Lijnbelastingseigenschappen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Lijnbelastingseigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Lijnlast eigenschappen om de eigenschappen van een lijnbelasting of een torsiemoment te bekijken en te wijzigen. Een bestand met eigenschappen van lijnbelastingen heeft de bestandsextensie .lm2.

Optie

Beschrijving

Lastnaam groep

De belastingsgroep waar de belasting toe behoort.

Als u de eigenschappen van de lastengroep wilt weergeven of een nieuwe lastengroep wilt maken, klikt u op Lastengroepen.

Tabblad Grootte

De grootte van de belastingen in de x-, y- en z-richting van het werkvlak.

Lastvorm

Definieert hoe de grootte van een belasting over de belaste lengte kan variëren.

Lasten koppelen

Geeft aan of de belasting aan een onderdeel is gekoppeld.

Belasting afdragende onderdelen

Onderdelen waarop de belasting wordt toegepast of niet wordt toegepast, op basis van de onderdeelnaam of selectiefilters.

Begrenzingsomgeving van de last

Afmetingen van de begrenzingsomgeving in de x-, y- en z-richting.

Afstanden

Offsets vanaf de belastingseindpunten die worden gebruikt om de belaste lengte in te korten of te verlengen.

Als u de belaste lengte wilt inkorten, voert u positieve waarden in voor a en b. Als u de belaste lengte wilt verlengen, voert u negatieve waarden in.

Tabblad Afdracht

Zie Afdrachtinstellingen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende