Een rekenonderdeel verwijderen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een rekenonderdeel verwijderen

U kunt onderdelen uit rekenmodellen verwijderen door rekenonderdelen te verwijderen.

Als de rekenmodelinhoud Gehele model is en u een rekenonderdeel verwijdert, negeert Tekla Structures dit in het rekenmodel. Als de rekenmodelinhoud Geselecteerde onderdelen en lasten of Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten is en u een rekenonderdeel verwijdert, verwijdert Tekla Structures het onderdeel uit het rekenmodel.

  1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Rekenmodellen het rekenmodel dat het te verwijderen onderdeel bevat.
  3. Selecteer het te verwijderen rekenonderdeel.
  4. U kunt het volgende doen:
    • Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen.

    • Druk op Verwijderen.

Tip:

U maakt het commando Verwijderen als volgt ongedaan:

  • Wijzig voor rekenmodellen van het Gehele model de berekeningsklasse van het verwijderde onderdeel van Negeren naar de oorspronkelijke instelling.

  • Voeg voor andere rekenmodellen het verwijderde onderdeel opnieuw aan het rekenmodel toe.

Was this helpful?
Vorige
Volgende