Lasten samen groeperen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Lasten samen groeperen

Elke belasting in een model van Tekla Structures moet deel uitmaken van een belastingsgroep.Een belastingsgroep is een set belastingen en lasten die door dezelfde actie zijn veroorzaakt en waar u als een groep naar wilt verwijzen.Belastingen die tot dezelfde belastingsgroep behoren, worden tijdens het belastingscombinatieproces hetzelfde verwerkt.

In Tekla Structures wordt ervan uitgegaan dat alle belastingen in een belastingsgroep:

  • Dezelfde veiligheidscoëfficiënten en overige combinatiefactoren hebben

  • Dezelfde actierichting hebben

  • Tegelijkertijd en allemaal samen optreden

U kunt elk gewenst aantal belastingen van elk gewenst belastingstype opnemen in een belastingsgroep.

U moet lastengroepen maken omdat Tekla Structures lastencombinaties op basis van lastengroepen maakt. We raden u aan de lastgroepen te definiëren voordat u lasten maakt. U kunt maximaal 99 lastengroepen in een rekenmodel definiëren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende