De eigenschappen van een belasting definiëren

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De eigenschappen van een belasting definiëren

Het is een goed idee om de belastingseigenschappen te definiëren of te controleren voordat u een belasting maakt.

 1. Klikt op het tabblad Analysis & Design op Belastingseigenschappen en vervolgens op een relevant belastingstype.

  Klik bijvoorbeeld op Oppervlakte last om de eigenschappen van de oppervlaktebelasting te definiëren.

 2. In het dialoogvenster van de belastingseigenschappen:
  1. Voer de eigenschappen in of wijzig deze.
   • Selecteer een belastingsgroep.

   • Definieer indien nodig de grootte en de vorm van de belasting.

   • Voeg de belasting aan een onderdeel of een positie toe.

    U kunt geen belasting aan een onderdeel toevoegen nadat u de belasting hebt gemaakt.

    U kunt een belasting van een onderdeel losmaken nadat u de belasting hebt gemaakt.

   • Definieer de belastingdragende onderdelen.

   • Pas indien nodig de lengte of het oppervlakte van de belasting aan.

   • Wijzig indien nodig de verdeling van de belasting op het dialoogvenster Afdracht.

  2. Klik op OK om de eigenschappen op te slaan.

Tekla Structures gebruikt deze eigenschappen als u nieuwe belastingen van dit type maakt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende