De eigenschappen van een rekenonderdeel wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De eigenschappen van een rekenonderdeel wijzigen

U kunt de eigenschappen van rekenonderdelen weergeven, definiëren en wijzigen met het dialoogvenster met eigenschappen van rekenonderdelen.

U hebt als volgt toegang tot de eigenschappen van een rekenonderdeel:

Aan

Actie

Definieer of wijzig de huidige berekeningseigenschappen van een onderdeeltype onafhankelijk van rekenmodellen.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Eigenschappen rekenonderdelen en klik vervolgens op een relevant onderdeeltype.

 2. In het dialoogvenster met de rekeneigenschappen:

  1. Wijzig de eigenschappen.

  2. Klik op Toepassen of OK om de wijzigingen als de huidige berekeningseigenschappen van het onderdeeltype op te slaan.

Tekla Structures gebruikt deze huidige berekeningseigenschappen voor nieuwe onderdelen van dit type dat u in het model maakt.

Definieer of wijzig de standaardberekeningseigenschappen van een onderdeeltype onafhankelijk van rekenmodellen.

 1. Zorg ervoor dat u geen rekenmodel in het dialoogvenster Rekenmodellen hebt geselecteerd.

 2. Selecteer een onderdeel in het fysieke model.

 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen berekening.

 4. In het dialoogvenster met de rekeneigenschappen van het onderdeel:

  1. Wijzig de eigenschappen.

  2. Klik op Wijzigen om de wijzigingen als de standaardberekeningseigenschappen van het onderdeel in het bestand AnalysisPartDefaults.db6 op te slaan.

Tekla Structures gebruikt deze standaardberekeningseigenschappen in plaats van de huidige berekeningseigenschappen voor dit onderdeel als u het aan een rekenmodel toevoegt.

De berekeningseigenschappen van een onderdeel onafhankelijk van rekenmodellen weergeven

 1. Zorg ervoor dat u geen rekenmodel in het dialoogvenster Rekenmodellen hebt geselecteerd.

 2. Selecteer een onderdeel in het fysieke model.

 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen berekening.

  Als u al eerder het rekenmodel van dit onderdeel hebt gewijzigd, geeft Tekla Structures deze standaardberekeningseigenschappen in het dialoogvenster met de rekeneigenschappen van het onderdeel weer (bijvoorbeeld Eigenschappen liggerberekening).

  Als u het rekenmodel van dit onderdeel niet hebt gewijzigd, geeft Tekla Structures deze standaardberekeningseigenschappen in het dialoogvenster met de rekeneigenschappen van het onderdeel weer (bijvoorbeeld Eigenschappen liggerberekening - Huidige eigenschappen).

 4. In het dialoogvenster met de rekeneigenschappen van het onderdeel:

  1. Geef de eigenschappen weer.

  2. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

De eigenschappen van een rekenonderdeel in een rekenmodel weergeven of wijzigen

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 2. Selecteer een rekenmodel (bijvoorbeeld Rekenmodel3) in het dialoogvenster Rekenmodellen.

 3. Selecteer een onderdeel in het fysieke model.

 4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen berekening.

 5. In het dialoogvenster met de rekeneigenschappen van het onderdeel (bijvoorbeeld Eigenschappen liggerberekening - Rekenmodel3) kunt u het volgende doen:

  • Geef de eigenschappen weer en klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

  • Wijzig de eigenschappen en klik vervolgens op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Was this helpful?
Vorige
Volgende