Puntbelastingseigenschappen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Puntbelastingseigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Punt last eigenschappen om de eigenschappen van een puntbelasting of een buigend moment te bekijken en te wijzigen. Een bestand met puntbelastingseigenschappen heeft de bestandsextensie .lm1.

Optie

Beschrijving

Lastnaam groep

De belastingsgroep waar de belasting toe behoort.

Als u de eigenschappen van de lastengroep wilt weergeven of een nieuwe lastengroep wilt maken, klikt u op Lastengroepen.

Tabblad Grootte

De grootte van de belastingen in de x-, y- en z-richting van het werkvlak.

Lasten koppelen

Geeft aan of de belasting aan een onderdeel is gekoppeld.

Belasting afdragende onderdelen

Onderdelen waarop de belasting wordt toegepast of niet wordt toegepast, op basis van de onderdeelnaam of selectiefilters.

Begrenzingsomgeving van de last

Afmetingen van de begrenzingsomgeving in de x-, y- en z-richting.

Tabblad Afdracht

Zie Afdrachtinstellingen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende