De weergave van de Vormendatabase rangschikken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De weergave van de Vormendatabase rangschikken

U kunt de weergave van de Vormendatabase rangschikken in het dialoogvenster Vormendatabase om aan uw behoefte en manier van werken te voldoen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde eigenschapskolommen verbergen of de volgorde van de eigenschapskolommen wijzigen. U kunt ook vormen filteren en deze met sterretjes en tags markeren.

Enkele van deze methoden werken op dezelfde manier als in het Vorm selecterendialoogvenster: Eigenschapskolommen weergeven en verbergen, de volgorde van de kolommen, filteren en starring wijzigen. Het dialoogvenster Vorm selecteren wordt geopend wanneer u op de knop ... naast het vak Vorm in de eigenschappen van het item of in een componentdialoogvenster klikt om een vorm te selecteren.

De wijzigingen die u in de indeling van het dialoogvenster aanbrengt, worden automatisch opgeslagen in het bestand shape_catalog.settings.UI in de map ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\Catalogs\. Tekla Structures gebruikt de opgeslagen indeling de volgende keer dat u het dialoogvenster opent.

Het databaselint weergeven of verbergen

U kunt het lint indien nodig in het dialoogvenster Vormendatabase en in het dialoogvenster Vorm selecteren weergeven of verbergen.

Het lint wordt standaard weergegeven in het dialoogvenster Vormendatabase maar verborgen in het dialoogvenster Vorm selecteren.

 • Als u het lint wilt weergeven, klikt u op de pijl omlaag aan de rechterkant van de titelbalk van het lint (Home).

 • Als u het lint wilt verbergen, klikt u op de pijl omhoog aan de rechterkant van de titelbalk van het lint (Home).

Werken met eigenschappenkolommen in de weergave van de database

U kunt de weergave van de vormendatabase in het dialoogvenster Vormendatabase en in het dialoogvenster Vorm selecteren rangschikken door de eigenschappenkolommen weer te geven en te verbergen en door de volgorde, sorteervolgorde en breedte van de kolommen te wijzigen.

De kolom Favoriet is altijd zichtbaar en u kunt deze niet verbergen.

Taak Actie

Een eigenschappenkolom weergeven of verbergen

 1. Klik op Kolommen weergeven om een lijst met de beschikbare eigenschappenkolommen te openen.

  Een vinkje voor een kolomnaam geeft aan dat de kolom zichtbaar is.

 2. Als u een kolom wilt weergeven, klikt u op de kolomnaam om een vinkje vóór de kolomnaam toe te voegen.

 3. Als u een kolom wilt verbergen, klikt u op de kolomnaam om het vinkje te verwijderen.

De volgorde van de eigenschappenkolommen wijzigen

Sleep een kolomkop naar een nieuwe locatie.

De sorteervolgorde van een eigenschappenkolom wijzigen

Klik op de kolomkop.

Het pijlsymbool naast de kolomkop geeft aan de sorteervolgorde oploopt of afloopt.

U sorteert waarden als volgt op twee eigenschappen en in twee kolommen:

 1. Sorteer op één kolom.

 2. Houd Shift ingedrukt en sorteer vervolgens op de andere kolom.

De grootte van een eigenschappenkolom wijzigen

Versleep de rand tussen deze en de volgende kolomkop. Bijvoorbeeld:

U kunt ook op Kolommen aanpassen klikken om de breedtes van de zichtbare kolommen aan te passen, zodat de hoogste waarde in elke kolom wordt weergegeven.

Filter vormen

U kunt vormen filteren in zowel het dialoogvenster Vormendatabase als in het dialoogvenster Vorm selecteren. U kunt het filteren samen met de andere methoden (zoals sorteren) gebruiken om het aantal vormen die in de weergave van de Vormendatabase worden weergegeven te beperken.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Vormendatabase om het dialoogvenster Vormendatabase te openen.

  U kunt ook het dialoogvenster Vorm selecteren gebruiken.

 2. Voer in het vak Filteren de zoekterm of filtercriteria in.
 3. Selecteer een groep of subgroep.

  Tekla Structures toont de overeenkomende vormen in de geselecteerde groep.

Sterren aan vormen toevoegen

U kunt belangrijke of vormen van uw voorkeur met sterretjes markeren, zodat u deze vormen later eenvoudig kunt vinden. De vormen die zijn gemarkeerd met gele sterretjes verschijnen in de groep Favorieten in de Vormendatabase . Van sterren voorzien is gebruikerspecifiek, dus is het alleen voor u zichtbaar.

De starring-instellingen worden opgeslagen in het shape_catalog.settings.user.<username>bestand in de map van het huidige model.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Vormendatabase om het dialoogvenster Vormendatabase te openen.

  U kunt ook het dialoogvenster Vorm selecteren gebruiken.

 2. Blader of zoek naar de vormen die u met sterretjes wilt markeren.
 3. Klik in de vormenlijst op het witte stersymbool in de Favoriet kolom voor elke definitie die u aan de Favorieten groep wilt toevoegen

  De kolom Favoriet is standaard de eerste kolom en het stersymbool bevindt zich aan het begin van elke vormrij.

  Het stersymbool wordt geel en de vorm wordt toegevoegd aan de Favorieten groep.

 4. Als u het voorzien van sterren uit een vorm wilt verwijderen, klikt u op het gele stersymbool op de vormrij.

  Het stersymbool wordt weer wit en de vorm wordt uit de Favorieten groep verwijderd.

Tags aan vormen toevoegen

In het dialoogvenster Vormendatabase kunt u tags aan vormen toevoegen. Gebruik tags om trefwoorden of andere metagegevens aan de vormen toe te voegen.

Tags zijn modelspecifiek en worden opgeslagen in het bestand ShapeCatalog.Groups.User.<username>.xml in de huidige modelmap.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Vormendatabase om het dialoogvenster Vormendatabase te openen.
 2. Selecteer de vormen die u van een tag wilt voorzien.
 3. Voer de tag in het vak Tags in de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster Vormendatabase in en druk vervolgens op Enter.

  Als u meerdere tags aan een vorm wilt toevoegen, voert u de volgende tag in het volgende tagvak in en drukt u op Enter.

  Elke groep vormen met tags verschijnt met het symbool symbool onder Tags in de lijst met groepen.

 4. Als u een tag uit een vorm wilt verwijderen, selecteert u de vorm en klikt u op het X-symbool achter de tagnaam in het gedeelte Tags in het eigenschappengebied.
 5. Als u een tag volledig wilt verwijderen, selecteert u de groep met tags, selecteert u alle vormen in de groep en klikt u vervolgens op het X-symbool achter de tagnaam in het gedeelte Tags in het eigenschappengebied.
 6. Klik op Opslaan om de wijzigingen in de vormendatabase op te slaan.
Was this helpful?
Previous
Next