm van het constructievlak te definiëren.

  Maak bijvoorbeeld een vlak dat door alle handles en afwerkingen van de gebruikerscomponent loopt.

 3. Klik met de middelste muisknop.

  Tekla Structures maakt een constructievlak. Bijvoorbeeld:

 4. Dubbelklik op het vlak.

  De vlakeigenschappen worden in het eigenschappenvenster weergegeven.

 5. Voer een naam voor het vlak in.
 6. Selecteer Magnetisch in de lijst Ja.
 7. Klik op Wijzigen.

  Wanneer u nu het constructievlak verplaatst, worden alle handles die zich op het vlak bevinden ook verplaatst:

 8. Koppel het constructievlak aan een onderdeelvlak:
  1. Selecteer de constructievlak, klik met de rechtermuisknop en selecteer Koppel aan vlak.
  2. Selecteer een geschikt onderdeelvlak.

   Bijvoorbeeld de binnenflens van de kolom:

   Tekla Structures geeft een afstandssymbool voor de koppeling weer. Als u nu het onderdeelvlak verplaatst, volgen de handles op het magnetische constructievlak.

  Opmerking:

  Alleen objecten waarvan de referentiepunten zich direct op het magnetische constructievlak bevinden, worden beïnvloed. De magnetische afstand is standaard 0,2 mm. Als u deze instelling wilt wijzigen, gebruikt u de variabele XS_​MAGNETIC_​PLANE_​OFFSET.

Handles koppelen via een magnetisch constructielijn

 1. Klik in de gebruikerscomponenteditor op de knop Constructielijn toevoegen .
 2. Wijs het startpunt van de constructielijn aan.
 3. Wijs het eindpunt van de constructielijn aan.

  Tekla Structures maakt een constructielijn.

 4. Dubbelklik op de lijn.

  De lijneigenschappen worden in het eigenschappenvenster weergegeven.

 5. Voer een naam voor de lijn in.
 6. Selecteer Magnetisch in de lijst Ja.
 7. Klik op Wijzigen.

  Wanneer u nu de constructielijn verplaatst, worden alle handles die zich op de lijn bevinden ook verplaatst.

 8. Koppel de constructielijn aan een onderdeelvlak:
  1. Selecteer de constructielijn, klik met de rechtermuisknop en selecteer Koppel aan vlak.
  2. Selecteer een geschikt onderdeelvlak.

   Tekla Structures geeft een afstandssymbool voor de koppeling weer. Als u nu het onderdeelvlak verplaatst, volgen de handles op de magnetische constructielijn.

Was this helpful?
Vorige
Volgende