De locatie of opmaak van een last wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De locatie of opmaak van een last wijzigen

U kunt de locatie of opmaak van lasten wijzigen met rechtstreekse wijziging.

Voordat u begint:

 • Zorg ervoor dat de knop Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 • Selecteer de last.

  Tekla Structures geeft de handles en maatlijnen weer waarmee u de last kunt wijzigen.

  Wanneer u een handle selecteert en de muisaanwijzer over beweegt, geeft Tekla Structures een werkbalk met meer wijzigingsopties weer. De beschikbare opties hangen af van het type last dat u wijzigt.

U wijzigt als volgt de locatie of opmaak van een last:

Taak Actie Beschikbaar voor
Instellen dat een referentiepunt van een last in één, twee of willekeurige richtingen wordt verplaatst
 1. Selecteer de handle in het lastreferentiepunt.
 2. Als u wilt definiëren in welke richtingen de handle kan worden verplaatst, selecteert u een optie in de lijst op de werkbalk.

  U kunt ook op Tabblad drukken om de opties te doorlopen.

 3. Als u de handle alleen naar een bepaald vlak wilt verplaatsen, klikt u op en selecteert u het vlak.
Puntlasten, lijnlasten, oppervlaktelasten, temperatuurlasten, windlasten
Een puntlast of lastuiteinde of -hoek verplaatsen Versleep de handle op het referentiepunt van de last naar een nieuwe locatie. Alle lasten
Een lijnlast of lastrand verplaatsen Versleep een lijnhandle naar een nieuwe locatie. Lijnlasten, oppervlaktelasten, uniforme lasten, temperatuurlasten, windlasten
Maatlijnen voor rechtstreekse wijziging weergeven of verbergen
 1. Selecteer een handle.
 2. Klik op de werkbalk op .
 3. Klik op de oogknop om orthogonale en totale maatlijnen weer te geven of te verbergen.

Lijnlasten, oppervlaktelasten, uniforme lasten, temperatuurlasten, windlasten
Een maatlijn wijzigen Versleep een pijlpunt van een maatlijn naar een nieuwe locatie of:
 1. Selecteer de pijlpunt van de maatlijn die u wilt verplaatsen.

  Als u de maatlijn aan beide uiteinden wilt wijzigen, selecteert u beide pijlpunten.

 2. Met het toetsenbord kunt u de waarde invoeren waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

  Gebruik het numerieke toetsenblok om met het minteken (-) te beginnen.

  Als u een absolute waarde voor de maatlijn wilt invoeren, voert u eerst $ in en vervolgens de waarde.

 3. Druk op Enter of klik op OK in het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in.
Lijnlasten, oppervlaktelasten, uniforme lasten, temperatuurlasten, windlasten
De middelpuntshandles van een uniforme last weergeven of verbergen
 1. Selecteer een handle.
 2. Klik op de werkbalk op .
Uniforme lasten
Hoekpunten aan een uniforme last toevoegen Versleep een middelpuntshandle naar een nieuwe locatie. Uniforme lasten
Punten uit een uniforme last verwijderen
 1. Selecteer een of meerdere referentiepunten.
 2. Druk op Verwijderen.
Uniforme lasten
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende